آخرین مطالب

تصویبنامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی مصوب 1400/03/09 هیات وزیران بانک قوانین ومقررات کسب و کار - بانک قوانین ،بخشنامه ها وآیین نامه ها،مصوبات،لوایح

  بزرگنمایی:تصویبنامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی

مصوب 1400/03/09 هیات وزیران

پرده زمانی:
مرحله تصویب:

تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی

مصوب 1400,03,09

هیأت وزیران در جلسه 9 /3 /1400 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور -مصوب 1389- تصویب کرد:

1- از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، مصوبات مندرج در پیوست شماره (1) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست‌، نسخ صریح می‌شود.

2- فهرست مصوبات معتبر هیات وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی» به شرح پیوست (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح‌شده این مصوبات اقدام ‌کند.

3- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل‌شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا»، به شرح پیوست‌های شماره (3) و (4) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، می‌باشد.

4- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست‌ها تصریح ‌شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلا به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

5- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی» جهت تصویب در هیئت وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویبنامه حاضر است.

6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به بروزرسانی پیوست‌های این تصویبنامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیئت‌وزیران ارایه کند.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی» اقدام کند.

8- شمول این تصویبنامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی‌) هیات وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (138) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (127) قانون‌اساسی، مصرّح در موضوع «سرمایه‌گذاری خارجی» در خصوص سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در کشور ایران از سال 1285 تا پایان فروردین ماه 1400 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویبنامه که در پیوست‌‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیئت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

پیوست 1)- مصوبات منسوخ ضمنی و با اجرا منتفی

1 - تصویب ‌نامه راجع به سرمایه‌ هایی که به ایران وارد می ‌شود - 25 /9 /1332 هیات وزیران - 783 /34510 - 26 /9 /1332 - کل مصوبه نسخ می ‌شود.

2 - وضع تمهیداتی به منظور ورود سرمایه ایرانیان مقیم خارج به کشور - 22 /9 /1334 هیات وزیران - 1150 /14059 - 23 /9 /1334 - کل مصوبه نسخ می ‌شود.

3 - الغای تصویب‌نامه شماره 7472-20 /4 /1334 راجع به نحوه اجرای برنامه عملیات سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران - 23 /1 /1335 هیات وزیران - 18885 /58 - 26 /1 /1335 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

4 - اجازه تشکیل و انتقال سرمایه ایران به یک شرکت فرانسوی به منظور استخراج معادن خمین و گنبایان - 25 /7 /1335 هیات وزیران - 12020 /771 - 25 /7 /1335 - کل مصوبه نسخ می ‌شود.

5 - اجازه تشکیل شرکتی در ایران توسط شرکت ژاپنی Sothern Fisheries Developments Co.Ltd به منظور بهره‌برداری و صید ماهی - 3 /11 /1335 هیات وزیران - 15739 /1056 - 6 /11 /1335 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

6 - انتقال سرمایه توسط شرکت آلمانی وازاک شمی به ایران برای ساخت کارخانه پلاستیک‌‌سازی - 3 /11 /1335 هیات وزیران - 15621 /1014 - 6 /11 /1335 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

7 - موافقت با انتقال مبلغ 29400000 ریال توسط آقای هانری آنتوان گوبلو به نمایندگی از طرف کمپانی پونت آ. موسن به ایران - 5 /3 /1336 هیات وزیران - 8080 /293 - 6 /4 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

8 - اجازه انتقال سرمایه شرکت دن باکستر آمریکائی به منظور تاسیس لابراتوار سرمسازی در ایران با مشارکت شرکت سهامی تام - 5 /4 /1336 هیات وزیران - 8076 /297 - 6 /4 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

9 - مصوبه هیات وزیران راجع به کمپانی پونت آموسن - 5 /4 /1336 هیات وزیران - 8080 - 6 /4 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

10 - تصویب ‌نامه راجع به مجوز مشارکت و سرمایه‌ گذاری در ایران به شرکت آلمانی کارخانجات بوکا . آر . ولف - 19 /11 /1336 هیات وزیران - 22134 /854 - 20 /11 /1336 - کل مصوبه نسخ می ‌شود.

11 - تصویب‌نامه راجع به اجازه کار و سرمایه‌گذاری به آقای ژان کلودپویه فرانسوی در ایران - 23 /11 /1336 هیات وزیران - 20980 /900 - 24 /11 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

12 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری شرکت بین المللی گودریچ جهت تأسیس کارخانه تعمیر و نو کردن لاستیکهای کهنه - 10 /12 /1336 هیات وزیران - 23086 /943 - 11 /12 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

13 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری شرکت‌های کامپساکس و گوزانکاس دانمارکی جهت توزیع گاز سوخت در ایران - 10 /12 /1336 هیات وزیران - 23088 /942 - 11 /12 /1336 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

14 - تکمیل مقررات تصویب نامه راجع به سهمیه واردات سال جاری - 28 /4 /1337 هیات وزیران - 9722 - 29 /4 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

15 - برخورداری از مزایای قانون جلب سرمایه های خارجی نسبت به یک شرکت آلمانی - 18 /5 /1337 هیات وزیران - 11390 /411 - 20 /5 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

16 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری یک شرکت بازرگانی جهت تأسیس کارخانه تایرسازی در ایران - 25 /5 /1337 هیات وزیران - 5076 /442 - 27 /5 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

17 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری کمپانی جدید دریانوردی هاورزیننسولر در ایران - 5 /6 /1337 هیات وزیران - 12972 /477 - 6 /6 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

18 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری یک شرکت آمریکائی در ایران - 27 /10 /1337 هیات وزیران - 22748 /902 - 29 /10 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

19 - اجازه واردات ماشین آلات ساختمانی و راهسازی توسط یک شرکت آمریکایی - 18 /11 /1337 هیات وزیران - 24018 /793 - 19 /11 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

20 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری شرکت فیات ایتالیا در ایران - 25 /11 /1337 هیات وزیران - 25190 /8469 - 27 /11 /1337 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

21 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری چند شرکت خارجی در ایران به‌منظور ایجاد کارخانه بخاری نفت سوز - 20 /12 /1337 هیات وزیران - 960 /27016 - 1337 /12 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

22 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت هلندی به ایران به منظور مشارکت با شرکت فنی شبکه و انجام امور فنی برق و ساختمان لوازم برق در داخل کشور - 5 /4 /1338 هیات وزیران - 6498 - 1338 /04 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

23 - اجازه ورود سرمایه لازم از طرف شرکت آمریکایی به منظور افزایش تولید مواد لبنی و تأسیس کارخانجات تهیه فرآورده های لبنی و صنایع مربوطه - 16 /4 /1338 هیات وزیران - 7116 /406 - 1338 /4 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

24 - اجازه ورود سرمایه لازم از طرف شرکت آمریکائی برای مشارکت در شرکت چاپ و نشر کتاب‌های فارسی - 21 /4 /1338 هیات وزیران - 7216 /432 - 1338 /04 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

25 - مجاز بودن شرکت سوئدی به ورود سرمایه لازم به ایران به منظور سرمایه‌گذاری در امور آبیاری و فعالیتهای معدنی و کشاورزی - 31 /6 /1338 هیات وزیران - 13874 /690 - 1338 /07 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

26 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت سوئدی به ایران جهت سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد کارخانه تهیه قوس‌های الکتریکی - 7 /7 /1338 هیات وزیران - 13490 - 1338 /07 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

27 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تشکیل شرکتی جهت خرید و بکار انداختن یک کارخانه روغن‌کشی در ایران - 24 /7 /1338 هیات وزیران - 17442 - 1338 /07 /25 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

28 - اجازه انتقال سرمایه شرکت Dresser A.G به ایران جهت استخراج معادن باریت - 15 /8 /1338 هیات وزیران - 19844 /858 - 1338 /08 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

29 - اجازه ورود سرمایه لازم به ایران به منظور بهره‌برداری از معادن گرم شهریار و شاهین و عملیات فرع بر آن با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی به شرکتphillpp Brothers مقیم نیویورک - 10 /1 /1339 هیات وزیران - 35188 - 1339 /01 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

30 - اجازه ورود شرکت‌های کشتیرانی انگلیسی و یونانی جهت عملیات کشتیرانی در تحت پرچم ایران و با مشارکت سرمایه‌ گذاران ایرانی - 22 /1 /1339 هیات وزیران - 798 - 1339 /01 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

31 - مشارکت شرکت ایتالیایی با شرکت سرمایه‌گذاران ایرانی به‌منظور تاسیس کارخانه ساخت آجر توخالی - 22 /1 /1339 هیات وزیران - 796 - 1339 /01 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

32 - اجازه ورود سرمایه لازم به ایران به منظور تأسیس کارخانه تولید لوازم شیمیائی و وسائل ورزشی به شرکت‌های سویسی و آلمانی - 21 /3 /1339 هیات وزیران - 354 /8276 - 1339 /03 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

33 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تأسیس کارخانه اتومبیل‌های لیلاند - 11 /4 /1339 هیات وزیران - 11058 - 1339 /04 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

34 - اجازه ورود سرمایه لازم از بانک آلمان جهت سرمایه‌گذاری در شرکت لوانت اکسپرس ترانسپورت (ایران) - 18 /4 /1339 هیات وزیران - 464 /10584 - 1339 /04 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

35 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تأسیس کارخانه تهیه مصالح ساختمانی به شرکت انگلیسی - 28 /6 /1339 هیات وزیران - 18266 - 1339 /06 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

36 - اجازه مشارکت شرکت فیلیپس(Philips ) جهت سرمایه‌گذاری در کارخانه رادیو سازی ایران - 2 /7 /1339 هیات وزیران - 778 /19150 - 1339 /07 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

37 - سرمایه‌گذاری کشور آلمان در زمینه داروسازی و بسته بندی مواد داروئی در ایران - 13 /7 /1339 هیات وزیران - 804 /19336 - 1339 /07 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

38 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تأسیس کارخانه بسته بندی مواد غذایی و ساختن سردخانه‌ های مجهز به سه نفر از اتباع کشور دانمارک - 26 /10 /1339 هیات وزیران - 12 /28938 - 1339 /10 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

39 - اجازه ورود سرمایه لازم به ایران به منظور تأسیس شرکت چینی سازی به شرکت ژاپنی - 1 /11 /1339 هیات وزیران - 122 /12 /29214 - 1339 /11 /02 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

40 - اجازه سرمایه‌گذاری آقایان Gunter Hannemann & Rodel Hans به منظور تاسیس کارخانه خمیر ترش - 15 /11 /1339 هیات وزیران - 1160 /12 /30084 - 1339 /11 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

41 - اجازه ورود سرمایه لازم جهت تاسیس کارخانه دوده سازی به شرکت آمریکایی UNITED CARBON CO . INC - 28 /1 /1340 هیات وزیران - 12 /986 - 1340 /01 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

42 - اجازه ورود سرمایه لازم جهت تاسیس کارخانه سوارکردن دستگاههای گیرنده رادیو و تلویزیون به شرکت آلمانی Standard Elekterik Lorenz A.G - 4 /2 /1340 هیات وزیران - 12 /1566 - 1340 /02 /06 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

43 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت سوخت ماوراء بحار Overseas fuel orporation - 10 /4 /1340 هیات وزیران - 316 /ت /8514 - 1340 /04 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

44 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت انگلیسی ,Caribunum Ltd - 24 /4 /1340 هیات وزیران - 399 /ت /10364 - 1340 /4 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

45 - اعزام آقایان دکتر مهر و دکتر نهاوندی به آلمان برای حل موضوع حکمیت نسبت به سرمایه‌گذاری منابع آلمانی در ایران - 15 /6 /1340 هیات وزیران - 676 /17604 - 1340 /06 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

46 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت بلژیکی. Sociˊetˊe Gˊenˊerale des Minerais S. A. Bruxelles - 4 /9 /1340 هیات وزیران - 1046 /ت /22284 - 1340 /09 /05 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

47 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت Marchessini Lines‚ LTD.‚ Corp - 8 /9 /1340 هیات وزیران - 1077 /ت /22282 - 1340 /09 /09 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

48 - اجازه ورود سرمایه به ایران به آقای ژیانکارلو لیگابو (Giancarlo Ligabue) - 8 /9 /1340 هیات وزیران - 1083 /6658 /4 - 1340 /09 /09 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

49 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت امریکائیOlin Mathieson Chemical Corp - 25 /9 /1340 هیات وزیران - 1154 /ت /25554 - 1340 /09 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

50 - اجازه ورود معادل پنجاه میلیون ریال سرمایه به ایران توسط شرکت‌های هلندی و آلمانی به منظور تأسیس کارخانه لامپ سازی - 5 /12 /1340 هیات وزیران - 1416 /ت /35314 - 1340 /12 /07 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

51 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Ledoga S.P.A. Milano جهت تاسیس کارخانه داروسازی با مشارکت شرکای ایرانی - 15 /2 /1341 هیات وزیران - 2612 - 1341 /02 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

52 - تصویب‌نامه راجع به تشکیل مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و کمیته دائمی - 15 /2 /1341 هیات وزیران - 3274 - 1341 /02 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

53 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت Salzgitter maschinen A.S. Salzgitter-Bad - 17 /2 /1341 هیات وزیران - 2680 /ت - 1341 /02 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

54 - اجازه ورود سرمایه به شرکت هلندیVerkoopkantoor Van Der Heem N / V - 5 /6 /1341 هیات وزیران - 407 /ت /20440 - 1341 /06 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

55 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت The Valor Company Ltd - 5 /6 /1341 هیات وزیران - 408 /ت /20476 - 1341 /06 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

56 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت های Foreign Investment Ltd و Kamani Metals and Alloys Ltd - 5 /6 /1341 هیات وزیران - 406 /ت /20448 - 1341 /06 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

57 - اجازه ورود سرمایه به ایران به شرکت آمریکائی کلگیت پالمولیو جهت مشارکت با شرکت کلگیت پالمولیو ایران - 2 /7 /1341 هیات وزیران - 23452 /ت - 1341 /07 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

58 - امکان ورود سرمایه توسط شرکت پونت آموسون با موافقت هیئت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - 22 /3 /1342 هیات وزیران - 4702 - 1342 /03 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

59 - اجازه سرمایه‌گذاری در ایران توسط شرکت سوئیسی Procter & Gamble A.G - 10 /4 /1342 هیات وزیران - 5912 - 1342 /04 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

60 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور خرید سهام شرکت سهامی آئینه توسط شرکت kamani Metals & Alloys Ltd. مقیم هندوستان - 10 /4 /1342 هیات وزیران - 5820 - 1342 /04 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

61 - اجازه ورود حداکثر صد حلقه لاستیک مورد لزوم شرکت بی اف گودریج ایران - 10 /4 /1342 هیات وزیران - 6354 - 1342 /04 /19 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

62 - اجازه ورود سرمایه به ایران توسط اقای جان ال مانتا از اتباع آمریکا به منظور مشارکت با شرکت سهامی خطوط کشتیرانی ایران - 10 /4 /1342 هیات وزیران - 4128 - 1342 /04 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

63 - اجازه سرمایه‌گذاری شرکت Electric storage Battery در کارخانه تهیه و ساخت باطری چراغ قوه و باطری‌های مخزنی خشک - 27 /6 /1342 هیات وزیران - 9944 - 1342 /07 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

64 - اجازه سرمایه‌گذاری شرکت ایتالیایی Ledoga S.P.A در ایران - 10 /7 /1342 هیات وزیران - 8486 - 1342 /07 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

65 - اساسنامه شورای‌عالی صنایع پتروشیمی - 27 /9 /1342 هیات وزیران - 45676 - 3 /10 /1342 - بند 1 نسخ می‌شود.

66 - اجازه ورود سرمایه توسط شرکت Truman and co. ine مقیم نیویورک آمریکا بصورت اعطای وام جهت توسعه و تولید کشاورزی - 30 /9 /1342 هیات وزیران - 45016 - 1342 /10 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

67 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت American Cyanamid در ایران - 25 /10 /1342 هیات وزیران - 40414 - 1342 /10 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

68 - اجازه ورود سرمایه لازم برای اکتشاف و استخراج و توسعه عملیات معادن سرب و روی انگوران - 12 /11 /1342 هیات وزیران - 46318 - 1342 /11 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

69 - اجازه ورود سرمایه به شرکت N.V.Oranon مقیم OSS.Holland به منظور ایجاد کارخانه تولید دارو - 14 /11 /1342 هیات وزیران - 46320 - 1342 /12 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

70 - مجاز بودن ورود سرمایه به ایران توسط شرکتهای A /S Kosangas International و Kampsax Holding و آقای Garring - 16 /11 /1342 هیات وزیران - 46988 - 1342 /11 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

71 - اجازه ورود سرمایه لازم به کشور به منظور تولید فراورده های رنگ جهت مشارکت با شرکت سوپر رنگ - 7 /12 /1342 هیات وزیران - 49298 - 1342 /12 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

72 - اجازه ورود مقداری دلار به کشور به شرکت Truman & co به منظور اعطای وام به آقای امیر هوشنگ صمصام بختیاری جهت اجرای پروژه دامداری - 10 /12 /1342 هیات وزیران - 49296 - 1342 /12 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

73 - مجاز بودن شرکتGENERAL TIRE&RUBBER CO.AKRON مقیم OHIO جهت سرمایه‌گذاری در ایران - 15 /1 /1343 هیات وزیران - 8 /272 - 1343 /01 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

74 - اجازه سرمایه‌گذاری بشرکتBOND,S VEEVOEDER FABRIEK “PROVINI” N.V. مقیم HOLAND - 26 /2 /1343 هیات وزیران - 1744 - 1343 /02 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

75 - دادن اجازه به شرکت PHILIPP BROTHERS مقیم نیویورک جهت ورود سرمایه به کشور - 6 /3 /1343 هیات وزیران - 4198 - 1343 /03 /07 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

76 - دادن اجازه به شرکت Truman & Co مقیم نیویورک جهت ورود سرمایه به ایران به منظور توسعه و تکمیل موسسه کشاورزی و دامداری مکانیزه آقای علی کیا - 27 /3 /1343 هیات وزیران - 4850 - 1343 /03 /27 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

77 - دادن اجازه به pfijer cospseatim مقیم آمریکا جهت ورود سرمایه لازم به ایران - 11 /6 /1343 هیات وزیران - 6358 - 1343 /06 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

78 - اساسنامه شورای‌عالی صنایع پتروشیمی - 23 /7 /1343 هیات وزیران - 31522 - 27 /7 /1343 - بند د ماده 4 نسخ می‌شود.

79 - مجاز بودن شرکت Tnuman and co مقیم نیویورک جهت ورود سرمایه به کشور - 11 /8 /1343 هیات وزیران - 30902 - 1343 /08 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

80 - اجازه دادن به شرکت Aktiegopaget bopinden munktell مقیم سوئد جهت ورود سرمایه به کشور - 11 /8 /1343 هیات وزیران - 30852 - 1343 /08 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

81 - مجاز بودن موسسه fainhunst technical services international مقیم آمریکا جهت ورود سرمایه به کشور - 23 /8 /1343 هیات وزیران - 31734 - 1343 /08 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

82 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت خارجی به منظور اکتشاف و توسعه عملیات معادن سرب و روی مهدی آباد - 24 /11 /1343 هیات وزیران - 819 /34380 - 1343 /11 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

83 - اجازه دادن به شرکت پیتر شوئن اند زون مقیم هلند جهت سرمایه‌گذاری در شرکت رنگسازی ایران و هلند - 11 /1 /1344 هیات وزیران - 1742 - 1344 /01 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

84 - مجوز خریداری سهام شرکت لوپوتی ایران تا 72 درصد به شرکت ایتالیائی لدوگا و پرداخت بهای 3657 سهم سهامداران ایرانی شرکت لوپوتی ایران و نیز پرداخت بهای سهام جدید در موقع افزایش سرمایه شرکت از محل وام اعطائی شرکت لدوگا به شرکت لوپوتی ایران - 28 /1 /1344 هیات وزیران - 52 /296 - 1344 /01 /28 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

85 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Philipp Brothers مقیم نیویورک. آمریکا و کمپانی DemaG مقیم دویسبورک.آلمان به منظور تاسیس کارخانه ساخت آهن گرد، آهن نبشی و آهن تسمه - 3 /6 /1344 هیات وزیران - 451 /4896 - 1344 /06 /03 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

86 - مجوز ورود سرمایه به کشور به منظور تأسیس کارخانه ساخت باطری خشک جهت مشارکت با شرکت لایمن - 00 /10 /1344 هیات وزیران - 32474 - 1344 /10 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

87 - مجوز ورود سرمایه به‌‌منظور تأسیس کارخانه ساخت و مونتاژ کامیونهای «ماک» با مشارکت شرکت ‌سهامی تولیدی و صنعتی اتومبیل‌سازی کاوه به کشور - 00 /10 /1344 هیات وزیران - 30564 - 1344 /10 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

88 - مجوز ورود سرمایه به منظور تأسیس کارخانه داروسازی جهت مشارکت با شرکت سهامی تجارتی مدن به شرکتPark Davis and comp - 29 /10 /1344 هیات وزیران - 31716 - 1344 /10 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

89 - مجوز ورود سرمایه لازم توسط شرکت corporation chemical Allied جهت تاسیس کارخانه تولید الیاف مصنوعی نخ با مشارکت شرکت سهامی بازرگانی و فنی آفتاب شرق - 8 /12 /1344 هیات وزیران - 880 /33402 - 1344 /12 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

90 - اعطای مجوز به شرکت ایتالیایی لدوگا برای در اختیار گرفتن سهام افزایش یافته شرکت سهامی لوپوتی ایران - 24 /1 /1345 هیات وزیران - 33 /33410 - 1345 /01 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

91 - تامین سرمایه برای تاسیس کارخانه برای تقطیر و تهیه روغن موتور با مشارکت شرکت مقیم ژنو - 14 /2 /1345 هیات وزیران - 89 /1336 - 1345 /02 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

92 - تامین سرمایه برای تاسیس کارخانه برای تولید روغن موتور با مشارکت شرکت سهامی نفت پارس - 14 /2 /1345 هیات وزیران - 90 /1338 - 1345 /02 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

93 - مجوز به شرکت B.F.GOODriCH مقیم آمریکا به‌منظور سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی و مشارکت با شرکت ملی صنایع پتروشیمی - 25 /4 /1345 هیات وزیران - 294 /3274 - 1345 /04 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

94 - مجوز کارخانه برای تولید ترانسفورماتور با مشارکت طرف ایرانی به زیمنس آلمان - 28 /8 /1345 هیات وزیران - 7716 - 1345 /8 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

95 - مجوز ورود سرمایه لازم به منظور حفاری و اکتشاف معادن در نقاط مختلف ایران - 28 /8 /1345 هیات وزیران - 609 /7798 - 1345 /08 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

96 - مجوز ورود سرمایه به منظور تأسیس کارخانه ساخت اتوموبیل‏های سیتروئن با مشارکت آقایان آلفرد شارل و امیل آیسه - 28 /8 /1345 هیات وزیران - 608 /7852 - 1345 /08 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

97 - مجوز ورود سرمایه جهت تأسیس کارخانه داروسازی و تولید پلی ونیل استات با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به کشور - 28 /8 /1345 هیات وزیران - 606 /7718 - 1345 /08 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

98 - مجوز ورود سرمایه شرکت SouTh EASterm DRiLLiNG به منظور انجام عملیات حفاری با مشارکت شرکت سهامی حفاری و مهندسی شاهپور - 12 /9 /1345 هیات وزیران - 647 /1652 - 1345 /09 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

99 - مجوز ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه کابل‌سازی به شرکت Iko KABELFABRiK AB مقیم سوئد - 24 /10 /1345 هیات وزیران - 734 /9814 - 1345 /10 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

100 - مجوز مشارکت در سرمایه‌‌گذاری با سرمایه‌‌گذاران ایرانی به شرکت EAGLE VACUM Bottle Co.LTd مقیم ازاکا (ژاپن( در تأسیس کارخانه ساخت انواع ترموس (فلاسک) - 12 /11 /1345 هیات وزیران - 756 /4528 - 1345 /11 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

101 - مجوز ورود سرمایه تاسیس موسسه مرغ مادر به شرکت HAMERSVEDL N.V مقیم هلند - 29 /12 /1345 هیات وزیران - 858 /54436 - 1345 /12 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

102 - مجوز ورود سرمایه تاسیس کارخانه ساخت تاسیسات فنی مراکز تلفن به شرکت مقیم برلن و مونیخ در آلمان غربی - 29 /12 /1345 هیات وزیران - 852 /51706 - ---- - کل مصوبه نسخ می‌شود.

103 - اجازه ورود سرمایه به منظور خرید تعدادی از سهام کارخانه قند نیشابور که در اختیار سازمان برنامه توسط گروه سرمایه‌داران کویت - 26 /1 /1346 هیات وزیران - 48 /57704 - 1346 /01 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

104 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری یک شرکت اسرائیلی با مشارکت آقای سعید عباس‌پور در ایران - 30 /2 /1346 هیات وزیران - 154 /298 - 1346 /02 /30 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

105 - اجازه سرمایه‌گذاری یک شرکت آلمانی در ایران به منظور تاسیس خط کشتیرانی در خلیج فارس - 10 /3 /1346 هیات وزیران - 240 /1540 - 1346 /03 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

106 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تاسیس کارخانه آلومینیوم به شرکت Reynolds International Inc. آمریکا - 11 /5 /1346 - 7276 - 1346 /5 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

107 - مجاز شدن شرکت Duco Aktien Gesellschaft مقیم آلمان به ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه داروسازی با مشارکت شرکت سهامی برلیمد ایران به کشور - 8 /7 /1346 هیات وزیران - 536 /40538 - 1346 /07 /08 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

108 - اجازه ورود سرمایه به کشور به شرکت Holding Company for Merk Enterpris مقیم سویس به منظورتاسیس کارخانه داروسازی با مشارکت شرکای ایرانی - 22 /7 /1346 هیات وزیران - 606 /41960 - 1346 /07 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

109 - اجازه وارد نمودن سرمایه به شرکتWoolcombers (Holdings) Limited مقیم انگلستان و آقایW.G. Ostrovsky Pereira مقیم فراتسه به منظور تاسیس کارخانه موگیری از کرک بز و تولید نخ کشمیر (نخ کرک) - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 651 /43488 - 1346 /08 /14 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

110 - اجازه وارد نمودن سرمایه توسط شرکت Compagnie des Compteurs مقیم فرانسه به منظور تاسیس کارخانه ساخت کنتور آب با مشارکت سازمان آب منطقه ای تهران - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 652 /42344 - 1346 /08 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

111 - اجازه وارد نمودن سرمایه به شرکت Verenigde Machinefabrieken N.V. (Stork – Werkspoor) مقیم هلند به منظور تاسیس کارخانه ساخت انواع لوازم و تجهیزات فلزی صنایع - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 627 /42354 - 1346 /08 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

112 - اجازه وارد نمودن سرمایه به منظور تاسیس کارخانه ساخت ابزار و لوازم یدکی وسائط نقلیه موتوری به شرکت limited Mahindra and Mahindra مقیم هندوستان - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 659 /42350 - 1346 /08 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

113 - اجازه ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه ساخت دستگاه های الکترونیکی و آلترناتورهای کوچک مخصوص اتومبیل به آقایMoshe Bassin تبعه آمریکا - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 42438 - 1346 /08 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

114 - اجازه ورود سرمایه به کشور به شرکت Amoco. Inter national S.A مقیم آمریکا به منظور تاسیس کارخانه تولید سولفور و گاز مایع و گاز طبیعی در جزیره خارک - 14 /8 /1346 هیات وزیران - 685 /42352 - 1346 /08 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

115 - اجازه ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه ساخت مایه خمیر برای انواع نان به شرکتUniversal Foods Corporation مقیم ‌آمریکا - 18 /9 /1346 هیات وزیران - 742 /6208 - 1346 /09 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

116 - اجازه وارد کردن سرمایه لازم به منظور اکتشاف و استخراج معادن مس مخو و مورستان واقع در استان کرمان به شرکت Selection Trust Limited - 4 /10 /1346 هیات وزیران - 762 /46344 - 1346 /10 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

117 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری یک شرکت مقیم سوئیس در تهران به منظور تأسیس هتل - 12 /12 /1346 هیات وزیران - 920 /55396 - 1346 /12 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

118 - تصویب‌نامه راجع به اجازه سرمایه‌گذاری شرکت alston Purina Company مقیم آمریکا در ایران به منظور تأسیس کارخانه برای تهیه غذای دام - 16 /12 /1346 هیات وزیران - 939 /55180 - 1346 /12 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

119 - وارد نمودن سرمایه لازم به منظور مشارکت در اجرای طرح مربوط به صنعت آلومیینیوم با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کمپانی امریکائی رینولدز به کشور توسط دولت جمهوری اسلامی پاکستان - 8 /2 /1347 هیات وزیران - 52 /206 - 1347 /02 /08 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

120 - اجازه ورود سرمایه به شرکت ZUMTOBET WATTER ,Dr.INC.DIPL مقیم اطریش به منظور تأسیس کارخانه ای جهت ساخت ترانسفورماتور لامپ‌های فلورسنت و بخار جیوه‌ای با مشارکت شرکت جارتکنیک - 15 /4 /1347 هیات وزیران - 7124 - 1347 /04 /15 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

121 - سرمایه‌گذاری شرکت Delawaredمقیم امریکا در ایران به منظور جمع‌آوری زباله‌های تهران و تبدیل آن به کود کمپوست در کارخانه ای که به همین منظور تاسیس خواهد کرد - 12 /5 /1347 هیات وزیران - 329 /7922 - 1347 /05 /12 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

122 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه ماشین‌های خشک‌شوئی با مشارکت شرکت تالتا به کشور - 12 /5 /1347 هیات وزیران - 8650 - 1347 /05 /12 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

123 - اجازه ورود سرمایه جهت تاسیس کارخانه ساخت بادبزنهای برقی و لوازم الکتریکی به شرکت ژاپنی TOSHIBA CORPORATIOM - 23 /6 /1347 هیات دولت - 20828 - 1347 /6 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

124 - اجازه به شرکت GLAVERREL مقیم بلژیک جهت ورود سرمایه به منظور تأسیس کارخانه شیشه سازی - 18 /8 /1347 هیات وزیران - 24896 /556 - 1347 /08 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

125 - اجازه ورود سرمایه به شرکت (INC ,PRODUCT PACIFIC.(
به منظور تأسیس کارخانه تولید رزین های مصنوعی مصرفی صنعت رنگ‌های صنعتی - 1 /10 /1347 هیات وزیران - 627 /27991 - 1347 /10 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

126 - اجازه ورود سرمایه به دو شرکت آمریکایی و سوئیسی به منظور تاسیس هتل در تهران - 17 /12 /1347 هیات وزیران - 783 /43450 - 1347 /12 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

127 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه تولید مواد شیمیایی و دارویی به شرکت Lyocentre Centre De Lyophilisation Pharmaceutique مقیم فرانسه - 21 /2 /1348 هیات وزیران - 2016 - 1348 /02 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

128 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه ساخت موتور دیزل لیلاند به شرکت The Leyland Motor Corporation Limited مقیم انگلستان - 21 /2 /1348 هیات وزیران - 1712 - 1348 /02 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

129 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تولید انواع فنر اتومبیل به شرکت Stahlwerke Bruntnghaus Word Oil Germany مقیم آلمان - 10 /3 /1348 هیات وزیران - 4364 - 1348 /03 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

130 - اجازه ورود سرمایه به منظور تولید پروفیل و کابل آلمومینیوم به یک شرکت انگلیسیInsulated calender"s Cable Ltd - 10 /3 /1348 هیات وزیران - 4366 - 1348 /3 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

131 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تولید سموم افات نباتی به شرکت انگلیسی Shell Petrolium Co. Ltd - 10 /3 /1348 هیات وزیران - 4360 - 1348 /3 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

132 - اجازه ورود سرمایه لازم به کشور به منظور تاسیس کارخانه جهت تعمیر و تولید قطعات هلیکوپتر و هواپیما به شرکت مقیم ایتالیا - 4 /5 /1348 هیات وزیران - 260 /8870 - 1348 /05 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

133 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه تولید آب جو به شرکت SKOL INTERNATIONAL LTD مقیم برمودا - 4 /5 /1348 هیات وزیران - 8866 - 1348 /05 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

134 - اجازه ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه جهت عصاره‌گیری از ریشه شیرین‌بیان به شرکت Mac Anedrews & Forbes Company مقیم ایالات متحده امریکای شمالی - 25 /5 /1348 هیات وزیران - 328 /21480 - 1348 /05 /25 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

135 - اجازه ورود سرمایه به شرکت SKF مقیم سوئد به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید انواع بولبرینگ - 15 /6 /1348 هیات وزیران - 22428 /363 - 1348 /06 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

136 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تاسیس کارخانه برای تولید انواع لامپ الکتریکی به شرکت ژاپنی TOSHIBA CORPORATION - 15 /6 /1348 - 22426 - 1348 /6 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

137 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور اکتشاف و استخراج معان گوگرد در بندرعباس به شرکت TENNECO IRAN INC مقیم تگزاس - 5 /7 /1348 هیات وزیران - 23702 - 1348 /07 /05 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

138 - اجازه ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه ساخت و مونتاژ ماشین آلات کشاورزی از قبیل کمباین، تراکتور، لوازم صنعتی و ادوات کشاورزی به شرکت آمریکایی Deer Company - 10 /8 /1348 هیات وزیران - 25046 - 1348 /8 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

139 - اجازه ورود سرمایه تاسیس کارخانه ساخت تولید موتور سیکلت و دوچرخه به شرکت یاماها ژاپن - 8 /9 /1348 هیات وزیران - 27172 - 1348 /9 /8 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

140 - اجازه ورود سرمایه به شرکت H&N development Co.Inc. مقیم آمریکا به منظور فعالیت‌های کشت و صنعت در اراضی زیر سد محمد رضا شاه پهلوی - 8 /9 /1348 هیات وزیران - 536 /27554 - 1348 /09 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

141 - اجازه ورود سرمایه به شرکت (South Eastern Drilling) مقیم آمریکا به منظور ساختمان کشتی یدک‌کش ساختمان‌های دریائی و تعمیرات اساسی - 8 /9 /1348 هیات وزیران - 538 /27194 - 1348 /09 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

142 - اجازه ورود سرمایه لازم جهت فعالیت‌های کشاورزی در اراضی زیر سد محمدرضا شاه پهلوی به چهار شرکت مقیم امریکا - 4 /11 /1348 هیات وزیران - 29834 - 1348 /11 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

143 - اجازه ورود سرمایه به شرکتهای آمریکایی Westinghouse Electric International Co. و Eastern Foundation Co. لازم برای تاسیس کارخانه تولید کمپرسور با مشارکت سرمایه‌گذاری ایرانی - 4 /11 /1348 هیات وزیران - 29836 - 1348 /11 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

144 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت J. S. Young Co. مقیم امریکا به منظور تاسیس کارخانه جهت عصاره‌گیری از ریشه شیرین‌بیان - 23 /12 /1348 هیات وزیران - 43842 - 1348 /12 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

145 - مجاز بودن شرکت ARISTOVOULOS مقیم یونان جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تاسیس کارخانه ساخت لوله های پلاستیکی - 22 /1 /1349 هیات وزیران - 16 /74 - 1349 /01 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

146 - مجاز بودن شرکتهای KuBOTA و MARUBENT مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تاسیس کارخانه تولید تیلر کشاورزی - 22 /1 /1349 هیات وزیران - 72 /19 - 1349 /01 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

147 - مجاز بودن شرکت DIVERSEY CORPORATION مقیم آمریکا جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تاسیس کارخانه تولید مواد ضد عفونی و شستشو - 22 /1 /1349 هیات وزیران - 20 /78 - 1349 /01 /22 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

148 - مجاز بودن شرکت NIPPON SHEET GLASS مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه لازم به کشور جهت تولید انواع شیشه - 22 /1 /1349 هیات وزیران - 15 /70 - 1349 /01 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

149 - مجاز بودن موسسه فرانسوی I.R.O نسبت به ورود سرمایه به کشور برای ساخت کیسه های کاغذی برای بسته بندی سیمان - 22 /1 /1349 هیات وزیران - 76 - 1349 /01 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

150 - مجاز بودن شرکت مقیم آلمان جهت ورود سرمایه به ایران برای اکتشاف و استخراج معادن مس و عملیات مربوطه در جنوب ایران با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت معدنی مهشهر - 26 /2 /1349 هیات وزیران - 1830 - 1349 /02 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

151 - مجاز بودن شرکت مقیم آلمان جهت ورود سرمایه به ایران برای اکتشاف و استخراج معادن مس و عملیات مربوطه در جنوب ایران - 2 /3 /1349 هیات وزیران - 1832 - 1349 /03 /02 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

152 - مجاز بودن شرکت مقیم هندوستان برای ورود سرمایه به ایران جهت تاسیس هتل در تهران با مشارکت شرکت سهامی آشوکا - 2 /3 /1349 هیات وزیران - 3596 - 1349 /03 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

153 - مجاز بودن دو شرکت مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه به کشور برای تولید ظروف چینی خانگی با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران - 30 /3 /1349 هیات وزیران - 4834 - 1349 /03 /30 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

154 - مجاز بودن شرکت N.V.Philips مقیم هلند جهت ورود سرمایه لازم به ایران - 30 /3 /1349 هیات وزیران - 4818 - 1349 /03 /30 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

155 - مجاز بودن شرکت Reed Croup Ltd مقیم انگلستان جهت وارد کردن سرمایه به کشور جهت تاسیس کارخانه برای تولید کاغذ نمدی مخصوص مصارف بهداشتی - 30 /3 /1349 هیات وزیران - 4904 - 1349 /03 /30 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

156 - مجاز بودن شرکت مقیم فرانسه جهت ورود سرمایه به کشور برای اکتشاف و استخراج معادن مس و سایر مواد معدنی با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - 10 /5 /1349 هیات وزیران - 7984 - 1349 /05 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

157 - مجاز بودن شرکت مقیم نروژ جهت ورود سرمایه لازم به کشور برای تاسیس کارگاه سرویس و تعمیرگاه کشتی - 10 /5 /1349 هیات وزیران - 7982 - 1349 /05 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

158 - مجاز بودن یک شرکت آمریکائی جهت ورود سرمایه به کشور جهت تاسیس و اداره هتل - 10 /5 /1349 هیات وزیران - 8322 - 1349 /05 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

159 - مجاز بودن شرکت مقیم انگلستان جهت ورود سرمایه به کشور جهت تاسیس کارخانه واشرسازی - 14 /6 /1349 هیات وزیران - 30308 - 1349 /06 /14 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

160 - مجاز بودن شرکت Northrop Corporation مقیم کالیفرنیا جهت ورود سرمایه به کشور برای تاسیس کارخانه تعمیر و ساخت هواپیما - 4 /7 /1349 هیات وزیران - 31552 - 1349 /07 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

161 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه برای تولید شمع اتومبیل با مشارکت بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به شرکت Robert bosch - 4 /7 /1349 هیات وزیران - 31554 - 1349 /07 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

162 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت Charter Consolidated Limited of Iran S.A به منظور اکتشاف و استخراج معادن مس و سایر مواد معدنی همراه با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به ایران - 4 /7 /1349 هیات وزیران - 31558 - 1349 /07 /04 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

163 - مجاز بودن شرکت JOSIAH PARKES &SONS مقیم انگلستان جهت ورود سرمایه به ایران برای تاسیس کارخانه ی تولید قفل و دستگیره و لولای درب - 19 /7 /1349 هیات وزیران - 32216 - 1349 /07 /19 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

164 - مجاز بودن شرکت مقیم آلمان غربی جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تولید بذر مواد کشاورزی و سبزیجات به ویژه بذر چغندر قند - 23 /8 /1349 هیات وزیران - 34230 - 1349 /08 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

165 - مجاز بودن شرکت مقیم آلمان غربی نسبت به ورود سرمایه به منظور تاسیس کارخانه کبریت نوع ممتاز - 23 /8 /1349 هیات وزیران - 34232 - 1349 /08 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

166 - مجاز بودن چهار شرکت آمریکائی جهت ورود سرمایه به کشور برای تولید تیغ صورت تراشی - 23 /9 /1349 هیات وزیران - 37034 - 1349 /09 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

167 - مجاز بودن سه شرکت مقیم هلند و یک شرکت مقیم انگلستان جهت ورود سرمایه لازم برای فعالیتهای کشاورزی و دامپروری - 24 /11 /1349 هیات وزیران - 50612 - 1349 /11 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

168 - اجازه ورود سرمایه لازم برای تاسیس کارخانه جهت تراش الماس و برلیان و سایر سنگهای قیمتی به ایران به آقای Zvi Burstein - 15 /3 /1350 هیات وزیران - 175 /4996 - 1350 /03 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

169 - اجازه وارد نمودن سرمایه لازم به شرکت Toho Zince Co,Ltd مقیم ژاپن به منظور اکتشاف و استخراج معادن مس با مشارکت شرکت معدنی لوت به کشور - 22 /3 /1350 هیات وزیران - 198 /4998 - 1350 /03 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

170 - اجازه وارد نمودن سرمایه لازم به دو نفر مهندس کشاورزی مقیم آلمان غربی به منظور اقدام به فعالیت‌های کشاورزی مکانیزه در نواحی جنوب شرقی اصفهان - 22 /3 /1350 هیات وزیران - 206 /4994 - 1350 /03 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

171 - اجازه ورود سرمایه لازم به کشور توسط شرکت Lorilleux Lefrance مقیم فرانسه به منظور تولید انواع مرکب چاپ - 19 /4 /1350 هیات وزیران - 346 /6052 - 1350 /04 /19 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

172 - اجازه وارد نمودن سرمایه لازم به "MESSRS. Fukuhara Industrial & Trading Company, Ltd."شرکت مقیم ژاپن به منظور تاسیس کارخانه جهت ساخت ماشین آلات بافندگی - 19 /4 /1350 هیات وزیران - 247 /7762 - 1350 /04 /19 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

173 - اجازه وارد نمودن سرمایه لازم به شرکت های Osram G.M.B.H. مقیم ژاپن و N.V.Philis Gloeijampenfabriken مقیم هلند به منظور تاسیس کارخانه لامپ سازی - 16 /5 /1350 هیات وزیران - 369 /3842 - 1350 /05 /16 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

174 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت Inventio A. G. مقیم سوئیس وابسته به Schindler Holding A. G. سوئیس به منظور تاسیس کارخانه جهت ساخت آسانسور - 23 /5 /1350 هیات وزیران - 3844 /379 - 1350 /05 /23 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

175 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تأسیس کارخانه جهت تولید محصولات کنفی به شرکت Ararat Holdings Incorporated - 4 /10 /1350 هیات وزیران - 38944 /633 - 1350 /10 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

176 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت Centropa HandelsA.G مقیم سوئیس به منظور تأسیس کارخانه ریسندگی نخ پنبه - 25 /10 /1350 هیات وزیران - 724 /50872 - 1350 /10 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

177 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت سهامی Enreprise Jean Lefbvre مقیم فرانسه به منظور تولید بتن آماده برای مصارف ساختمانی و محصولات ساخته‌شده از بتن و بتن پیش‌فشرده و پیش‌ساخته - 2 /12 /1350 هیات وزیران - 786 /53650 - 1350 /12 /02 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

178 - اجازه سرمایه‌گذاری شرکت Gunther Wagner Verwaltungsgesellschaft m.b.H مقیم آلمان در ایران به منظور تولید محصولات پلیکان - 29 /12 /1350 هیات وزیران - 887 /55430 - 1350 /12 /29 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

179 - اجازه ورود سرمایه لازم توسط یک شرکت مقیم انگلستان به منظور تولید انواع شیرهای مخصوص جریان مایعات - 27 /3 /1351 هیات وزیران - 5400 /198 - 1351 /03 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

180 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت Ralph Mc Kay Limited به منظور تاسیس کارخانه تولید دیسکهای کشاورزی - 27 /3 /1351 هیات وزیران - 195 /6422 - 1351 /03 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

181 - اجازه ورود سرمایه شرکت مقیم هندوستان به منظور تولید قطعات یدکی وسائط نقلیه گلوله‌های ریخته گری و آلیاژهای فلزی - 10 /4 /1351 هیات وزیران - 364 /6676 - 1351 /04 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

182 - اجازه ورود سرمایه لازم توسط چهار شرکت بلژیکی جهت ساخت کارخانه قند و بهره‌برداری از کارخانجات قند آبکوه و چناران استان خراسان - 10 /5 /1351 هیات وزیران - 369 /8906 - 1351 /05 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

183 - تامین سرمایه برای تاسیس کارخانه ساخت لوازم برقی و الکتروموتور با مشارکت شرکت کوفرد - 10 /5 /1351 هیات وزیران - 1 /355 /8558 - 1351 /05 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

184 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت مقیم ژاپن به منظور تولید لوازم الکترونیکی و مخابراتی - 10 /5 /1351 هیات وزیران - 384 /40062 - 1351 /05 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

185 - اجازه ورود سرمایه لازم توسط شرکت Messrs.Coverworld limited مقیم انگلستان برای خرید هتل - 25 /6 /1351 هیات وزیران - 508 /41464 - 1351 /06 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

186 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت General Motors Corporation مقیم امریکا به منظور تولید اتومبیل‌های سواری و جیپ - 25 /6 /1351 هیات وزیران - 522 /42558 - 1351 /06 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

187 - اجازه ورود سرمایه خارجی لازم به دو نفر مقیم سوئیس به منظور تولید مواد غذائی و صدور آن به خارج - 25 /6 /1351 هیات وزیران - 523 /42368 - 1351 /06 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

188 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت Pipe Coating Services A.G مقیم سوئیس به منظور اجرای طرح اندود داخلی و خارجی لوله‌های محصول شرکت سهامی لوله‌سازی اهواز - 22 /7 /1351 هیات وزیران - 548 /42366 - 1351 /07 /22 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

189 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت Philip Brothers (Overseas) A.G به منظور استخراج و بهره‌برداری از معادن سرب آهنگران و تاسیس واحد تغلیظ - 15 /8 /1351 هیات وزیران - 601 /45468 - 1351 /08 /18 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

190 - اجازه ورود سرمایه شرکتSPA MANIFATTURA MAGNI مقیم ایتالیا به منظور تولید تولید لباسهای آماده زنانه، مردانه و بچه گانه - 18 /9 /1351 هیات وزیران - 701 /46838 - 1351 /09 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

191 - اجازه ورود سرمایه چهار شرکت مقیم آمریکا و ژاپن به منظور فعالیت‌های کشاورزی و دامداری تحت عنوان کشت و صنعت در اراضی آبخور سد محمد رضا شاه پهلوی - 18 /9 /1351 هیات وزیران - 715 /48402 - 1351 /09 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

192 - اجازه ورود سرمایه شرکت Union de Banque Suisse مقیم سوئیس به منظور مشارکت در شرکت سهامی سیمان فارس و خوزستان - 18 /9 /1351 هیات وزیران - 719 /58404 - 1351 /09 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

193 - اجازه ورود سرمایه لازم توسط شرکت آمریکایی به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید کاربن پلاک - 14 /10 /1351 هیات وزیران - 803 /49642 - 1351 /10 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

194 - اجازه ورورد سرمایه لازم توسط شرکت ژاپنی به منظور تاسیس کارخانه جهت تهیه نخ اکریلیک - 14 /10 /1351 هیات وزیران - 798 /49644 - 1351 /10 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

195 - اجازه ورود سرمایه لازم سه شرکت مقیم ژاپن به منظور تاسیس کارخانه ساخت کاشی‌های سرامیک و چینی - 12 /12 /1351 هیات وزیران - 990 /54484 - 1351 /12 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

196 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت SOPAGLY مقیم فرانسه به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید عصاره انگور، شیره، سرکه و انواع ترکیبات الکلی - 12 /12 /1351 هیات وزیران - 1020 /54486 - 1351 /12 /13 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

197 - اجازه ورود سرمایه شرکت مقیم انگلستان به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید قطعات الکتریکی اتومبیل - 2 /2 /1352 هیات وزیران - 21 /1344 - 1352 /02 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

198 - اجازه ورود سرمایه شرکت مقیم ژاپن به منظور احداث و بهره برداری از یک مجتمع پتروشیمی - 2 /2 /1352 هیات وزیران - 25 /1346 - 1352 /02 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

199 - اجازه ورود سرمایه شرکتهای مقیم آمریکا به منظور پرواربندی دام و تولید و بسته‌بندی گوشت - 2 /2 /1352 هیات وزیران - 25 /1348 - 1352 /02 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

200 - اجازه ورود سرمایه شرکت Dresser Industries Inc مقیم امریکا به منظور تولید آجر نسوز ، ملات نسوز و فعالیت‌های معدنی - 26 /3 /1352 هیات وزیران - 267 /5938 - 1352 /03 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

201 - اجازه ورود سرمایه دو شرکت مقیم ژاپن به منظور تولید لاستیک روئی و توئی اتومبیلهای سواری کامیون، اتوبوس و تراکتور - 26 /3 /1352 هیات وزیران - 252 /5940 - 1352 /03 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

202 - اجازه ورود سرمایه شرکتهای مقیم ژاپن به منظور احداث و بهره‌برداری از مجتمع پتروشیمی - 9 /4 /1352 هیات وزیران - 339 /7844 - 1352 /04 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

203 - مجوز ورود سرمایه به دو شرکت مقیم ژاپن به منظور تاسیس کارخانه عصاره‌کشی ریشه شیرین‌بیان - 9 /4 /1352 هیات وزیران - 336 /7846 - 1352 /04 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

204 - مجوز ورود سرمایه به شرکت Goald INTERNATIONAL INC مقیم امریکا به منظور تولید الکتروموتورهای FHP و IHP - 24 /6 /1352 هیات وزیران - 600 /14036 - 1352 /06 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

205 - مجوز ورود سرمایه به شرکت Bohler Pneumatik International Gesellschaft M.B.H مقیم اطریش جهت تولید ابزار پنوماتیک - 24 /6 /1352 هیات وزیران - 609 /14024 - 1352 /06 /25 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

206 - مجوز ورود سرمایه شرکت S.C JOHNSON & SONSINE به منظور تولید حشره کش، انواع پولیس و... به کشور - 21 /7 /1352 هیات وزیران - 667 /15626 - 1352 /07 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

207 - مجوز ورود سرمایه لازم توسط شرکت Secalt.S.A به منظور تاسیس کارخانه ساخت دستگاه کشش مکانیکی (تیرفورTirfor) - 5 /8 /1352 هیات وزیران - 723 /17620 - 1352 /08 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

208 - مجوز ورود سرمایه لازم جهت تاسیس واحد تولید دستکشهای لاستیکی جراحی و خانگی به شرکت L.R.CL.L با مشارکت گروه داروگر - 5 /8 /1352 هیات وزیران - 751 /17618 - 1352 /08 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

209 - ورود سرمایه لازم توسط سه شرکت مقیم فرانسه و امریکا به منظور تولید بذر و بوجاری - 26 /8 /1352 هیات وزیران - 843 /19326 - 1352 /08 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

210 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Transco Energy Company مقیم امریکا به منظور تاسیس واحدهای تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع و تولید سوخت متانول - 26 /8 /1352 هیات وزیران - 825 /19330 - 1352 /08 /27 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

211 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکتهای United Development Incorporated و Orbi Photographic Paper Limited مقیم انگلستان به منظور تأسیس کارخانه تولید کاغذهای سیاه و سفید عکاسی - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 917 /67482 - 1352 /10 /11 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

212 - مجوز ورود سرمایه شرکت United Development Incorporated مقیم انگلستان به منظور ایجاد یک مجتمع کشت و صنعت برای تهیه لبنیات و گوشت - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 897 /68490 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

213 - مجوز ورود سرمایه شرکتهای Phelps Dodge Corporation و A / S Nordiske Kabel – OG Traadfabriker مقیم دانمارک به منظور تأسیس کارخانه جهت تولید میله، سیم و کابل مسی و آلومینیومی - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 916 /67490 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

214 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Carrier Corporation مقیم امریکا به منظور ساخت وسائل تهویه مطبوع - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 925 /67484 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

215 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Arrow S.A مقیم سوئیس به منظور تولید چرم - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 924 /68340 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

216 - مجوز ورود سرمایه شرکت Male Gmbh مقیم آلمان به منظور تأسیس کارخانه ساخت پیستون - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 919 /67486 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

217 - مجوز ورود سرمایه شرکتUnited Development Incorporated مقیم انگلستان به منظور تأسیس کارخانه تولید طناب سیمی - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 937 /69162 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

218 - مجوز ورود سرمایه شرکت آمریکائیMaritime Development Corporation به منظور تأسیس کارخانه ساخت ناو و ناوچه های آلومینیومی فولادی و فیبرگلاس و تعمیر آنها - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 909 /67488 - 1352 /10 /11 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

219 - مجوز ورود سرمایه شرکت British Industrial Plastics Limited به‌منظور تأسیس کارخانه تولید رزین، اوره فورمالدئید، چسب چوب و پودرهای قالب‌گیری ملامین و اوره فورمالدئید - 10 /10 /1352 هیات وزیران - 910 /69164 - 1352 /10 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

220 - مجوز ورود سرمایه لازم به منظور آپارتمان‌سازی در تهران توسط شرکت Reynolds Construction Company مقیم امریکا - 14 /12 /1352 هیات وزیران - 1141 /73378 - 1352 /12 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

221 - مجوز ورود سرمایه لازم به سه شرکت مقیم ژاپن به منظور تأسیس کارخانه جهت گالوانیزه کردن ورق فولاد - 14 /12 /1352 هیات وزیران - 1145 /73372 - 1352 /12 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

222 - مجوز ورود سرمایه تأسیس کارخانه تولید انواع واشر و کاسه نمد جهت موتور اتومبیل و ماشین آلات صنعتی به شرکت Nippon Gasket Co . Ltd - 14 /12 /1352 هیات وزیران - 1133 /73374 - 1352 /12 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

223 - مجوز ورود سرمایه تأسیس کارخانه ظروف تحت فشار، راکتور و ... به شرکت Acrow (Engineering) Ltd مقیم انگلستان - 14 /12 /1352 هیات وزیران - 1151 /73376 - 1352 /12 /15 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

224 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Meremont Corporation جهت سرمایه‌گذاری برای تاسیس کارخانه ساخت انواع کمک فنر اتومبیل - 18 /3 /1353 هیات وزیران - 3570 - 1353 /3 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

225 - مجاز بودن شرکت E.I.Du pont de Nemours & Company مقیم آمریکا جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید نخ پلی استر و نخ اکریلیک - 18 /3 /1353 هیات وزیران - - 3574 - 1353 /3 /18 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

226 - اجازه دادن به شرکت BRIDON LIMITED مقیم انگلستان جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تأسیس کارخانه تولید سیم با درصد کربن زیاد، طناب سیمی، بند و طناب الیاف مصنوعی و حصارهای سیمی ساده - 15 /4 /1353 هیات وزیران - 7902 - 1353 /04 /16 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

227 - اجازه دادن به شرکت امریکائیCPC EUROPE(GROUP)LIMITED مقیم بلژیک جهت ورود سرمایه به کشور به منظور تأسیس کارخانه تولید مواد غذائی - 15 /4 /1353 هیات وزیران - 7906 - 1353 /04 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

228 - اجازه دادن به شرکت JOHNSON& JOHNSON مقیم آمریکا جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه ساخت لوازم بهداشتی بچه و بیمارستان‌ها - 15 /4 /1353 هیات وزیران - 7904 - 1353 /04 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

229 - مجاز بودن شرکت HONDA MOTOR CO. LTD مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه به کشور به منظور ساخت مورتورسیکلت‌های مارک هوندا در ایران - 26 /5 /1353 هیات وزیران - 42096 - 1353 /05 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

230 - اجازه دادن به شرکتDIAMANT BOART مقیم بلژیک جهت ورود سرمایه به ایران به‌منظور تأسیس کارخانه تولید انواع دندانه و ابزار الماسه مورد مصرف کارخانجات سنگبری، حفاری چاه نفت معادن و صنایع شیشه‌سازی در ایران - 9 /6 /1353 هیات وزیران - 42510 - 1353 /06 /10 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

231 - اجازه دادن به دو شرکت خارجی مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه به کشور به منظور احداث کارخانه نساجی برای تولید انواع پارچه - 9 /6 /1353 هیات وزیران - 42506 - 1353 /06 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

232 - اجازه دادن به چند شرکت خارجی مقیم آفریقای جنوبی و ایتالیا جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید میله لوله و پروفیل‌های برنجی در ایران - 9 /6 /1353 هیات وزیران - 42504 - 1353 /06 /10 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

233 - مجاز بودن دو شرکت مقیم ژاپن جهت ورود سرمایه به ایران به منظور اکتشاف و استخراج معادن سرب و روی - 9 /6 /1353 هیات وزیران - 42502 - 1353 /06 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

234 - اجازه ورود سرمایه به شرکتAB. Electrolux مقیم سوئد به منظور تاسیس کارخانه ساخت یخچال‌های خانگی، جاروی برقی، سرد کننده های تجارتی، کولر، ... - 20 /7 /1353 هیات وزیران - 42508 - 1353 /07 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

235 - اجازه دادن به شرکتBRITISH OXYGEN COMPANY LIMITED مقیم انگلستان جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید ماشین آلات جوشکاری و ابزار و وسائل جوشکاری و الکترود در ایران - 6 /8 /1353 هیات وزیران - 47978 - 1353 /08 /06 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

236 - اجازه ورود سرمایه به ایران به سه شرکت مقیم ایتالیا به منظور تاسیس کارخانه ساخت سکوهای فولادی مخصوص حفاری در دریا - 6 /8 /1353 هیات وزیران - 47976 - 1353 /08 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

237 - اجازه ورود سرمایه به ایران به دو شرکت مقیم آلمان غربی به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید آهن اسفنجی در ایران - 6 /8 /1353 هیات وزیران - 47982 - 1353 /08 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

238 - اجازه دادن به شرکت MR . DANTE Ferroli Ferroli Industrie Riscaldamento مقیم ایتالیا و شرکت ANSTALT S.P.A مقیم لیختنشتین جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه جهت ساخت دیگ چدنی آب گرم و رادیاتور و لوازم مربوطه برای دستگاه حرارتی مرکزی - 6 /8 /1353 هیات وزیران - 47980 - 1353 /08 /06 - - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

239 - اجازه ورود سرمایه به شرکت F .Hoffmann La Roche & CO. مقیم سوئیس به منظور تاسیس کارخانه داروسازی - 7 /10 /1353 هیات وزیران - 1123 /51426 - 1353 /10 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

240 - اجازه واردات سرمایه به شرکت E.L. Du Pont de Nemours & Company مقیم امریکا به منظور تاسیس کارخانه تولید رنگ و تینر - 7 /10 /1353 هیات وزیران - 1150 /51424 - 1353 /10 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

241 - اجازه ورود سرمایه به شرکت (pc Europe Limited (Group مقیم امریکا به منظور تاسیس کارخانه تولید انواع نشاسته برای مصارف مختلف و گلوکز - 28 /12 /1353 هیات وزیران - 1711 /80826 - 1353 /12 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

242 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Armitage Shanks Group Ltd مقیم انگلستان به منظور تاسیس کارخانه تولید لوازم چینی بهداشتی ساختمانی از مواد سرامیکی - 28 /12 /1353 هیات وزیران - 1772 /80830 - 1353 /12 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

243 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Strick ,Inc مقیم آمریکا به منظور تاسیس کارخانه ساخت انواع تریلی، کانتینر و شاسی مخصوص کانتینر - 28 /12 /1353 هیات وزیران - 1710 /80824 - 1353 /12 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

244 - اجازه ورود سرمایه توسط شرکت Gazocean S.A مقیم فرانسه به منظور تاسیس یک شرکت کشتیرانی جهت حمل و نقل آمونیاک، گازهای نفتی مایع و... - 28 /12 /1353 هیات وزیران - 1712 /80822 - 1353 /12 /28 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

245 - اجازه سرمایه‌گذاری به یک شرکت انگلستانی در ایران در بخش واردات به منظور تأسیس کارخانه ساخت قطعات اتومبیل و تراکتور، انتقال نیرو و فورجینگ - 10 /3 /1354 هیات وزیران - 180 /3190 - 1354 /03 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

246 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت آلمان غربی در ایران به منظور ساخت جرثقیل، ماشین آلات مختلف و قطعات ماشین آلات - 10 /3 /1354 هیات وزیران - 3190 /177 - 1354 /03 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

247 - سرمایه‌گذاری یک شرکت سوئدی جهت تولید کابل و سیم الکتریکی در کشور - 31 /3 /1354 هیات وزیران - 252 /7416 - 1354 /04 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

248 - سرمایه‌گذاری شرکت انگلیسی به منظور تأسیس کارخانه تولید موتورهای دیزل - 31 /3 /1354 هیات وزیران - 258 /7414 - 1354 /04 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

249 - سرمایه‌گذاری شرکت انگلیسی به منظور تأسیس کارخانه ساخت تریلر در کشور - 31 /3 /1354 هیات وزیران - 259 /7420 - 1354 /04 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

250 - سرمایه‌گذاری شرکت آلمان غربی به منظور تآسیس مجتمع تولید محصولات شیمیائی - 31 /3 /1354 هیات وزیران - 271 /7412 - 1354 /04 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

251 - سرمایه‌گذاری شرکت امریکایی به منظور تأسیس کارخانه تولید آسانسور در کشور - 31 /3 /1354 هیات وزیران - 268 /741 - 1354 /04 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

252 - اجازه وارد نمودن سرمایه لازم توسط شرکتcontrol Data Middle East, Inc مقیم ایالات متحده به منظور ساخت ترمینال‌های کامپیوتری - 6 /2 /1355 هیات وزیران - 70 /1738 - 1355 /02 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

253 - موافقت با وام 250 میلیون دلار از بازارهای اروپائی به مدیریت بانک سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایران در لندن به منظور تامین قسمتی از هزینه طرح‌های توسعه - 17 /3 /1355 هیات وزیران - 184 /865 /4 - 1355 /03 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

254 - اجازه ورود سرمایه لازم به شرکت S.A.des eaux Minerales D,Evian مقیم فرانسه به منظور تأسیس واحدی جهت پرکردن آب از چشمه‌های دامنه البرز در بطری و توزیع در داخل و صدور آن به خارج از کشور - 17 /3 /1355 هیات وزیران - 150 /5464 - 1355 /03 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

255 - اجازه به شرکت International Standard Electric Corporation به ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید قطعات الکترونیکی - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 469 /35580 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

256 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Foseco Minsep Ltd به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید انواع مواد افزودنی (Additives) مورد مصرف صنایع فولاد، ساختمانی و ریخته‌گری - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 473 /35588 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

257 - اجازه ورود سرمایه به شرکت
Imperial Metal Industries Ltd. Imperial Chemical Industries Ltd.
به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید ورق‌های کویل – لوله و مفتول از مس و آلیاژهای مسی - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 468 /35586 - 1355 /06 /22 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

258 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Degussa Deutsche Gold – Und Silber Scheideanstalt Vormals Roessler به منظور تأسیس واحد تولید لعاب کاشی - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 474 /35590 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

259 - اجازه ورود سرمایه به چند شرکت مقیم لیبریا، آفریقای جنوبی و آمریکا به منظور تاسیس یک مجتمع مرغداری - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 470 /37192 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

260 - اجازه ورود سرمایه به شرکت delvest,INC مقیم آلمان به منظور تاسیس یک واحد لباس‌دوزی - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 471 /35628 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

261 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Sterling Drug مقیم آمریکا به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید محصولات داروئی و بهداشتی - 22 /6 /1355 هیات وزیران - 472 /35584 - 1355 /06 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

262 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Demolux GMBH & Co . kg مقیم آلمان غربی به منظور تاسیس کارخانه ساخت وسائل سمعی و بصری - 22 /9 /1355 هیات وزیران - 723 /52942 - 1355 /09 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

263 - اجازه ورود سرمایه به شرکت Vereinigte Schulmoebelfabriken به منظور تاسیس کارخانه ساخت مبلمان - 22 /9 /1355 هیات وزیران - 717 /52944 - 1355 /09 /22 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

264 - اجازه ورود سرمایه به شرکت L.&C. STEINMULLER GMBH مقیم آلمان به منظور تاسیس کارخانه تولید تجهیزات نیروگاه در شهرضا - 2 /8 /1356 هیات وزیران - 57954 - 1356 /08 /02 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

265 - اجازه ورود سرمایه شرکت DELKA CORPORATION مقیم آمریکا به‌منظور تاسیس کارخانه در رشت جهت تولید کیسه های خون، محلول‌های استریل و... - 30 /8 /1356 هیات وزیران - 803 /90388 - 1356 /08 /30 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

266 - اجازه ورود سرمایه شرکت های خارجی مقیم هلند به ایران به منظور سرمایه‌گذاری و مشارکت با شرکت ملی نفت ایران جهت تاسیس کارخانه روغن سازی در آبادان - 1 /12 /1356 هیات وزیران - 1110 /111462 - 1356 /12 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

267 - اجازه ورود سرمایه لازم شرکت ایتالیائی مقیم هلند به ایران به منظور تولید اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون‌های سبک - 8 /12 /1356 هیات وزیران - 1132 /90386 - 1356 /12 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

268 - اجازه ورود سرمایه شرکت هلندی مقیم پاناما به منظور سرمایه‌گذاری با شرکت ایران اکسیژن در گرمسار جهت تولید اکسیژن و سایر گازهای صنعتی - 8 /12 /1356 هیات وزیران - 1128 /111464 - 1356 /12 /08 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

269 - اجازه ورود سرمایه به شرکت مقیم سوئیس به منظور سرمایه‌گذاری جهت تأسیس کارخانه و تولید کفش - 8 /3 /1357 هیات وزیران - 163 /4994 - 1357 /03 /08 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

270 - تشکیل شورای هماهنگی نظارت بر همکاری‌های اقتصادی و مالی بین المللی در وزارت امور اقتصادی و دارایی - 6 /1 /1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - 84026 - 28 /1 /1359 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

271 - عضویت نماینده وزارت صنایع سنگین در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 4 /3 /1362 هیات وزیران - 13100 - 1 /4 /1362 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

272 - عضویت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 31 /4 /1366 هیات وزیران - 46146 /ت345 - 11 /5 /1366 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

273 - شرکت یکی از معاونین جهاد سازندگی در جلسات ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه - 6 /10 /1366 هیات وزیران - 116082 /ت862 - 14 /10 /1366 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

274 - اجازه اقدام نسبت به امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ارمنستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 6 /2 /1374 هیات وزیران - هـ14970ت /1117 - 1374 /02 /09 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

275 - اجازه مشارکت در طرح تولید موتورهای دیزلی سنگین در شهرستان آمل با شرکت تولید موتورهای دیزل سنگین ایران (دسا) متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکتهای وارتسیلادیزل و فین فاند مقیم فنلاند - 17 /3 /1374 هیات وزیران - هـ15154ت /2906 - 1374 /04 /18 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

276 - اجازه مشارکت در طرح دامداری و صنایع لبنی اسبا (ESBA) با شرکت کشت و صنعت ایران تیر دام به آقای ژرارد باتائوش تبعه کشور فرانسه - 4 /5 /1374 هیات وزیران - هـ15344ت /4937 - 1374 /05 /09 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

277 - اجازه امضاء موافقتنامه بین شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با شرکت اینتمکو - 29 /6 /1374 هیات وزیران - ت15271هـ /7906 - 1374 /06 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

278 - اجازه ساخت، بهره برداری و واگذاری فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان (بخش گاز) به شرکت اینتمکو بر طبق قرارداد منعقد با شرکت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) - 29 /6 /1374 هیات وزیران - ت15271هـ /7905 - 1374 /06 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

279 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی ـ هرزگوین - 13 /12 /1374 هیات وزیران - ت16337هـ /15232 - 1374 /12 /20 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

280 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 19 /1 /1375 هیات وزیران - ت16131هـ /20151 - 1375 /01 /21 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

281 - اجازه مشارکت به شرکت هانزاشیمی مقیم آلمان از طریق خرید 47 درصد سهام شرکت زرین - 22 /1 /1375 هیات وزیران - ت16514هـ /814 - 1375 /01 /29 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

282 - اجازه مشارکت به شرکت کالپکس مقیم ترکیه در طرح تولید پروفیل در و پنجره در شهرستان مراغه با مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری شاهد - 2 /2 /1375 هیات وزیران - ت16542هـ /994 - 1375 /02 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

283 - اجازه مشارکت به شرکت تله کال مقیم تایوان در طرح تولید انواع پیچ های مخصوص سرپلاستیکی، نوار و اسفنج های بسته بندی در شهر صنعتی گرمسار با شرکت تهران بست (خصوصی) - 2 /2 /1375 هیات وزیران - ت 16544هـ /997 - 1375 /02 /03 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

284 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /2 /1375 هیات وزیران - ت 16157هـ /2190 - 1375 /03 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

285 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی مغرب به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /2 /1375 هیات وزیران - ت 16451هـ /2188 - 1375 /03 /03 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

286 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 2 /3 /1375 هیات وزیران - ت15857هـ /2613 - 1375 /03 /19 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

287 - عدم ضمانت دولت و بانک‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال وام مربوط به ماشین‌آلات مورد نیاز در سرمایه‌گذاری‌های خارجی - 23 /3 /1375 هیات وزیران - 5126 / 15891 - 16 /5 /1375 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

288 - تصویب‌نامه در رابطه با سرمایه‌گذاری‌های مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - 23 /3 /1375 هیات وزیران - 5125 /ت 15891هـ - 16 /5 /1375 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

289 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 3 /4 /1375 هیات وزیران - ت 15975هـ /2568 - 1375 /04 /06 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

290 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 6 /4 /1375 هیات وزیران - ت 16130ک /3607 - 1375 /04 /10 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

291 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی - 24 /4 /1375 هیات وزیران - ت 16343ک /4221 - 1375 /04 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

292 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمباوه - 24 /5 /1375 هیات وزیران - ت 15908هـ /5781 - 1375 /05 /30 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

293 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آفریقای جنوبی - 24 /5 /1375 هیات وزیران - ت 15908هـ /5780 - 1375 /05 /30 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

294 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و دو‌لت تانزانیا - 25 /6 /1375 هیات وزیران - ت 15908هـ /6813 - 1375 /06 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

295 - اجازه مشارکت به شرکت الگاز مقیم کویت در طرح تولید روغن نباتی (مایع و جامد) در استان خوزستان با شرکت کارون دز دشت (خصوصی) - 14 /9 /1375 هیات وزیران - ت 17437هـ /124749 - 1375 /11 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

296 - اجازه مشارکت به شرکت تکنواینداستری ماشین مقیم آلمان درشرکت خوراک گیل (شرکت مشترک) به منظور تولید کنسرو ماهی و دربهای فلزی در شهرستان رشت - 10 /1 /1376 هیات وزیران - ت17894هـ /128143 - 1376 /01 /16 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

297 - برگزاری همایش بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خوزستان توسط استانداری خوزستان و همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - 31 /2 /1376 هیات وزیران - ت18035هـ /55642 - 1376 /03 /06 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

298 - اجازه مشارکت به شرکت شربونت مقیم انگلستان در شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان و شرکت نورهان در طرح تولیدت راکتور باغی و موتورسیکلت در شهرستان رفسنجان - 5 /5 /1376 هیات وزیران - ت18335هـ /60050 - 1376 /05 /07 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

299 - اجازه مشارکت به شرکت رایدنت مقیم کانادا در طرح تولید دندان مصنوعی و محصولات وابسته با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 5 /5 /1376 هیات وزیران - ت18313هـ /59900 - 1376 /05 /07 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

300 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای لبنان، سوریه، چین، آفریفای جنوبی، اندونزی، تایلند، نیوزیلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /7 /1376 هیات وزیران - ت18705هـ /66234 - 1376 /08 /04 - کل مصوبه-
عبارت "، ازبکستان" از متن مصوبه حذف می‌شود. در خصوص دولتهای تایلند، اردن، نیوزیلند، هندوستان، امارات متحده عربی معتبر است.
در خصوص دولتهای لبنان، سوریه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی ، کره جنوبی، قطر، کویت، مالزی، ‌ترکیه، عمان، اسلواک و فدراسیون روسیه به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

301 - اجازه مشارکت به شرکت کلیپس مقیم آلمان فدرال در شرکت متحد کارا (خصوصی) در طرح تولید سبزیجات و میوه های منجمد در شهرستان نجف آباد - 7 /10 /1376 هیات وزیران - ت19055هـ /73494 - 1376 /10 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

302 - اتخاذ تصمیماتی درخصوص سیاست‌های مصوب طرح ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - 21 /5 /1377 هیات وزیران - ت 20035هـ /35985 - 1377 /06 /02 - بند 33 نسخ می‌شود.

303 - اجازه مشارکت به شرکت ساموولو مقیم آلمان در طرح تولید شیرهای توپی با شرکت صنایع تجهیزات نفت و شرکت تعاونی چندمنظوره ایثارگران صنعت نفت و گاز - 11 /6 /1377 هیات وزیران - ت 20123هـ /43743 - 1377 /07 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

304 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل ازسرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با هرکدام از دولتهای ژاپن ، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی، جمهوری چک، تونس وسودان به وزارت اموراقتصادی و دارایی - 11 /6 /1377 هیات وزیران - ت 19262هـ /13199 - 1377 /06 /16 - - کل مصوبه-
عبارات "، کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی" و "و سودان" حذف می‌شود. در خصوص دولتهای ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، جمهوری چکو تونس به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات‌وزیران نسخ شده است. لذا کل مصوبه منسوخ است.

305 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای دانمارک، اتریش، بلژیک، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونیه و گینه کوناکری به وزارت اموراقتصادی و دارایی - 15 /9 /1377 هیات وزیران - ت 19766هـ /44379 - 1377 /09 /26 - - کل مصوبه- عبارات "،اتریش"، "،بنگلادش"، "،بلغارستان" و "،مقدونیه" از حذف می‌شود. در خصوص دولتهای دانمارک، بلژیک، انگلستان و گینه‌کوناکری معتبر است.

306 - اجازه مشارکت به شرکت کال مقیم کره جنوبی درطرح تولید لامپ کم مصرف فلوئورسنت وکشش سیمهای مولیبدن وتنگستن باشرکت سرمایه‌گذاری پارس توشه - 18 /9 /1377 هیات وزیران - ت 20487هـ /57775 - 1377 /09 /21 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

307 - اتخاذ تصمیماتی در خصوص طرح اشتغال ویژه موضوع تصویب‌نامه راجع به سیاست‌های طرح ساماندهی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و تامین اهداف تشکیل شورای‌عالی اشتغال - 30 /10 /1377 هیات وزیران - 29513 /ت 20021هـ - 21 /11 /1377 - بند10 ماده 1 مصوبه نسخ می‌شود.

308 - اجازه مشارکت به شرکت فیبردور مقیم ایتالیا با سرمایه‌گذاران ایرانی برای تولید لوله و مخازن فشار قوی از الیاف شیشه در شرکت آب آفرین - 6 /4 /1378 هیات وزیران - ت 20923هـ /20822 - 1378 /04 /24 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

309 - اجازه برگزاری اولین همایش بین المللی جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در طرح‌های معادن و فلزات - 21 /6 /1378 هیات وزیران - ت 21819هـ /33787 - 1378 /06 /27 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

310 - اجازه نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های هلند، پرتغال، فرانسه، کانادا، کوبا، عربستان سعودی و جماهیر عربی لیبی - 25 /7 /1378 هیات وزیران - ت 20706هـ /28868 - 1378 /08 /10 - کل مصوبه- عبارات "،فرانسه" و "و جماهیر عربی لیبی" حذف می‌شود. در خصوص دولتهای هلند، پرتغال، کانادا و کوبا معتبر است.

311 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت کاسپین مقیم جزایر ویرجین (انگلستان) به منظور اجرای طرح ایجاد یک واحد آب شیرین کن در منطقه آزاد کیش - 25 /7 /1378 هیات وزیران - ت 21643هـ /24056 - 1378 /08 /02 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

312 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح تولید انواع برچسب به آقای کسکین با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 25 /7 /1378 هیات وزیران - ت 21664هـ /24592 - 1378 /07 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

313 - اجازه سرمایه‌گذاری شرکت YTL مقیم مالزی در طرح ساخت هتل چهار ( 4 ) ستاره در تهران - 25 /7 /1378 هیات وزیران - ت 21679هـ /40547 - 1378 /07 /26 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

314 - ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - 28 /7 /1378 هیات وزیران - 45271 /ت 22021 - 22 /8 /1378 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

315 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری (یونیهاوسر) مقیم اتریش در طرح تولید دستگاههای آب شیرین‌کن با سرمایه‌گذاران ایرانی - 29 /9 /1378 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 54404 /ت 22253ک - 30 /11 /1378 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

316 - اجازه مشارکت در سرمایه گذاری به شرکت سیسکو مقیم کره جنوبی با شرکت پویاپلیمر تهران جهت تولید مواد اولیه پوششهای کشاورزی و بسته‌بندی(آمیزه سازی) - 19 /10 /1378 هیات وزیران - ت 21914هـ /54005 - 1378 /10 /20 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

317 - اصلاح تصویب‌نامه اجازه مشارکت به شرکت تله‌کال مقیم تایوان در طرح تولید انواع پیچ‌های مخصوص سرپلاستیکی، نوار و اسفنج‌های بسته‌بندی در شهر صنعتی گرمساربست(خصوصی) - 19 /10 /1378 هیات وزیران - ت 22301هـ /56511 - 1378 /10 /23 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

318 - اجازه برگزاری اولین گردهمایی بین‌المللی سرمایه‌گذاری در طرح‌های مسکن و شهرسازی - 3 /11 /1378 هیات وزیران - ت 22403هـ /59917 - 1378 /11 /09 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

319 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت ostri_product مقیم زیمباوه در طرح تکثیر و پرورش شترمرغ با شرکت توسعه و عمران امید - 22 /12 /1378 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 5830 /ت 22675ک - 19 /2 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

320 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت MMW مقیم آلمان با شرکت تولیدی و صنایع غذایی گلبند در طرح تولید ماشین آلات و تجهیزات آردسازی، برنجکوبی و صنایع غذایی - 22 /12 /1378 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 21062 /ت 23166ک - 23 /5 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

321 - اجازه اعطای تسهیلات مالی توسط شرکت MME مقیم آلمان در طرح افزایش ظرفیت کوره های قوس الکتریکی و خط ریخته گری شرکت فولاد خوزستان - 21 /1 /1379 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 1641 /ت 22760ک - 17 /2 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

322 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت Sadah مقیم امارات متحده عربی به منظور تولید پارچه های رومبلی، پرده ای و لباسی در شرکت بافته های ابریشم پودگیتی - 9 /5 /1379 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 24509 /ت 23272ک - 9 /6 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

323 - تصویب‌نامه در خصوص الحاق عبارتی به ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - 16 /5 /1379 هیات وزیران - 20076 /ت 23270هـ - 18 /5 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

324 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت ایمپاش مقیم سوئیس در طرح احداث، اداره و بهره‌برداری هتل چهار ستاره در تهران به میزان هفتاد درصد شرکت ایمپاش و سی درصد سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 30 /5 /1379 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 29249 /ت 23388ک - 9 /7 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

325 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح تولید خاویار و ماهی های خاویاری به شرکت آکوا مقیم آلمان با سرمایه‌گذاران ایرانی - 17 /7 /1379 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 35338 /ت 23581ک - 14 /8 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

326 - تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (3) موضوع ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی - 24 /7 /1379 هیات وزیران - 32886 /ت23615هـ - 27 /7 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

327 - اصلاح ماده (3) تصویب‌نامه ضوابط پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - 11 /8 /1379 هیات وزیران - 36091 /ت23207هـ - 17 /8 /1379 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

328 - اجازه برگزاری همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر تهران توسط شهرداری تهران - 3 /12 /1379 هیات وزیران - ت23763هـ /36308 - 1379 /12 /10 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

329 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های پادشاهی نروژ و جمهوری قبرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 10 /12 /1379 هیات وزیران - ت 24035هـ /57550 - 1379 /12 /14 - کل مصوبه- عبارت "و جمهوری‌قبرس" حذف می‌شود. در خصوص دولت نروژ معتبر است.

330 - مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت (KWGM) مقیم کویت در طرح تولید انواع واشر صنعتی با شرکت صنایع تجهیزات نفت و سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی - 2 /2 /1380 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28528 /ت 24547ک - 19 /6 /1380 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

331 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت بحرین به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 13 /4 /1380 هیات وزیران - ت22812هـ /17843 - 1380 /04 /20 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

332 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت (ABBUK) مقیم انگلستان به منظور تولید تجهیزات سرچاهی صنایع نفت با شرکت صنایع تجهیزات نفت - 14 /6 /1380 هیات وزیران - ت24545هـ /19981 - 1380 /06 /19 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

333 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت COM.E,R مقیم ایتالیا با مشارکت شرکت ایران سازه در طرح تولید قطعات پیش ساخته ساختمانی - 15 /12 /1380 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 6306 /ت 26173ک - 17 /2 /1381 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

334 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت I,S,Gostar مقیم مالزی و شرکت سرمایه‌گذاری سامان گستر اصفهان در طرح فرآوری و تولید سنگهای گرانیتی و ماربلی - 15 /12 /1380 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 6300 /ت 26174ک - 17 /2 /1381 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

335 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت تکنیپ مقیم فرانسه به منظور طراحی، مهندسی و ساخت و تجهیز تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی در شرکت نارگان - 22 /3 /1381 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 19024 /ت 26702ک - 26 /4 /1381 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

336 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح اکتشاف ،بهره برداری و فرآوری ذخایر معدن طلای داشکسن در استان کردستان به شرکت ریوتینتو مقیم انگلستان با مشارکت شرکت خدمات اکتشافی کشور (سسکو) - 22 /3 /1381 وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 20513 /ت 26703ک - 23 /5 /1381 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

337 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 12 /4 /1381 هیات وزیران - ت 26700هـ /17174 - 1381 /04 /17 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

338 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به وزارت امور اقتصادی و دارائی - 28 /7 /1381 هیات وزیران - ت27410هـ /37027 - 1381 /08 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

339 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های ونزوئلا، سنگاپور، موریس، صربستان و مونته نگرو و حکومت انتقالی افغانستان - 12 /11 /1382 هیات وزیران - 63830 /ت 30032هـ - 18 /11 /1382 - کل مصوبه- عبارت "دولت موریس" جایگزین عبارت "دولتهای ونزوئلا، سنگاپور، موریس، صربستان و مونته نگرو و حکومت افغانستان" می‌شود. در خصوص دولت موریس معتبر است.

340 - تامین اعتبار و اختصاص مبلغ هفتصد میلیون ریال به منظور تامین هزینه های حاصل از اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - 13 /11 /1381 هیات وزیران - ت28050هـ /56236 - 1381 /11 /20 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

341 - اتخاذ تصمیماتی در خصوص عضویت ایران در موسسه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (میگا) - 29 /5 /1382 هیات وزیران - ت 29185هـ /26728 - 1382 /06 /04 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

342 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 26 /1 /1383 هیات وزیران - ت30412هـ /2860 - 29 /1 /1383 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

343 - تصویب‌نامه در مورد برگزاری دومین گردهمایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط وزارت مسکن و شهرسازی - 17 /8 /1383 هیات وزیران - ت31274هـ /34521 - 1383 /08 /20 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

344 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 29 /8 /1384 هیات وزیران - ت 34110هـ /53240 - 1384 /09 /02 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

345 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اریتره - 16 /6 /1387 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت - 116155 /ت39897ک - 1387 /7 /13 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

346 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا - 16 /6 /1387 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت - 120244 /ت 39898 - 17 /7 /1387 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

347 - اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران - 19 /4 /1387 هیات وزیران - ت38965هـ /60815 - 1387 /04 /23 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

348 - تعیین نرخ حق بیمه سرمایه‌گذاری کشورها - 8 /7 /1387 وزرای عضو مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران - 116183 /ت40499ک - 13 /7 /1387 - - کل مصوبه نسخ می‌شود.

349 - تشکیل کارگروهی با هدف مدیریت آثار ناشی از بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور و بهره‌گیری از فرصت‌های آن - 1 /10 /1387 هیات وزیران - ت41626هـ /190294 - 1387 /10 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

350 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کومور - 5 /11 /1387 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت - 216759 /ت40215ک - 1387 /11 /21 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

351 - آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان - 20 /7 /1390 هیات وزیران - 162178 /ت47221هـ - 14 /8 /1390 - ماده 7 بند ک- کل مصوبه نسخ می‌شود.

352 - اجازه برگزاری گردهمایی بین‌المللی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی - 25 /8 /1390 هیات وزیران - ت46595هـ /172093 - 1390 /09 /01 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

353 - مجوز امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های بروندی، بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی - 25 /2 /1392 هیات وزیران - 49144 /47672 - 31 /2 /1392 - کل مصوبه- کلمه "بروندی،" حذف ‌می‌شود. در خصوص دولتهای بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر معتبر است.

354 - اجازه مذاکره و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 8 /4 /1393 هیات وزیران - ت50609هـ /39111 - 1393 /04 /11 - کل مصوبه نسخ می‌شود.

355 - مجوز امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مجارستان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی - 8 /7 /1394 هیات وزیران - ت52430هـ /130387 - 1394 /10 /06 - ماده 3 پیوست-
کل مصوبه نسخ می‌شود.

356 - اجازه امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به وزارت امور اقتصاد و دارایی - 30 /10 /1394 هیات وزیران - ت52767هـ /144844 - 1394 /11 /6 - ماده 1 پیوست-
کل مصوبه نسخ می‌شود.

357 - اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت نامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی و دولت جمهوری لیتوانی به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 9 /3 /1395 هیات وزیران - 29867 /ت53147هـ - 12 /3 /1395 - - ماده 4 پیوست- کل مصوبه نسخ می‌شود.

358 - اجازه انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلوونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 17 /9 /1395 هیات وزیران - 115616 /ت53789هـ - 21 /9 /1395 - ماده 2پیوست- کل مصوبه نسخ می‌شود.

2)- مصوبات معتبر

1 - اجازه تحریر دفاتر قانونی شرکت‌های بیگانه به زبان خارجه و درج اقلام به دو زبان فارسی و خارجه - 11 /4 /1339
هیات وزیران - 10906
12 /4 /1339 - کل مصوبه -

2 - مجوز ورود سرمایه جهت تأسیس کارخانه تولید لاستیک توئی و روئی دوچرخه و موتورسیکلت سایر ادوات لاستیکی به شرکت مقیم ژاپن - 28 /8 /1345
هیات وزیران - 612 /7800
1345 /08 /28 - کل مصوبه -

3 - مجوز ورود سرمایه به منظور تأسیس مؤسسه تهیه تخم مرغ با مشارکت شرکت سهامی صنایع مرغداری ایران و آلمان - 28 /8 /1345
هیات وزیران - 610 /7714
1345 /08 /28 - کل مصوبه -

4 - اجازه سرمایه‌گذاری کمپانی Telefunken-Gesellschaft AEG – Elektricitaets Allgemeine مقیم آلمان غربی در ایران به منظور تاسیس کارخانه ساخت کنتور برق دستگاه اندازه گیری و دستگاه راه - 12 /5 /1347
هیات وزیران - 8318 /326
1347 /05 /12
- کل مصوبه -

5 - شرایط اجاره و بهره‌برداری از اراضی که از آب سدها آبیاری می‌شود - 17 /6 /1347
هیات وزیران - 21162
1347 /06 /17 - ماده 17 -

6 - اجازه ورود سرمایه لازم به منظور تاسیس کارخانه ساخت موتور دیزل بنز به شرکت Daimler-Benz Aktiengesells chaft مقیم آلمان غربی - 21 /2 /1348
هیات وزیران - 1714
1348 /02 /21 - کل مصوبه -

7 - مجوز ورود سرمایه لازم به شرکت Societe General de Grandes مقیم فرانسه به منظور پیدا کردن چشمه های آب معدنی، ایجاد واحد ساخت بطری‌های (P.V.C) و پر کردن آب در بطری‌های مزبور - 12 /8 /1352
هیات وزیران - 789 /18348
1352 /08 /13
- کل مصوبه -

8 - مجاز بودن شرکت LEGRAND S.A. مقیم فرانسه جهت ورود سرمایه به ایران به منظور تاسیس کارخانه جهت تولید انواع کلید و پریز برق برای مصارف خانگی و صنعتی در ایران - 6 /8 /1353
هیات وزیران - 47984
1353 /08 /06 - کل مصوبه -

9 - اساسنامه شرکت نوسازی (شرکت سهامی) - 2 /9 /1353
هیات وزیران - 48950 / 1112
3 /9 /1353 - ماده 11، بند د -

10 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت HENKEL GMBH مقیم آلمان غربی به منظور تاسیس کارخانه تولید مواد کمکی نساجی و چرم‌سازی پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب و مواد شیمیائی - 13 /12 /1357
هیات وزیران - 54482
1357 /12 /13 - کل مصوبه -

11 - تصویبنامه در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه - 29 /9 /1360
هیات وزیران - 88346
4 /10 /1360 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدی

12 - عضویت وزارت معادن و فلزات در شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 20 /6 /1364
هیات وزیران - 38366
23 /6 /1364 - کل مصوبه - عنوان وزارت معادن و فلزات به وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح می‌شود.

13 - عضویت دائمی یک از معاونین وزارت کشاورزی در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 15 /4 /1367
هیات وزیران - 5896 /ت330
4 /5 /1367 - کل مصوبه - عنوان وزارت کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی اصلاح می‌شود.

14 - اضافه شدن معاون وزارت راه و ترابری به اعضای ثابت شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 20 /6 /1370
هیات وزیران - 43728 /ت265هـ
27 /6 /1370 - کل مصوبه -

15 - تصویبنامه راجع به انتقال وظایف ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه در مسائل بازرگانی، به وزارت بازرگانی - 14 /7 /1370
هیات وزیران - 43698 /ت329هـ
24 /7 /1370 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

16 - اصلاح تصویبنامه انتقال وظایف ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه در مسائل بازرگانی به وزارت بازرگانی - 12 /8 /1370
هیات وزیران - 47487 /ت379هـ
19 /8 /1370 - کل مصوبه -

17 - تعیین وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت نیرو به عنوان اعضای شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 12 /12 /1371
هیات وزیران - 54873 /ت550هـ
22 /12 /1371 - کل مصوبه -

18 - اجازه مشارکت در طرح تولید لوله های فایبرگلاس با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی به شرکتS.P.A. مقیم ایتالیا - 15 /2 /1372
هیات وزیران - 2969 /ت32هـ
25 /2 /1372 - کل مصوبه -

19 - اجازه مشارکت به شرکت پتزتاکیس مقیم یونان در طرح تولید لوله‌های خرطومی فشار قوی با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 24 /6 /1372
هیات وزیران - هـ215ت /10512
1372 /07 /13 - کل مصوبه -

20 - اجازه مشارکت به شرکت S.P.L. LOVATO مقیم ایتالیا در طرح تولید کنتاکتورهای الکترومغناطیسی و رله‌های حرارتی - 24 /6 /1372
هیات وزیران - هـ214ت /10511
1372 /07 /13 - کل مصوبه -

21 - اساسنامه اصلاحی شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و خاک کشور - 7 /7 /1372
هیات وزیران - 22804 /ت 241هـ
9 /8 /1372 - ماده 5، بند 6، تبصره 1 -

22 - اجازه مشارکت یک شرکت اتریشی در طرح تولید الکتروموتور و ژنراتور در شهرستان سبزوار با مشارکت شرکت جوین - 29 /10 /1372
هیات وزیران - هـ306ت /57214
1372 /11 /09 - کل مصوبه -

23 - آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 23 /12 /1372
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 16448 /ت253ک
1 /2 /1373 - ماده 9 - معتبر با اصلاحات بعدی

24 - مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و‌ تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 19 /2 /1373
هیات وزیران - 33433 /ت25ک
16 /3 /1373 - مواد 41 و 42 - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدی

25 - مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- 19 /2 /1373
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 33432 /ت23ک
16 /3 /1373 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی و با لحاظ تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران

26 - اجازه مشارکت به شرکت نستله مقیم سوییس در طرح تولید شیر خشک و غذای کودک در شهرستان کرج - 5 /5 /1373
هیات وزیران - هـ176ت /6261
1373 /05 /10 - کل مصوبه -

27 - اجازه مشارکت شرکت آمکول مقیم سنگاپور در طرح تولید نوارهای صوتی - 5 /5 /1373
هیات وزیران - هـ177ت /5250
1373 /05 /10 - کل مصوبه -

28 - مشارکت شرکت تراویس کیمیکالز مقیم قبرس در طرح تولید مواد شیمیایی ویژه مورد استفاده در صنایع نفت و گاز در شهرستان فیروزکوه - 2 /6 /1373
هیات وزیران - هـ211ت /7118
1373 /06 /06 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

29 - اجازه مشارکت در طرح تولید خودروی سواری در شهرستان بم به شرکت دیوو مقیم کره جنوبی - 6 /7 /1373
هیات وزیران - هـ270ت /24643
1373 /07 /11 - کل مصوبه -

30 - تعیین وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان عضو شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 24 /3 /1374
هیات وزیران - 3935 /ت15197هـ
5 /4 /1374 - کل مصوبه -

31 - اجازه مشارکت در طرح تولید رنگهای صنعتی در استان مازندران با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی به شرکت مقیم آلمان فدرال - 4 /5 /1374
هیات وزیران - هـ15249ت /2907
1374 /05 /09 - کل مصوبه -

32 - اجازه مشارکت شرکت ( ACL ) مقیم جزایر مان انگلستان در طرح ساخت و اداره یک هتل پنج ستاره در شهرستان تهران با شرکت توفیران - 15 /5 /1374
هیات وزیران - هـ15370ت /5603
1374 /05 /17 - کل مصوبه -

33 - تعیین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان عضو شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 12 /6 /1374
هیات وزیران - 7230 /ت15520هـ
- - کل مصوبه -

34 - اجازه مشارکت به شرکت کناف مقیم آلمان فدرال، از طریق خرید 38 /83 درصد سهام شرکت روکش گچ ایران از بانک مسکن و سرمایه‌گذاری اضافی در آن شرکت - 29 /6 /1374
هیات وزیران - ت15566هـ /7696
1374 /07 /01 - کل مصوبه -

35 - چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند - 1 /9 /1374
هیات وزیران - ت 15911هـ /11302
1374 /9 /16 - بند 1 -

36 - اجازه مشارکت به شرکت اسکانسکا مقیم سوئد در طرح ساخت هتل پنج ستاره در تهران با مشارکت سرمایه‌گذاران ایرانی - 20 /10 /1374
هیات وزیران - ت16007هـ /11540
1374 /10 /24 - کل مصوبه -

37 - اجازه مشارکت به شرکت انرگواینوست مقیم بوسنی و هرزگوین در طرح تولید شیرآلات صنعتی دراستان تهران با شرکت سهامی صنایع و تجهیزات نفت (خاص) - 15 /11 /1374
هیات وزیران - ت16204هـ /13907
1374 /11 /18 - کل مصوبه -

38 - اجازه مشارکت به شرکت پارال مقیم سوئد در طرح تولید قطعات پیش ساخته بتونی در شهرستان خوی با شرکت خصوصی آبتن - 15 /11 /1374
هیات وزیران - ت16203هـ /13766
1374 /11 /16 - کل مصوبه -

39 - اجازه مشارکت به شرکت(Acc) مقیم هندوستان با شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان - 8 /11 /1374
هیات وزیران - ت16167هـ /13083
1374 /11 /11 - کل مصوبه -

40 - اجازه مشارکت به شرکت SOLAR - SEO مقیم آلمان در طرح تولید انواع کلیدهای برقی اتوماتیک، ساده و حرارتی در شهرستان قزوین با شرکت یوفوالکترونیک (خصوصی) - 9 /12 /1374
هیات وزیران - ت16281هـ /14060
1374 /12 /15
- کل مصوبه -

41 - اجازه مشارکت به شرکت پلائینر اشپیت و آقایان رونالد کورت ماخ و یوهان فردیناندکراوس مقیم آلمان در طرح تولید پارچه پرده ای در شهرستان کرج با شرکت پارس لامع ( خصوصی ) - 19 /1 /1375
هیات وزیران - ت16490هـ /176
1375 /01 /21
- کل مصوبه -

42 - اجازه مشارکت به شرکت هانزاشیمی مقیم آلمان از طریق خرید 49درصد سهام شرکت صنایع شیمی وپتروشیمی ایران (خصوصی) - 22 /1 /1375
هیات وزیران - ت16514هـ /344
1375 /01 /28 - کل مصوبه -

43 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت برونئی - دارالسلام به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /2 /1375
هیات وزیران - ت 16389هـ /2187
1375 /03 /03 - کل مصوبه -

44 - اجازه مشارکت به شرکت کروگر مقیم آلمان در شرکت سیانا (خصوصی) جهت تولید محصولات غذایی و دارویی - 17 /5 /1375
هیات وزیران - ت 16864هـ /5455
1375 /05 /23 - کل مصوبه -

45 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت نامیبیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 24 /5 /1375
هیات وزیران - ت 15908هـ /3763
1375 /05 /30 - کل مصوبه -

46 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کنیا - 24 /5 /1375
هیات وزیران - ت 15908هـ /5782
1375 /05 /30 - کل مصوبه -

47 - اجازه مشارکت در تاسیس واحد موکش کشمیر در شهرستان مشهد با شرکت ایران کشمیر به شرکت جی - اف- مولر - 28 /5 /1375
هیات وزیران - ت 16991هـ /5221
1375 /05 /31 - کل مصوبه -

48 - اجازه مشارکت به شرکت Akzo Nobel Surface Chemistry AB ‏مقیم سوئد جهت تولید قیر امولسیونه - 11 /6 /1375
هیات وزیران - 5819 / ت 17038 هـ
13 /6 /1375 - کل مصوبه -

49 - اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوگاندا - 25 /6 /1375
هیات وزیران - ت 15908هـ /6814
1375 /06 /26 - کل مصوبه -

50 - الحاق چند بند به تصویب‌نامه اجازه مشارکت در طرح تولید لوله‌های فایبرگلاس با مشارکت سرمایه‌گذاران حضوصی ایران به شرکت مقیم ایتالیا - 15 /7 /1375
هیات وزیران - ت 17207هـ /7269
1375 /07 /17 - کل مصوبه -

51 - اجازه مشارکت به شرکت مقیم جامائیکادر در طرح تولید فرمهای رایانه‌ای و کاربن‌دار در منطقه صنعتی مهیاران اصفهان - 22 /7 /1375
هیات وزیران - ت 17224هـ /7631
1375 /07 /25 - کل مصوبه -

52 - اجازه مشارکت به شرکت اینترنشنال سب مقیم فرانسه در شرکت ایران سب (خصوصی) - 6 /8 /1375
هیات وزیران - ت 17259هـ /7920
1375 /08 /08 - کل مصوبه -

53 - اجازه مشارکت به شرکت فلیکس مقیم آلمان فدرال در طرح تولید خشکبار و خشکبار شکلاته در شهرستان ساوه (شهر صنعتی ساوه) با مشارکت شرکت سیانا (خصوصی) - 14 /9 /1375
هیات وزیران - ت 17434هـ /124750
1375 /11 /17 - کل مصوبه -

54 - اجازه مشارکت به شرکت نوا مقیم اسپانیا در شرکت سرام نگار (شرکت مشترک) به منظور تولید و پخت سوم کاشی - 2 /10 /1375
هیات وزیران - ت 17539هـ /107404
1375 /11 /17 - کل مصوبه -

55 - تصویب‌نامه سیاست‌ها و خط‌مشی‌های سازماندهی، حمایت و ‌نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن - 26 /10 /1375
هیات وزیران - 123038 /ت 15511هـ
1 /11 /1375 - ماده 3 بند خ -

56 - اجازه مشارکت به شرکت آکساش مقیم ترکیه درشرکت صنایع نساجی بیتاریس کاشان (شرکت مشترک) به منظور تولید نخ از الیاف اکریلیک در شهرستان کاشان - 10 /1 /1376
هیات وزیران - ت17893هـ /128144
1376 /01 /16 - کل مصوبه -

57 - اجازه مشارکت به شرکت موتکس مقیم آلمان در طرح تولید پارچه فاستونی نخ نیمه فاستونی، نخ پشمی - 10 /1 /1376
هیات وزیران - ت17887هـ /128113
1376 /01 /16 - کل مصوبه -

58 - اجازه مشارکت به شرکت ام .ام .بی مقیم آلمان درشرکت نمادآور (خصوصی) جهت تولید ابزار سنجش (علایم کنترل) - 10 /1 /1376
هیات وزیران - ت17888هـ /128112
1376 /01 /16 - کل مصوبه -

59 - اجازه مشارکت به شرکت فونیکس مقیم دانمارک در شرکت ورزیران (خصوصی) جهت تولید مواد پوششی - 8 /4 /1376
هیات وزیران - ت18233هـ /57790
1376 /04 /22 - کل مصوبه -

60 - اجازه مشارکت به شرکت دیزاین تکنیک مقیم ترکیه در شرکت تهران پرهیزکار (خصوصی) در طرح تولید لوله های پلی پروپلین (لوله های سبز) در استان مرکزی - 5 /5 /1376
هیات وزیران - ت18334هـ /60077
1376 /05 /07 - کل مصوبه -

61 - اجازه مشارکت به شرکت همپل مقیم دانمارک در شرکت باژاک (خصوصی) برای تولید رنگهای دریایی - 5 /5 /1376
هیات وزیران - ت18318هـ /59901
1376 /05 /07 - کل مصوبه -

62 - اجازه اعطای تسهیلات مالی به شرکت صنایع تبدیلی فراز (خصوصی) توسط شرکت MMT مقیم لوکزامبورگ - 8 /5 /1376
هیات وزیران - ت18464هـ /62036
1376 /05 /11 - کل مصوبه -

63 - اجازه مشارکت به شرکت ری مقیم آلمان در طرح مشعلهای گازی و گازوئیلی در منطقه صنعتی اشتهارد با مشارکت شرکت شهرک (خصوصی) - 8 /5 /1376
هیات وزیران - ت18417هـ /61239
1376 /05 /11 - کل مصوبه -

64 - اجازه مشارکت به شرکت فلوریمونددپره مقیم فرانسه در طرح تولید بذور محصولات زراعی، صیفی و سبزیجات در دشت مغان با شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان - 30 /6 /1376
هیات وزیران - ت18627هـ /65206
1376 /07 /01
- کل مصوبه -

65 - اجازه مشارکت به آقای رولاند کورت ماخ تبعه آلمان از طریق اعطای تسهیلات مالی به شرکت پارس پیله (خصوصی) - 9 /7 /1376
هیات وزیران - ت18630هـ /65207
1376 /07 /13 - کل مصوبه -

66 - اجازه مشارکت به شرکت کماتور مقیم سوئد در طرح تولید آب اکسیژنه با شرکت پنتاشیمی وابسته به سازمان صنایع ملی ایران - 9 /7 /1376
هیات وزیران - ت18629هـ /65209
1376 /07 /13 - کل مصوبه -

67 - اجازه مشارکت به شرکت پارال مقیم سوئد در طرح تولید قطعات پیش‌ساخته بتونی با سرمایه‌گذاران ایرانی به نسبت سی درصد (%30) شرکت پارال و هفتاد درصد ( %70 ) شرکای ایرانی - 9 /7 /1376
هیات وزیران - ت18628هـ /65208
1376 /07 /13 - کل مصوبه -

68 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای لبنان، سوریه، چین، آفریفای جنوبی، اندونزی، تایلند، نیوزیلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /7 /1376
هیات وزیران - ت18705هـ /66234
1376 /08 /04 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی و با لحاظ تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400هیات وزیران-
در خصوص دولتهای تایلند، اردن، نیوزیلند، هندوستان، امارات متحده عربی معتبر است.
دولت ازبکستان به موجب پیوست1 تصویبنامه تنقیحی حاضر، از متن مصوبه حذف شده است.

69 - اجازه مشارکت به شرکت ( TRI ) مقیم مالزی در طرح ایجاد و بهره برداری از شبکه تلفن همراه اصفهان با شرکت مخابرات اصفهان به نسبت (49%) شرکت (TRI) و (49%) شرکت مخابرات اصفهان و (2%) شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران - 5 /9 /1376
هیات وزیران - ت18749هـ /69813
1376 /09 /17 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

70 - اجازه مشارکت به شرکت شامپیون مقیم جمهوری ایرلند با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید منسوجات از الیاف پلی استر در شهرستان سمنان - 7 /10 /1376
هیات وزیران - ت19043هـ /73490
1376 /10 /13 - کل مصوبه -

71 - اجازه مشارکت به شرکت ودکو مقیم آلمان با شرکت سرمایه‌گذاری نیرو و شرکت آو در طرح تولید دستگاه‌های مولد ازن و دستگاه‌های ضدعفونی‌کننده با اشعه ماورای بنفش - 7 /10 /1376
هیات وزیران - ت19041هـ /73491
1376 /10 /13 - کل مصوبه -

72 - اجازه مشارکت به شرکت ایسکرا مقیم اسلوونی با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید قطعات الکتریکی خودرو در شهرستان کاشان - 7 /10 /1376
هیات وزیران - ت19042هـ /73492
1376 /10 /13 - کل مصوبه -

73 - اجازه مشارکت به شرکت ام .ام .تی مقیم لوکزامبورگ از طریق اعطای تسهیلات مالی به شرکت فولاد خوزستان برای تولید آهن اسفنجی (طرح زمزم) - 7 /10 /1376
هیات وزیران - ت19040هـ /73493
1376 /10 /13 - کل مصوبه -

74 - افزوده شدن معاون وزارت کشور به ترکیب اعضای شورای موضوع ردیف (1) بند (ج) تصویبنامه تشکیل ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه - 15 /11 /1376
هیات وزیران - 7678-76 /م /ت19180
20 /11 /1376 - کل مصوبه -

75 - اجازه مشارکت به شرکت لوترز مقیم آلمان به منظور تولید انواع مفتول فولادی در مجتمع صنعتی نوژند در شهر سمنان - 6 /2 /1377
هیات وزیران - ت19572هـ /20 /2995
1377 /2 /7 - کل مصوبه -

76 - اصلاح تصویب‌نامه مشارکت شرکت تراویس کیمیکالز مقیم قبرس درطرح تولید مواد شیمیایی ویژه مورد استفاده در صنایع نفت وگاز - 7 /5 /1377
هیات وزیران - ت 19748هـ /29924
1377 /05 /10 - کل مصوبه -

77 - اجازه مشارکت به شرکت سونیه دو وال مقیم فرانسه و ایپکو مقیم جمهوری ایرلند در طرح تولید آبگرمکن گازی دیواری در شهرستان اصفهان - 7 /5 /1377
هیات وزیران - ت 19957هـ /25789
1377 /05 /10 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

78 - اجازه مشارکت به شرکت والتون ویر پاسیفیک مقیم اسپانیا در طرح تولید شیرآلات صنعتی با شرکت صنایع آذر آب - 7 /5 /1377
هیات وزیران - ت 19988هـ /26651
1377 /05 /10 - کل مصوبه -

79 - اجازه مشارکت به شرکت هربرت مقیم آلمان در شرکت صنایع تولیدی تایر ماشین - 11 /6 /1377
هیات وزیران - ت 20122هـ /33939
1377 /06 /16 - کل مصوبه -

80 - اجازه مشارکت به شرکت برلوخر مقیم آلمان در شرکت همپار به منظور تولید پایدارکننده‌های PVC - 11 /6 /1377
هیات وزیران - ت 20113هـ /33209
1377 /06 /16 - کل مصوبه -

81 - اصلاح تصویب‌نامه درخصوص اجازه مشارکت به شرکت( TRI) مقیم مالزی در طرح ایجاد و بهره‌برداری از شبکه تلفن همراه اصفهان با شرکت مخابرات اصفهان - 15 /6 /1377
هیات وزیران - ت 20190هـ /39648
1377 /06 /17 - کل مصوبه -

82 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولتهای دانمارک، اتریش، بلژیک، انگلستان، بنگلادش، بلغارستان، مقدونیه و گینه کوناکری به وزارت اموراقتصادی و دارایی - 15 /9 /1377
هیات وزیران - ت 19766هـ /44379
1377 /09 /26
- کل مصوبه - در خصوص دولتهای دانمارک، بلژیک، انگلستان و گینه کوناکری معتبر است.
در خصوص دولتهای اتریش، بنگلادش، بلغارستان و مقدونیه به موجب پیوست1 تصویبنامه حاضر نسخ شده است.

83 - اجازه مشارکت به شرکت OIFL مقیم جزایر ویرجین (انگلستان) درشرکت مجتمع پتروشیمی الفین اصفهان به منظور اجرای طرح پتروشیمی الفین - 18 /9 /1377
هیات وزیران - ت 20519هـ /56343
1377 /09 /21 - کل مصوبه -

84 - اجازه مشارکت به شرکت دیامانت ـ دی مقیم ایتالیا در شرکت تعاونی ابزار الماسه بروجرد جهت طرح تولید سیم برش الماسه کوه بری در شهرک صنعتی بروجرد - 18 /9 /1377
هیات وزیران - ت 20558هـ /59159
1377 /09 /21 - کل مصوبه -

85 - اجازه مشارکت به خانم استانیون تبعه انگلیس در طرح تولید شیشه های نشکن - 28 /11 /1377
هیات وزیران - ت 20794هـ /70813
1377 /12 /02 - کل مصوبه -

86 - آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی - 11 /1 /1378
هیات وزیران - 930ـ78 /م /ت 19776هـ
13 /2 /1378 - کل مصوبه -

87 - اجازه مشارکت شرکت سوفا با شرکت صنایع تجهیزات نفت و سایر سرمایه‌گذاران ایرانی در طرح تولید شیرآلات صنعتی - 1 /2 /1378
هیات وزیران - ت 20872هـ /74080
1378 /02 /09 - کل مصوبه -

88 - آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه - 19 /2 /1378
هیات وزیران - 16941 /ت 17788هـ
14 /4 /1378 - تبصره ماده 7 (الحاقی 20 /10 /1388) -

89 - اجازه سرمایه‌گذاری و مشارکت شرکت سنور مقیم ترکیه با شرکت پارس توشه و شرکت کوشاپیشه در طرح تولید جاروبرقی دستی و غذاساز در شهرک صنعتی لیا (استان قزوین) - 6 /4 /1378
هیات وزیران - ت 20927هـ /18451
1378 /04 /13 - کل مصوبه -

90 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی و اتیوپی - 30 /4 /1378
هیات وزیران - ت21546هـ /20860
1378 /05 /10 - کل مصوبه - معتبر با لحاظ تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران.
- در خصوص دولتهای استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی و آلبانی معتبر است.

91 - اجازه مشارکت شرکت آسکوم مقیم اسلوونی با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید انواع کلکتور - 10 /6 /1378
هیات وزیران - ت 21461هـ /16184
1378 /06 /20 - کل مصوبه -

92 - اجازه مشارکت شرکت سیستاش مقیم ترکیه با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید شیر لاستیک (والف تیوپ) - 10 /6 /1378
هیات وزیران - ت 21463هـ /16257
1378 /06 /20 - کل مصوبه -

93 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری طرح تولید انواع چراغ خودرو به شرکت آروبا مقیم تایوان با سرمایه‌گذاران ایرانی - 10 /6 /1378
هیات وزیران - ت 21459هـ /16182
1378 /06 /16 - کل مصوبه -

94 - اجازه نسبت به امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های هلند، پرتغال، فرانسه، کانادا، کوبا، عربستان سعودی و جماهیر عربی لیبی - 25 /7 /1378
هیات وزیران - ت 20706هـ /28868
1378 /08 /10 - کل مصوبه - در خصوص دولتهای هلند، پرتغال، کانادا و کوبا معتبر است. در خصوص دولتهای فرانسه و لیبی به شرح پیوست1 تصویبنامه حاضر نسخ شده است.

95 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به آقای روح الله تیموری تبعه افغانستان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید منسوجات در شهرستان تبریز - 25 /7 /1378
هیات وزیران - ت 21748هـ /29230
1378 /08 /02 - کل مصوبه -

96 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت WTD_SHASTA مقیم امارات متحده عربی به منظور اجرای طرح ایجاد یک واحد آب شیرین کن در منطقه آزاد کیش - 25 /7 /1378
هیات وزیران - ت 21747هـ /29228
1378 /08 /02
- کل مصوبه -

97 - اجازه مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی با شرکت نیوباکس مقیم ایتالیا در طرح تولید تشتک بطری - 25 /7 /1378
هیات وزیران - ت 21641هـ /24047
1378 /07 /26 - کل مصوبه -

98 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت بلای اشتال مقیم آلمان در طرح تولید گیدوسیت سوپاپ انواع خودرو با شرکت متالورژی پودر مشهد - 30 /8 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 48578 /ت 22148ک
29 /9 /1378 - کل مصوبه -

99 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات مهندسی حفاری به شرکت ( بورگاز دری لینگ ) مقیم روسیه با سرمایه‌گذاران ایرانی - 30 /8 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 54396 /ت 22282ک
30 /11 /1378 - کل مصوبه -

100 - اجازه مشارکت به شرکت فرم اینوست به میزان %70 در شرکت آب‌های معدنی دماوند - 10 /9 /1378
هیات وزیران - ت 21152هـ /47339
1378 /09 /15 - کل مصوبه -

101 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت (دلتااسپا ) مقیم ایتالیا مبنی بر تولید زیره کفش از جنس پلی یورتان با سرمایه‌گذاران ایرانی - 29 /9 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 54415 /ت 22254ک
30 /11 /1378 - کل مصوبه -

102 - مشارکت شرکت لیکوگامز با شرکت صمغکاران فارس در طرح فرآوری و تصفیه صمغ‌های گیاهی - 19 /10 /1378
هیات وزیران - ت 22051هـ /42357
1378 /10 /20 - کل مصوبه -

103 - اصلاح جزء ب بند 1 و بندهای 2و4 تصویب‌نامه اجازه مشارکت به شرکت سونیه دو وال مقیم فرانسه و اپیکو مقیم جمهوری ایرلند در طرح تولید آبگرمکن گازی دیواری در شهرستان اصفهان - 19 /10 /1378
هیات وزیران - ت 22302هـ /34717
1378 /10 /20 - کل مصوبه -

104 - اصلاح تصویب‌نامه مشارکت شرکت تراویس کیمیکالز مقیم قبرس در طرح تولید مواد شیمیایی ویژه مورد استفاده در صنایع نفت و گاز در شهرستان فیروزکوه با مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 19 /10 /1378
هیات وزیران - ت 22300هـ /40593
1378 /10 /20 - کل مصوبه -

105 - اجازه سرمایه‌گذاری به منظور اکتشاف، استخراج و فرآوری ذخایر معدنی استان سیستان و بلوچستان به شرکت زرکن مقیم کانادا - 26 /10 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 58240 /ت 22383ک
30 /11 /1378 - کل مصوبه -

106 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکتهای زرکن مقیم کانادا و مقیم جزیره باربادوس با شرکت تولید مواد اولیه آلومینیوم (ایرامکو) در طرح معدن طلای آق دره - 26 /10 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 58251 /ت 22382ک
3 /12 /1378 - کل مصوبه -

107 - اجازه مشارکت شرکت های ویو ثبت شده در جزایر ویرجین انگلستان در طرح تولید شیشه های مدرج آزمایشگاهی با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 4 /12 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 3150 /ت 22574ک
5 /2 /1379 - کل مصوبه -

108 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت پتروکام ثبت شده در جزایر ویرجین انگلستان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی به منظور تولید گرانول کامپاند پلی اتیلن در شرکت بسپارافرند - 4 /12 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 70065 /ت 22573ک
31 /1 /1379 - کل مصوبه -

109 - الحاق بندهایی به تصویب‌نامه اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت هنکل مقیم آلمان غربی با آقایان رضایی جهت تولید مواد کمکی نساجی چرمسازی، پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب و مواد شیمیایی برای صنایع مختلف - 4 /12 /1378
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 68862 /ت 22564ک
5 /2 /1379 - کل مصوبه -

110 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکتهای (SIS ) مقیم سنگاپور و (AFL) ثبت شده در جزایر ویرجین انگلستان در طرح تولید انواع کولر خودرو در شرکت سندان ایرانیان - 21 /1 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 1647 /ت 22759ک
17 /2 /1379 - کل مصوبه -

111 - اجازه مشارکت به شرکت اشنایدر مقیم فرانسه با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 21 /1 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 1644 /ت 22761ک
17 /2 /1379 - کل مصوبه -

112 - اجازه مشارکت به شرکت لوکس ویندوز مقیم لوگزامبورک در طرح تولید پروفیل و پنجره های پی وی سی با مشارکت شرکت صنایع پنجره نوشهر - 21 /1 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 5368 /ت 22762ک
17 /2 /1379 - کل مصوبه -

113 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به آقای خوجه عزیز احمد امینی تبعه آلمان در تولید انواع نخ نیمه فاستونی در شرکت ریسندگی فرش فیروزآباد با سرمایه‌گذاران ایرانی - 21 /1 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 5370 /ت 22758ک
17 /2 /1379 - کل مصوبه -

114 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به آقای سیداف فردوسی تاتار اوغلی تبعه جمهوری آذربایجان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید کود شیمیایی کلات آهن - 12 /4 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 21773 /ت 23208ک
26 /5 /1379 - کل مصوبه -

115 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت ارزنر مقیم آلمان در شرکت تولیدی و صنعتی پارس کمپرسور به منظور تولید انواع کمپرسور - 12 /4 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 21765 /ت 23206ک
26 /5 /1379 - کل مصوبه -

116 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت S.E.F.I.T مقیم لوگزامبورگ به منظور احداث کارخانه موکشی کرک کشمیر با مشارکت شرکت ایران کشمیر - 9 /5 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 24507 /ت 23273ک
9 /6 /1379 - کل مصوبه -

117 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت Lasource مقیم فرانسه در طرح اکتشاف بهره برداری و فرآوری معادن طلا در منطقه جنوب تکاب با مشارکت شرکت تحقیقات زمین شناسی کارند - 9 /5 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 24508 /ت 23271ک
9 /6 /1379 - کل مصوبه -

118 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت Conveyor مقیم دانمارک به منظور تولید نوار نقاله با مشارکت سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی - 30 /5 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 29248 /ت 23389ک
9 /7 /1379 - کل مصوبه -

119 - اجازه خرید %4 /26 سهام شرکت صنایع الکتریکی البرز (شرکت مشترک) به شرکت Legrand S.A. مقیم فرانسه و افزایش سهام وی به %4 /77 سهام شرکت مشترک - 30 /5 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 57548 /ت 23390ک
14 /12 /1379 - کل مصوبه -

120 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت بوخان والا مقیم هندوستان در شرکت تولیدی ابزار برشی الماسه آسان‌بر (خصوصی) جهت تولید ابزارهای برشی الماسه و آب‌بندهای مکانیکی - 30 /5 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 11510 /ت 23391ک
10 /4 /1380 - کل مصوبه -

121 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت لیکوگامز مقیم کانادا با شرکت شیرین دارو برای استحصال ریشه شیرین‌بیان - 8 /6 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 26234 /ت 22884ک
22 /6 /1379 - کل مصوبه -

122 - آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - 13 /6 /1379
هیات وزیران - 28423 /ت 17790هـ
13 /7 /1379 - تبصره2 ماده10 -

123 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت کاسپین مقیم ایتالیا با شرکت تمیشه سنگ در طرح استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی و تزئینی - 17 /7 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 32111 /ت 23579ک
14 /8 /1379 - کل مصوبه -

124 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به منظور اجرای طرح تولید ورقهای رنگی و گالوانیزه در شرکت فولاد مبارکه به شرکت (سی ام آی) مقیم بلژیک - 17 /7 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 35320 /ت 23578ک
11 /8 /1379 - کل مصوبه -

125 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت B_V VESTO مقیم هلند در تولید بشکه های فولادی با سرمایه‌گذاران ایرانی - 17 /7 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 35339 /ت 23580ک
11 /8 /1379 - کل مصوبه -

126 - اجازه استفاده از تسهیلات مالی بانکی فورتیس شعبه میلان به شرکتهای S.r.L و SPA مقیم ایتالیا برای اجرای طرح توسعه شرکت فولاد مبارکه - 27 /7 /1379
هیات وزیران - ت23656هـ /34738
1379 /08 /09 - کل مصوبه -

127 - اجازه سرمایه‌گذاری به شرکت دانیلی مقیم ایتالیا برای اجرای طرح تولید ورق قلع اندود و ورق سرد نورد (روغنی) در شرکت فولاد مبارکه - 25 /8 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 40125 /ت 23207ک
9 /9 /1379 - کل مصوبه -

128 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت بیک مقیم فرانسه در طرح تولید نوک خودکار با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 6 /9 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 48714 /ت 23846ک
28 /10 /1379 - کل مصوبه -

129 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت اپیکو مقیم امارات متحده عربی در طرح تولید پودرهای کانی غیرفلزی با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 6 /9 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 48703 /ت 23835ک
28 /10 /1379 - کل مصوبه -

130 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت Breitenburger مقیم آلمان در شرکت سهامی کارخانجات سیمان صوفیان - 6 /9 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 53823 /ت 23581ک
26 /11 /1379 - کل مصوبه -

131 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت (PME) مقیم آلمان در شرکت سهامی شیشه قزوین - 6 /9 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 51670 /ت 23899ک
15 /11 /1379 - کل مصوبه -

132 - تصویب نامه در خصوص ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 19 /11 /1379
هیات وزیران - 53822 /ت23241هـ 26 /11 /1379 - کل مصوبه -

133 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های پادشاهی نروژ و جمهوری قبرس به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 10 /12 /1379
هیات وزیران - ت 24035هـ /57550
1379 /12 /14 - کل مصوبه - در خصوص دولت نروژ معتبر است. در خصوص دولت قبرس به شرح پیوست1 تصویبنامه تنقیحی حاضر نسخ شده است.

134 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت لاندرا مقیم ایتالیا با سرمایه‌گذاران ایرانی در طرح نمونه سازی و تولید قطعات صنعتی - 22 /12 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 4370 /ت 24549ک
16 /3 /1380 - کل مصوبه -

135 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت Gmbh Textil Burkhardt BT مقیم آلمان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی در طرح تولید انواع نخ - 22 /12 /1379
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 10731 /ت 24548ک
16 /3 /1380 - کل مصوبه -

136 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت (MME ) مقیم آلمان با شرکت فولاد خوزستان در طرح افزایش ظرفیت تولید واحد لوله های بدون درز - 2 /2 /1380
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 31462 /ت 24550ک
6 /8 /1380 - کل مصوبه -

137 - اصلاح تصویب‌نامه موضوع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
- 19 /3 /1380
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 32651 /ت 25378ک
6 /8 /1380 - کل مصوبه -

138 - اصلاح تصویب‌نامه موضوع تشکیل ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت امور خارجه - 30 /3 /1380
هیات وزیران - 14824 /ت24338هـ
6 /4 /1380 - کل مصوبه -

139 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت کلداس مقیم لوکزامبورگ در طرح تولید یخچالهای ویترینی با سرمایه‌گذاران ایرانی - 30 /3 /1380
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 23516 /ت 25026ک
17 /5 /1380 - کل مصوبه -

140 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت نستله (Nestles.A) مقیم سوئیس درطرح تولید شیرخشک و غذای کودک با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی و خرید دارایی‌های شرکت تورنگ - 14 /6 /1380
هیات وزیران - ت24546هـ /28358
1380 /06 /18
- کل مصوبه -

141 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری شرکت ایهاگ مقیم آلمان برای اجرای طرح تولید شمش و تختال (اسلب و بیلت) با شرکت فولاد خوزستان - 7 /9 /1380
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 52043 /ت 25982ک
1 /12 /1380 - کل مصوبه -

142 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت ACC مقیم آلمان در طرح تولید شیرهای مخروطی با سرمایه‌گذاران ایرانی - 11 /9 /1380
هیات وزیران - ت25574هـ /38593
1380 /09 /17 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

143 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت هنکل مقیم آلمان تا سقف شصت درصد (%60) در شرکت پاک‌وش - 10 /11 /1380
هیات وزیران - ت25912هـ /49748
1380 /11 /17 - کل مصوبه -

144 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت TLI مقیم فرانسه در طرح تولید روانکارها (گریس و انواع روغن موتور) - 10 /11 /1380
هیات وزیران - ت25911هـ /49773
15 /11 /1380 - کل مصوبه -

145 - اصلاح تصویب نامه اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت ACC مقیم آلمان در طرح تولید شیرهای مخروطی با سرمایه‌گذاران ایرانی - 17 /11 /1380
هیات وزیران - ت25917هـ /49747
28 /11 /1380 - کل مصوبه -

146 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت GmbH Nohrungsmitte Merit (مریت) مقیم آلمان و سرمایه‌گذاران ایرانی در طرح فرآوری و بسته بندی سبزیجات و میوه‌جات خشک - 15 /12 /1380
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 6305 /ت 26175ک
17 /2 /1381 - کل مصوبه -

147 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت فرولی مقیم ایتالیا در طرح تولید تجهیزات حرارتی (پکیج) با سرمایه‌گذاران ایرانی - 25 /2 /1381
هیات وزیران - ت 26150هـ /8424
31 /2 /1381 - کل مصوبه -

148 - سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران - 29 /2 /1381
هیات وزیران - 21067 /ت 25598هـ
6 /5 /1381 - بند 3 جزء 11 -

149 - اجازه مشارکت در سرمایه‌گذاری به شرکت تکنوکرافت مقیم انگلستان برای طرح تولید خودروی سواری، با سرمایه‌گذاران خصوصی ایران - 22 /3 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 19134 /ت 26704ک
26 /4 /1381 - کل مصوبه -

150 - اجازه تولید ایزاسیانات ها به شرکت های Chemature Engineering و Hansa Chemie AG. آلمان - 22 /3 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 19026 /ت26705ک
26 /4 /1381 - کل مصوبه -

151 - آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن - 29 /3 /1381
هیات وزیران - 15165 /ت 25297هـ
5 /4 /1381 - ماده 34 بند خ -

152 - تصویب‌نامه تعیین اهداف کلان بلندمدت، راهبردهای کلان، اقدامات میان مدت و کوتاه‌مدت و تشکیلات اجرایی مربوط در استان سیستان و بلوچستان- راهبردهای کلان توسعه استان - 23 /4 /1381
هیات وزیران - 16532 /ت 26790هـ
6 /5 /1381 - بند 5 -

153 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت سفیت مقیم لوکزامبورگ در طرح احداث کارخانه موکشی و ریسندگی کرک کشمیر در استان خراسان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28608 /ت27176ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

154 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت R0B0L در طرح تولید جعبه فرمان هیدرولیکی با سرمایه‌گذاران ایرانی - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28660 /ت 27179ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

155 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح تولید لایی سوزنی و موکت نمدی به آقای حسین زاده تبعه افغانستان با شرکت قماش ثامن - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28613 /ت 27175ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

156 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خارجی (اتباع ترکیه) به منظور تولید انواع پارچه های تار و پودی ظریف و گلدوزی‌شده پرده ای در شرکت اطلس تاژ (شرکت مشترک) - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28668 /ت 27173ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

157 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح تولید تجهیزات کنترل فشار چاه‌های نفت وگاز به شرکت کامرون مقیم انگلستان با سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28608 /ت 27177ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

158 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت کومت مقیم اسلوونی در طرح تولید انواع سنگهای ساینده و سمباده با سرمایه‌گذاران ایرانی - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28603 /ت 27174ک
31 /6 /1381 - کل مصوبه -

159 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت سکو مقیم آلمان جهت تولید انواع پیستون خودرو در شرکت پیستون سازان توس - 6 /6 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 28683 /ت 27351ک
1 /8 /1381 - کل مصوبه -

160 - آیین‌نامه تسهیلات و نحوه تبدیل درآمد تولیدکنندگان غیردو‌لتی برق به ارز - 10 /6 /1381
هیات وزیران - 26624 /ت 27108هـ
11 /6 /1381 - کل مصوبه -

161 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مکزیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 10 /6 /1381
هیات وزیران - 27907 /ت 27078هـ
11 /6 /1381 - کل مصوبه -

162 - آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - 24 /6 /1381
هیات وزیران - 32556 /ت 27032هـ
23 /7 /1381 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدی

163 - تصویبنامه در خصوص اضافه شدن اتاق تعاو‌ن مرکزی ایران به ترکیب شورای ستاد هماهنگی رو‌ابط اقتصادی خارجی - 31 /6 /1381
هیات وزیران - 29169 /ت27238هـ
3 /7 /1381 - کل مصوبه -

164 - اجازه مشارکت و سرمایه‌گذاری به شرکت کناف مقیم آلمان با شرکت ایران گچ - 3 /7 /1381
وزرای عضو شورای‌عالی سرمایه‌گذاری - 34362 /ت 27389ک
1 /8 /1381 - کل مصوبه -

165 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اروگوئه - 22 /8 /1381
هیات وزیران - 41525 /ت27532هـ
26 /8 /1381 - کل مصوبه -

166 - اساسنامه صندو‌ق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترو‌نیک (شرکت مادر تخصصی) - 28 /2 /1382
هیات وزیران - 19679 /ت28641هـ
31 /4 /1382 - ماده 4 -

167 - اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران - 7 /3 /1382
هیات وزیران - 19677 /ت 28749هـ
30 /4 /1382 - بند 11 ماده 7 (الحاقی 12 /7 /1388) - معتبر با اصلاحات بعدی

168 - اصلاح مواد 23 و 27 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - 28 /3 /1382
هیات وزیران - 16419 /ت 28777هـ
1 /4 /1382 - کل مصوبه -

169 - آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو - 1 /4 /1382
هیات وزیران - 18758 /ت 28817هـ
10 /4 /1382 - ماده 14 (الحاقی 22 /9 /1396) -

170 - تصویب‌نامه راجع به سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط حاکم بر قراردادها، مشارکت مدنی و بیع متقابل - 18 /4 /1382
هیات وزیران - 23588 /ت 28698هـ
1 /5 /1382 - کل مصوبه - این تصویب‌نامه به موجب ماده 17 آیین‌نامه اجرایی بند «ل» تبصره 21 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 17 /8 /1383 هیأت‌وزیران در محدوده زمانی اجرای قانون بودجه سال 1383 کل کشور، موقوف الاجرا بوده است.

171 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال به وزارت اقتصادی و دارایی - 8 /5 /1382
هیات وزیران - ت 29079هـ /25950
1382 /05 /12 - کل مصوبه -

172 - آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده و‌احده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور - 18 /8 /1382
هیات وزیران - 47677 /ت 28447هـ
26 /8 /1382 - ماده 2 بند هـ، تبصره ماده 12 - معتبر با اصلاحات بعدی

173 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های ونزوئلا، سنگاپور، موریس، صربستان و مونته نگرو و حکومت انتقالی افغانستان - 12 /11 /1382
هیات وزیران - 63830 /ت 30032هـ
18 /11 /1382 - کل مصوبه - در خصوص دولت موریس معتبر است.
در خصوص دولت‌های ونزوئلا، سنگاپور، صربستان و مونته نگرو و حکومت افغانستان به موجب پیوست1 تصویبنامه حاضر نسخ شده است.

174 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های جمهوری نیجر و جمهوری فدرال نیجریه به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 14 /4 /1383
هیات وزیران - ت30954هـ /19261
1383 /04 /16
- کل مصوبه -

175 - اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأ‌سیسات دو‌لتی و عمومی (شرکت‌ مادرتخصصی) - 28 /4 /1383
هیات وزیران
- 30763 /ت31054هـ
18 /6 /1383 - ماده 4، بند 5، ردیف 6 -

176 - آیین‌‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی - 11 /5 /1383
هیات وزیران - 20860 /ت29728هـ
18 /5 /1383 - ماده 9 بند (چ) -

177 - اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران - 25 /6 /1383
هیات وزیران - 37673 /ت30966هـ
22 /7 /1383 - ماده 7 بند 8 و ماده 12 -

178 - اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور - 25 /9 /1383
هیات وزیران - 40298 /ت31884هـ
29 /9 /1383 - بند 2 -

179 - آیین‌نامه نحوه اعمال محدودیت های اقتصادی در روابط خارجی - 11 /11 /1383
هیات وزیران - 68938 /ت31469هـ
26 /11 /1383 - بند13 ماده4 -

180 - اجازه اقدام سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به جلب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی در پروژه فرآیند غنی‌سازی نطنز - 1 /8 /1384
هیات وزیران - ت 34054هـ /47072
1384 /08 /11 - کل مصوبه -

181 - اضافه شدن نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 5 /4 /1384
هیات وزیران - 17787 /ت33226هـ
8 /4 /1384 - کل مصوبه -

182 - آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت - 16 /1 /1385
هیات وزیران - 19011 /ت 35081هـ
27 /2 /1385 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

183 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هر یک از دولت‌های استونی، لاتویا، لیتوانی، لائوس، مالدیو، لیختن اشتاین، مونته نگرو، اکوادور، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، شیلی، کاستاریکا، کلمبیا، گواتمالا، نیکاراگوا، سیرالئون، مصر، موریتانی و موزامبیک به وزارت امور اقتصادی ودارایی - 30 /7 /1385
هیات وزیران - ت36093هـ /92272
6 /8 /1385


- کل مصوبه -

184 - اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - 28 /8 /1385
هیات وزیران - 106728 /ت36239هـ
1 /9 /1385 - کل مصوبه -

185 - آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - 3 /4 /1386
هیات وزیران - 51685 /ت 36118هـ
6 /4 /1386 - ماده 14 -

186 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ساحل عاج به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 16 /6 /1387
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت - 120256 /ت40372ک
17 /7 /1387 - کل مصوبه -

187 - آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - 20 /8 /1387
وزیران عضو کارگروه مربوط به امور املاک، مستغلات،زمین، مسکن و ساختمان - 24198 /ت41527ک
7 /2 /1388 - ماده 10و تبصره آن
- معتبر با اصلاحات مورخ 8 /4 /1399

188 - اصلاح ماده (23) و تبصره آن و ماده (24) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
- 12 /11 /1387
وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیأت دولت - 99662 /ت40108کـ
18 /5 /1388 - کل مصوبه -

189 - طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور - 15 /11 /1387
هیات وزیران - 20 /759-ر-س /45792ک
12 /10 /1389 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

190 - اضافه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ترکیب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی - 16 /12 /1388
هیات وزیران - 227525 /44190
22 /12 /1388 - کل مصوبه -

191 - اتخاذ تصمیماتی در خصوص سرمایه‌گذاری در زمینه اجرای طرح‌های احداث پالایشگاه های جدید - 27 /3 /1388
هیات وزیران - 42947 /72344
6 /4 /1388 - بندهای 1،2 و 7 متن پیوست - معتبر با اصلاحات بعدی

192 - تصویب‌نامه راجع به اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران - 12 /7 /1388
هیات وزیران - 220380 /ت43383 هـ
22 /12 /1388 - بند 3 -

193 - اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) - 29 /9 /1388
هیات وزیران - 215292 /ت40122 هـ
21 /11 /1388 - ماده 4 بند 14، ماده 10 بند 15 -

194 - الحاق تبصره به ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به‌کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه - 20 /10 /1388
هیات وزیران - 213296 /ت42200هـ
29 /10 /1388 - کل مصوبه -

195 - آیین‌نامه نحوه انتقال مالکیت آثار قابل احیا به صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی - 23 /12 /1388
هیات وزیران - 24756 /44250
6 /2 /1389 - ماده 17 -

196 - موظف نمودن وزارت نفت نسبت به اصلاح جدول پیوست تصویب‌نامه موضوع سرمایه گذاری در زمینه طرحهای احداث پالایشگاه های جدید - 29 /1 /1389
هیات وزیران - 44382 /99397
6 /5 /1389 - کل مصوبه -

197 - آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس - 29 /1 /1389
هیات وزیران - 17793 /42459
29 /1 /1389 - کل مصوبه - معتبر با لحاظ نظر شماره 39395 هـ /ب مورخ 16 /6 /1389 رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر: ملغی بودن بند (9) ماده(1)، تبصره(2) ماده (10) و عبارات «در دستورالعمل اجرایی... نظارت نماید.» در ماده (13)

198 - مصوبه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
- 29 /1 /1389
هیات وزیران - 26986 /44458
8 /2 /1389 - کل مصوبه - معتبر با لحاظ نظر شماره 70823 هـ /ب مورخ 21 /10 /1389 رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر: ملغی بودن تبصره جزء (6) بند «ج» و ملغی بودن قسمت اول بند 9 از حیث اطلاق آن در حدی که شامل وظایف ذاتی و انحصاری سازمان است و نیز ملغی بودن قسمت دوم بند 9 و ملغی بودن بند 10

199 - اتخاذ تصمیماتی در خصوص طرح‌های توسعه راه آهن - 18 /2 /1389
نمایندگان ویژه رئیس جمهور - ت44648ن /80523
1389 /4 /12 - بند3 -

200 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بورکینافاسو به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 10 /5 /1389
هیات وزیران - 43971 /110006
1389 /05 /19
- کل مصوبه -

201 - تصویب‌نامه راجع به موظف نمودن وزارت صنایع و معادن به اجرای طرح‌های صنعتی و معدنی در استان همدان - 13 /5 /1389
هیات وزیران - 45117 /124985
1389 /06 /06 - بند 8 -

202 - سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور - 10 /12 /1389
وزرای عضو کارگروه صادرات کشور - 9531 /ت46374ک
21 /1 /1390 - بند 3 ردیف الف و ب -

203 - اتخاذ تصمیماتی در خصوص قیمت خرید تضمینی چای و فروش برگ سبز آن و رتبه‌بندی کارخانه های چای‌سازی و واحدهای بسته بندی - 24 /3 /1390
نمایندگان ویژه رئیس جمهور - 98613 /ت45716ن
1390 /5 /12 - جزء ج بند5 -

204 - آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی - 8 /4 /1390
هیات وزیران - 85945 /ت41301هـ
27 /4 /1390 - مواد 9و 10 -

205 - اساسنامه نمونه شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی - 26 /6 /1391
هیات وزیران - 166520 /ت47164هـ
24 /8 /1391 - تبصره ماده 17 -

206 - آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات - 21 /8 /1391
هیات وزیران - 141602 /ت46513هـ
21 /8 /1391 - ماده 17 (اصلاحی 25 /3 /1399) و تبصره (الحاقی 29 /9 /1391) آن - معتبر با اصلاحات و الحاقات بعدی

207 - اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نو آوری ها و اختراعات - 29 /9 /1391
هیات وزیران - 202956 /ت46513هـ
17 /10 /1391 - بند 11 -

208 - آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی - 29 /9 /1391
هیات وزیران - 200577 /ت48348هـ
12 /10 /1391 - کل مصوبه -

209 - آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - 6 /12 /1391
هیات وزیران - 262758 /ت47775هـ
29 /12 /1391 - تبصره 3 ماده 142 (الحاقی 14 /2 /1399) -

210 - مجوز امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های بروندی، بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی - 25 /2 /1392
هیات وزیران - 49144 /47672
31 /2 /1392 - کل مصوبه - در خصوص دولتهای بنین، زامبیا، میانمار، بوتان، نپال و نیجر معتبر است. در خصوص دولت‌ بروندی به شرح پیوست1 تصویبنامه حاضر، نسخ شده است.

211 - آیین نامه اجرایی قانون معادن - 11 /4 /1392
وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن - 85744 /ت49089ک
11 /4 /1392 - ماده 108 و تبصره آن -

212 - مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکت‌های مشمول بند (الف) ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - 10 /5 /1392
هیات وزیران -
104636 /49450
1392 /05 /10 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

213 - اصلاح تصویب‌نامه موضوع مصالحه برای پرداخت حقوق سهام ملی شده شرکت‌های مشمول بند (الف) ماده (1) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران - 27 /9 /1392
هیات وزیران - ت49450هـ /156711
1392 /10 /04 - کل مصوبه -

214 - اصلاح ماده (9) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 20 /12 /1392
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 39131 /ت50409ک
11 /4 /1393 - کل مصوبه -

215 - اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) - 24 /1 /1393
هیات وزیران - 26710 /ت48938هـ
11 /3 /1393 - ماده 9بندهای 7 و 9، ماده 23 بند 19، ماده33 -

216 - مصوبه اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار - 19 /5 /1393
هیات وزیران - 56917 /ت50582هـ
25 /5 /1393 - بندهای
3، 4، 8، 10، 11 و 13 -

217 - آیین‌نامه اجرایی ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار - 26 /5 /1393
هیات وزیران - 62669 /ت50318هـ
4 /6 /1393 - کل مصوبه -

218 - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه قشم
- 26 /6 /1393
هیات وزیران - 91091 /ت49418هـ
10 /8 /1393 - مواد 3 و 4 -

219 - اصلاح اساسنامه شرکت صید صنعتی منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص)
- 26 /6 /1393
شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران - 91089 /ت50087هـ
10 /8 /1393 - مواد 1و2 -

220 - آیین‌نامه اجرایی تبصره (5) اصلاحی بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - 30 /6 /1393
هیات وزیران - 85301 /ت50936هـ
28 /7 /1393 - ماده 2 بند 8 -

221 - الحاق استان خراسان‌شمالی به قلمرو جغرافیایی طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه در مناطق غرب و شرق کشور - 17 /12 /1393
هیات وزیران - 159248 /ت51630هـ
1393 /12 /25 - کل مصوبه -

222 - آیین‌نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - 21 /4 /1394
هیات وزیران - 67573 /ت52099هـ
27 /5 /1394 - کل مصوبه -

223 - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند - 7 /5 /1394
هیات وزیران - 106408 /ت51605هـ
16 /8 /1394
- مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و -

224 - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش - 7 /5 /1394
هیات وزیران - 106395 /ت51599هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و -

225 - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ماکو - 7 /5 /1394
هیات وزیران - 106390 /ت51607هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و
-

226 - اساسنامه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ارس - 7 /5 /1394
هیات وزیران - 106379 /ت51604هـ
16 /8 /1394 - مواد 3و4، 15 بند ز، 21 بند و
-

227 - تصویب‌نامه در خصوص برنامه راهبردی ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در مبادلات مرزی - 17 /8 /1394
هیات وزیران - 118416 /ت50193هـ
8 /9 /1394 - پیوست ب چشم انداز ، بند 5 بیانیه رسالت ، بند 3 راهبردها ، بند 1و 8 راهکارهای عملیاتی -

228 - از تصویب‌نامه بسته نرخ‌های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران - 1 /9 /1394
هیات وزیران - 123424 /ت51733هـ
22 /9 /1394 - مواد 2 و 3 -

229 - آیین‌نامه اجرایی ماده(132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - 21 /11 /1394
هیات وزیران - 165311 /ت52642هـ
16 /12 /1394 - مواد3 و 7 -

230 - اصلاح تصویب‌نامه موضوع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 2 /12 /1394
هیات وزیران - 161098 /ت52603هـ
8 /12 /1394 - کل مصوبه -

231 - الحاق تبصره به ماده(42) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 2 /12 /1394
هیات وزیران - 161052 /ت52927هـ
8 /12 /1394 - کل مصوبه -

232 - آیین‌نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی - 2 /12 /1394
هیات وزیران - 161205 /ت52602هـ
8 /12 /1394 - ماده 2 تبصره 3 -

233 - آیین‌نامه کشت فراسرزمینی - 29 /1 /1395
هیات وزیران - 12146 /ت51271هـ
5 /2 /1395 - مواد 3و4 -

234 - مصوبه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فنآوری - 1 /2 /1395
هیات وزیران - 13894 /ت52314هـ
8 /2 /1395 - ماده 1 بند الف ردیف 6
-

235 - اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ، دولت لوگزامبورک و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 9 /3 /1395
هیات وزیران - ت53144هـ /29910
12 /3 /1395 - کل مصوبه - معتبر با لحاظ تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران.
در مورد دولت پادشاهی نروژ و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین معتبر است.

236 - آیین‌نامه اجرایی ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - 12 /3 /1395
هیات وزیران - 32336 /ت52882هـ
19 /3 /1395 - کل مصوبه -

237 - آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - 13 /4 /1395
هیات وزیران - 59121 /ت52912هـ
19 /5 /1395 - ماده 11 -

238 - مصوبه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد‌های بالادستی نفت و گاز - 13 /5 /1395
هیات وزیران - 57225 /ت53367هـ
16 /5 /1395 - مواد 1،2،3،4 -

239 - تصویب‌نامه در خصوص خروج شرکت‌‌های خدمات صنعتی بازرگانی آی سی اس و آسکوتک از جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی - 25 /12 /1395
هیات وزیران - 166366 /ت54158هـ
26 /12 /1395 -
کل مصوبه -

240 - آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری - 17 /2 /1396
هیات وزیران - 20700 /ت53461هـ
25 /2 /1396 - کل مصوبه - معتبر با اصلاحات بعدی

241 - اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل اصلاحی موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 3 /3 /1396
هیات وزیران - ت54334هـ /25617
1396 /03 /06
- کل مصوبه -

242 - اجازه مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت به پذیره نویسی سه هزار و چهارصد و هفتاد و سه سهم در دومین دور افزایش سهام سرمایه شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی (ICD) وابسته به بانک توسعه اسلامی - 21 /3 /1396
هیات وزیران - ت52768هـ /33804
24 /3 /1396 - کل مصوبه -

243 - آیین‌نامه‌های موضوع جزء (6) بند (د) ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - 25 /4 /1396
هیات وزیران - 50132 /ت54448 هـ
28 /4 /1396 - ماده 35 -

244 - از تصویب‌نامه در خصوص موظف نمودن کلیه دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند ملی راهبرد انرژی کشور - 28 /4 /1396
هیات وزیران - 53772 /ت54493هـ
7 /5 /1396 - مقدمه سند، راهبردهای کلی بخش انرژی بند 12، راهبردهای نفت و گاز بند 6 و 11 -

245 - سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404 - 23 /7 /1396
هیات وزیران - 121332 /ت53068هـ
29 /9 /1396 - پیوست مبحث 5 بند 5-2 -

246 - الحاق مواد (13)، (14)، (15)، (16)، و (17) به آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو - 22 /9 /1396
هیات وزیران - 125573 /ت54803هـ
9 /10 /1396 - ماده 14 -

247 - مصوبه تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی جهرم - 31 /4 /1397
هیات وزیران - 58778 /ت55487هـ
7 /5 /1397 - بیان مسئله
1-1،
مبحث 4، بند 3-5، جزء 1-3-5 (استراتژی‌های کلان سازمان منطقه ویژه اقتصادی جهرم)، زیرجزء4
-

248 - اجازه انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی دریای خزر به وزارت صنعت، معدن و تجارت - 7 /6 /1397
هیات وزیران - 75233 /ت55672هـ
10 /6 /1397 - مواد 1، 3 و4 -

249 - تصویب‌نامه درخصوص انجام مذاکره، پیش امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مغولستان - 11 /7 /1397
هیات وزیران - ت55730هـ /92817
15 /7 /1397
- کل مصوبه -

250 - اصلاح مصوبه در خصوص طرح توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور - 30 /8 /1397
هیات وزیران - 116092 /ت55940هـ
5 /9 /1397 - کل مصوبه -

251 - اصلاح تبصره الحاقی ماده (42) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 28 /9 /1397
هیات وزیران - 128607 /ت55954هـ
1 /10 /1397 - کل مصوبه -

252 - آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 7 /11 /1397
هیات وزیران - 151254 /ت55244هـ
13 /11 /1398 - ماده3بند ث، ماده 6 بند ت -

253 - قانون اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (شرکت مادر تخصصی) - 24 /11 /1397
هیات وزیران - 36646 /ت54714هـ
30 /3 /1398 - ماده 4بند ذ -

254 - تصویب نامه در خصوص اقامت اتباع خارجی - 9 /4 /1398
هیات وزیران - 43772 /ت56081هـ
15 /4 /1398 - کل مصوبه -

255 - تصویب‌نامه در خصوص مجوز صدور یک فقره بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری به ارزش معادل یورویی سیصد میلیون (000 /000 /300) دلار جهت پوشش خطرپذیری به نفع شرکت گروه مپنا - 16 /5 /1398
هیات وزیران - ت56326هـ /61309
1398 /05 /19 - کل مصوبه -

256 - اصلاح آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری - 4 /10 /1398
هیات وزیران - 128470 /ت53641هـ
7 /10 /1398 - کل مصوبه -

257 - آیین‌نامه اجرایی طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف (موضوع بند (ب) ماده 46 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) - 8 /10 /1398
هیات وزیران - 131564 /ت55534هـ
14 /10 /1398 - مواد 5و بند 1 ماده 7 -

258 - تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (142) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی - 14 /2 /1399
هیات وزیران - 15057 /ت56378هـ
20 /2 /1399 - کل مصوبه -

259 - اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات - 25 /3 /1399
هیات وزیران - 31487 /ت56909هـ
27 /3 /1399 - کل مصوبه -

260 - اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - 8 /4 /1399
هیات وزیران - 39235 /ت57267هـ
15 /4 /1399 - بند 5 -

261 - تصویب نامه در خصوص سند راهبردی توسعه گردشگری - 29 /4 /1399
هیات وزیران - 66634 /ت55293هـ
16 /6 /1399 - بند9ردیف دوم جدول -3)- مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده

1 - تعیین ضوابط انجام عملیات سرمایه‌ای توسط شرکت ملی نفت - 12 /4 /1334
هیات وزیران - 7472 /473
20 /4 /1334 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب مصوبه شماره 18885 /58 مورخ 26 /1 /1335 هیات وزیران لغو شده است.

2 - آئین‌نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - 17 /7 /1335
کمیسیون مجلس سنا - 14420
06 /08 /1335 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 24 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19 /12 /1380 لغو شده است.

3 - تصویب‌نامه در خصوص اصلاح ماده(10) سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 9 /7 /1373
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 40688 /ت86ک
2 /8 /1373 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

4 - تصویبنامه در خصوص اصلاح ماده(10) مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 17 /11 /1373
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی - 49047 /ت15795ک
1 /12 /1373 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

5 - اصلاح ماده (10) اصلاحی مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 24 /9 /1375
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی - 108859 /ت16685ک
18 /10 /1375 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

6 - اجازه مشارکت به شرکت (E.L.M Clips GmbH) مقیم آلمان فدرال به میزان (40%) در طرح تولید سبزیجات و میوه های منجمد در شهرستان نجف‌آباد با شرکت متحد کارا (شرکت مشترک) - 14 /11 /1375
هیأت وزیران - 124748 /ت17435ه‍
17 /11 /1375 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 4 مصوبه شماره 73494 /ت19055 هیات وزیران مورخ 13 /10 /1376 لغو شده است.

7 - اصلاح ماده (10) اصلاحی مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران - 8 /4 /1376
هیات وزیران - 59498 /ت16284هـ
16 /4 /1376 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

8 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای لبنان، سوریه، چین، آفریفای جنوبی، اندونزی، تایلند، نیوزیلند، هندوستان، و ... به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 30 /7 /1376
هیات وزیران - ت18705هـ /66234
1376 /08 /04 - کل مصوبه-
در خصوص "دولتهای لبنان، سوریه، چین، آفریقای جنوبی، اندونزی، کره جنوبی، قطر، کویت، مالزی، ‌ترکیه، عمان، اسلواک و فدراسیون‌روسیه" نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.
"ازبکستان" نیز به موجب پیوست 1 تصویبنامه تنقیحی حاضر از متن مصوبه نسخ شده است.
درخصوص دولتهای تایلند، اردن، نیوزیلند، هندوستان، امارات متحده عربی معتبر است.

9 - اجازه مشارکت به شرکت اکلات مقیم لوکزامبورگ در طرح تولید فیلم پلی پروپیلن ( BOPP ) با شرکت پارس مینو - 6 /2 /1377
هیأت وزیران


- 20 /2255 /ت19559
هـ
07 /02 /1377 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه شماره 55843 /ت 22299 هیات وزیران مورخ 20 /10 /1378 لغو شده است.

10 - اصلاح تصویب‌نامه اجازه مشارکت به شرکت تله کال مقیم تایوان در طرح تولید انواع پیچ‌های مخصوص سرپلاستیکی، نوار و اسفنج‌های بسته‌بندی در شهر صنعتی گرمسار - 1377 /5 /7
هیأت وزیران - 14489 /ت 19748هـ
10 /5 /1377 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه شماره 56511 /ت 22301 هیات وزیران مورخ 23 /10 /1378 لغو شده است.

11 - اجازه مشارکت به شرکت گلوبان پاسیفیک مقیم جمهوری ایرلند به منظور تولید الیاف اکریلیک در شرکت صنایع تولیدی بهار غرب - 1377 /5 /7
هیأت وزیران - 25791 /ت 19965هـ
10 /5 /1377 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه شماره 55843 /ت 22299 هیات وزیران مورخ 20 /10 /1378 لغو شده است.

12 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران با هرکدام از دولتهای ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی، جمهوری چک، تونس وسودان به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 11 /6 /1377
هیات وزیران - ت 19262هـ /13199
1377 /06 /16
- کل مصوبه-
در خصوص "دولت‌های ژاپن، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، سوئد، یونان، رومانی، جمهوری چک و تونس" نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.
در خصوص دولتهای"کره شمالی، جمهوری فدرال یوگسلاوی و سودان " نیز به موجب پیوست1 تصویبنامه تنقیحی حاضر نسخ شده است. لذا کل مصوبه منسوخ است.

13 - اجازه مشارکت به شرکت CMI مقیم بلژیک در شرکت فولاد مبارکه - 18 /11 /1377
هیأت وزیران - 73206 /ت 20840هـ
21 /11 /1377 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه شماره 29231 /ت21993 هیات وزیران مورخ 9 /7 /1379 موقوف الاجرا شده است.

14 - اصلاح عبارتی اجازه مشارکت به شرکت CMI مقیم بلژیک در شرکت فولاد مبارکه - 18 /11 /1377
هیأت وزیران - 76997 /ت 20840هـ
16 /12 /1377 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه شماره 29231 /ت21993 هیات وزیران مورخ 9 /7 /1379 موقوف الاجرا شده است.
(مرتبط با مصوبه ردیف 13)

15 - اجازه امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی، آلبانی و اتیوپی - 30 /4 /1378
هیات وزیران - ت21546هـ /20860
1378 /05 /10 - کل مصوبه- در خصوص دولت اتیوپی نسخ شده است. - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.
در خصوص دولتهای استرالیا، ایرلند، آرژانتین، اسلوونی و آلبانی معتبر است.

16 - تصویب نامه در خصوص اصلاح در ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 11 /10 /1379
هیات وزیران - 46942 /ت23241هـ
19 /10 /1379 - کل مصوبه - به موجب تصویبنامه شماره 53822 /ت23241هـ مورخ 26 /11 /1379 هیات وزیران نسخ شده است.

17 - مصوبه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان - 28 /5 /1383
هیأت وزیران - 26420 /ت31228هـ
1 /6 /1383 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی مصوب 31 /5 /1387 لغو شده است.

18 - اصلاح ماده 12 آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور - 8 /7 /1383
هیأت وزیران - 38002 /ت31454هـ
12 /7 /1383 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند آخر مصوبه اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند(7) ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور مصوب 25 /9 /1383 نسخ شده است.

19 - اصلاح ماده 35 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - 27 /10 /1383
هیأت وزیران - 54603 /ت31755هـ
5 /11 /1383 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 5 مصوبه اتخاذ تصمیماتی برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار مصوب 19 /5 /1393 نسخ شده است.

20 - آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 11 /3 /1384
هیأت وزیران - 15619 /ت 33070هـ
16 /3 /1384 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 14 آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

21 - آیین‌نامه اجرایی بند ث تبصره (2) قانون بودجه سال 1384کل کشور - 25 /3 /1384
هیأت وزیران
- 16479 /ت 33173هـ
31 /3 /1384 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور مورخ 26 /4 /1384 لغو شده است.

22 - مصوبه در خصوص الحاق جزء (د) به بند (1) تصویب‌نامه موضوع تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان - 5 /5 /1384
هیأت وزیران - 18887 /ت32832هـ
10 /5 /1384 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب تبصره 3 ماده 21 آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی مصوب 31 /5 /1387 لغو شده است.

23 - تعیین بودجه سال 1385 سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، انزلی، اروند و ارس
- 11 /5 /1385
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی - 54313 /ت35252ک
11 /5 /1385 - قسمت ج، تبصره 27، بند ب - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

24 - تصویبنامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - 2 /12 /1386
هیأت وزیران - 207349 /ت39246هـ
20 /12 /1386 - کل مصوبه نسخ شده است. - به موجب بند 12 مصوبه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

25 - آیین‌نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه‌های تخصصی - 31 /5 /1387
وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 11034 /ت34918 مورخ 9 /2 /1385 - 89224 /ت35365ک
3 /6 /1387 - ردیف (16) جزء (6) بند«ب» ماده (21‏) و تبصره‌های 1، 2 ‏و 3 ‏ماده (21‏) نسخ شده است. - به موجب بند 12 تصویب‌نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان مصوب 29 /1 /1389 لغو شده است.

26 - آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو - 4 /12 /1387
وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست - 104548 /ت 39213ک
24 /5 /1388 - تبصره بند 8 ماده 8 نسخ شده است. - به موجب ماده 11 آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل‌های الحاقی مصوب 19 /9 /1391 هیات وزیران لغو شده است.

27 - آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس - 29 /1 /1389
هیات وزیران - 42459 /17793
29 /1 /1389 - بند (9) ماده (1)، تبصره(2) ماده (10) و در ماده (13) عبارات «در دستورالعمل اجرایی ... نظارت نماید.» ملغی شده است. - نظر شماره 39395 هـ /ب مورخ 16 /6 /1389 رییس مجلس شورای اسلامی

28 - تصویب‌نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان
- 29 /1 /1389
هیات وزیران - 44458 /26986
8 /2 /1389 - تبصره جزء (6) بند «ج» ملغی شده است.
در بند (9): در خصوص قسمت اول بند: اطلاق آن در حدی که شامل وظایف ذاتی و انحصاری سازمان باشد ملغی‌ شده است.
همچنین قسمت دوم بند نیز ملغی شده است.

بند 10) ملغی شده است. - نظر شماره 70823 هـ /ب مورخ 21 /10 /1389 رییس مجلس شورای اسلامی

29 - تعیین بودجه سال 1390 مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی و اصلاحیه بودجه سال 1389 مناطق یادشده - 15 /5 /1390
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی - 158367 /ت47218ک
9 /8 /1390 - ماده واحده تبصره3 و تبصره12 - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

30 - آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان - 2 /6 /1390
هیأت وزیران - 134880 /ت47221هـ
6 /7 /1390 - ماده 7 بند ل نسخ شده است. - به موجب ماده 35 آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب 20 /7 /1390 (اصلاحی 17 /3 /1394) لغو شده است.

31 - تعیین بودجه سال 1393 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
- 20 /12 /1392
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی - 26738 /ت50405ک
11 /3 /1393 - ماده 2،

بند 2 – 7، جزء 2 – 7 –1، ماده 2، بند 2 – 9، جزء 2 - 9 –1، ماده2، بند
2 – 11و12، ماده 2،

بند 2 – 12، جزء 2 - 12 –1، ماده 2، بند 2 –13، ماده 2، بند 2 –18، ماده 5، بند 5 – 2، جزء 5 - 2 –7، ماده 5، بند 5 – 2، جزء 5 – 2 –9، ماده 6، بند 6 – 2، جزء 6 - 2 –4 - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

32 - تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و اصلاحیه بودجه سال 1393 - 27 /12 /1393
وزرای عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی - 4072 /ت51752ک
9 /1 /1394 - ماده 2،

بند 2-7 - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

33 - تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورت‌های مالی و عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار مربوط به سال مالی منتهی به 30 /12 /1391 - 2 /12 /1394
هیات وزیران - ت52598هـ /161075
08 /12 /1394
- کل مصوبه - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

34 - اجازه انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌‌های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند به وزارت راه و شهرسازی - 19 /2 /1395
هیات وزیران - ت53099هـ /35949
1395 /03 /29
- ماده 1 بند ذ، ماده 4 بند 2 پیوست مصوبه - کل مصوبه به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

35 - اجازه انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی نروژ، دولت لوگزامبورک و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین به وزارت امور اقتصادی و دارایی - 9 /3 /1395
هیات وزیران - ت53144هـ /29910
12 /3 /1395 - کل مصوبه - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران عبارت "دولت لوگزامبورک" حذف شده است.


در مورد دولت پادشاهی نروژ و منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین معتبر است.

36 - تصویب‌نامه در خصوص بودجه سال 1395 سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت‌های تابعه آنها و اصلاحیه بودجه سال 1394 سازمان‌های مناطق یادشده - 27 /5 /1395
هیات وزیران - 67313 /ت53218هـ
6 /6 /1395 - کل مصوبه - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

37 - تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1397 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکت های تابعه آنها - 20 /12 /1396
وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی - 165329 /ت55208ک
22 /12 /1396 - ماده واحده قسمت ب بخش ب پیوست - به موجب تصویبنامه تنقیحی شماره 4249 مورخ 21 /1 /1400 هیات وزیران نسخ شده است.

4- مصوبات غیرمعتبر با انقضای زمان اجرا

1 - آیین‌نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 14 /8 /1374
هیات وزیران - 10089 /ت 15581هـ
17 /8 /1374 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

2 - اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (27) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 2 /8 /1375
هیات وزیران - 8459 /ت17297هـ
7 /8 /1375 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

3 - اجازه استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض بانک جهانی، موسسات تابعه و سایر موسسات بین‌المللی به منظور اجرای طرح ارتقاء توان جذب سرمایه‌های خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - 30 /8 /1377
هیات وزیران - 52430ت /20433هـ
16 /9 /1377 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

4 - راهکارهای اجرایی حوزه‌ های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - 21 /10 /1379
هیات وزیران - 49454 /ت23269هـ
3 /11 /1379 - بخش1 مبحث3 بند19 (شماره این‌ بند مطابق اصلاحیه 1 /10 /1381 از 19 به 18 تغییر یافته است.) - کل تصویبنامه منقضی شده است.

5 - اصلاح تصویبنامه اجازه استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض بانک جهانی - 10 /12 /1379
هیات وزیران - 57551 /ت 24048هـ
14 /12 /1379 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

6 - اصلاح تصویب‌نامه اصلاحی اجازه استفاده از تسهیلات مالی بلاعوض بانک جهانی موسسات تابعه و سایر موسسات بین‌المللی به منظور اجرای طرح ارتقاء توان جذب سرمایه‌های خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران - 29 /3 /1381
هیات وزیران - 14129 /ت 26667هـ
1 /4 /1381 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

7 - اصلاح تصویب‌نامه موضوع راهکارهای اجرایی حوزه های بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 - - 1 /10 /1381
هیات وزیران - 49786 /ت27759هـ
4 /10 /1381 - بند ب - کل تصویبنامه منقضی شده است.

8 - آیین‌نامه اجرایی بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور - 15 /4 /1382
هیات وزیران - 21315 /ت 28698هـ
22 /4 /1382 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

9 - آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور - 26 /4 /1384
هیات وزیران - 26146 /ت 33423هـ
1 /5 /1384 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

10 - آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور - 5 /2 /1386
هیات وزیران - 19707 /ت37230هـ
12 /2 /1386 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

11 - آیین‌نامه اجرایی جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور - 29 /7 /1388
هیات وزیران - 151242 /ت43503هـ 29 /7 /1388 - ماده 2 بند ج - کل تصویبنامه منقضی شده است.

12 - آیین‌نامه اجرایی بند 68 قانون بودجه سال 1390 کل کشور - 16 /5 /1390
هیات وزیران - 108586 /ت47057هـ 26 /5 /1390 - کل مصوبه - کل تصویبنامه منقضی شده است.

13 - تعیین بسته اجرایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - 23 /7 /1391
هیات وزیران - 155767 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - پیوست1 قسمت 3 بخش1 بند 25 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

14 - تعیین بسته اجرایی وزارت نیرو موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - 23 /7 /1391
هیات وزیران - 155788 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - پیوست 1، قسمت 1، بخش1، ردیف1، بند 3 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

15 - تعیین بسته اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - 23 /7 /1391
هیات وزیران - 155654 /ت48527هـ 8 /8 /1391 - پیوست 1، قسمت 2، بخش4 /پیوست 1 قسمت 3 /پیوست 5 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

16 - آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - 21 /8 /1391
هیات وزیران - 155767 /ت48527هـ 9 /8 /1391 - ماده 3 بند هـ - کل تصویبنامه منقضی شده است.

17 - تعیین بسته اجرایی وزارت نفت موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - 29 /11 /1391
هیات وزیران - 246357 /ت48527هـ 13 /12 /1391 - پیوست 1، قسمت 3، بند 23 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

18 - آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور - 18 /5 /1394
هیات وزیران - 70739 /ت51887هـ
2 /6 /1394 - ماده 16 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

19 - آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور - 9 /4 /1398
هیات وزیران - 44864 /ت56683هـ
17 /4 /1398 - ماده 7، بند ب - کل تصویبنامه منقضی شده است.

20 - آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور - 11 /3 /1399
هیات وزیران - 31479 /ت57679هـ
27 /3 /1399 - ماده 7، بند2 - کل تصویبنامه منقضی شده است.

75

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

استفاده از درختان مثمر در سطح شهر

استفاده از درختان مثمر در سطح شهر

مشارکت بخش خصوصی و خیری در ساخت، نوسازی و بهسازی مدارس استان

هدف اینکه درسال جاری 35 نمایشگاه در قالب 118 عنوان نمایشگاهی دراستان برگزار شود

سال گذشته، 607 مجوز صنایع دستی ،218 کارت شناسایی و 56 مجوز تولید کارگاهی صادر شده است

عمده کالاهای وارداتی ماشین‌آلات و قطعات یدکی خط تولید و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است

آغاز عملیات اجرایی فاز اول پروژه نجما در شهر اردکان

تعلیم وتربیت سعی ,ساختن آینده ایرانی مستقل وقوی

بهره مندی از برق رایگان برای صاحبان چاه‌های آب کشاورزی در صورت همکاری با شرکت توزیع نیروی برق یزد

شهروندان نگران آب شرب بهداشتی نباشند

هفته محیط زیست، فرصتی برای اندیشیدن به نعمت های بی پایان خداوند

آغازطرح پوشش میوه انارجهت مقابله با عوامل خسارتزا درشهرستان میبد

ثبت رشد 60 درصدی نمونه برداری، در کارنامه استانداردیزد

کلیه افراد 18 تا 50 سال که فاقد بیمه از خدمات و مزایا بیمه اجتماعی بهره مند شوند

روز جهانی محیط زیست 2023 | راهکارهایی برای مقابله با آلودگی پلاستیک

توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری استان در طرح قالب "تانا" است

توزیع 100 درصد آرد نانوایی از طریق سیستم هوشمندسازی

توسعه صنایع درجوار معادن با تاکید بر حفظ محیط زیست سالم انسانی

توسعه صنایع درجوار معادن با تاکید بر حفظ محیط زیست سالم انسانی

روزانه 10 بیمار نیازمند عضو در کشور هستند

سه هزار و 716 نفر در استان برای تسهیلات قانون جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند

بهره برداری بلوار شهیدان پارسائیان در نیمه خرداد ماه

برگزاری کلینیک رایگان مشاوره صنعتی هم‌راستا با سند تحولی یزدنوین

طرح باتری‌سازی آمریکا به ثمر نشست

روش اعتراض الکترونیکی به اوراق مالیاتی مالیات خانه‌های خالی و خودروها و خانه‌های گران‌قیمت

حذف شرط «یک سال در رهن بودن سند خودرو» در فروش خودروی صفر

توسعه اکتشافات مسی توسط بخش خصوصی

چگونه از آگهی های مزایده و مناقصه ستاد ایران با خبر شویم؟

تخصیص آب ویژه عشایر از مهمترین برنامه های درحال پیگیری اداره امور عشایراست

زمین چمن مصنوعی در مدرسه روستایی بهاباد کلنگ زنی شد

درخشش هنرمند یزدی در جشنواره ملی سعدی

جشن زیر سایه خورشید در شهرستان خاتم (هرات) برگزار شد

مرخصی هشت روزه برای مددجویان واجد شرایط زندان مرکزی به یُمن میلاد ضامن آهو

یکی از جدی‌ترین چالش‌ها فرسودگی ناوگان آمبولانس سازمان اورژانس کشوراست

ضرورت بر حفظ زیر ساخت‌ها در استان

صدورپروانه استاندارد 25 درصد رشد داشته است

نظارت ونمونه برداری ازکارخانجات خوراک دام وطیور

تب مالت خطرناک‌ترین و مسری‌ترین بیماری‌ مشترک بین‌ انسان و دام است

امتحانات نهایی پایه دوازدهم همزمان با سراسر کشور از 31 اردیبهشت در استان آغاز و تا 25 خرداد ادامه خواهد داشت

70 درصد حق بیمه توسط دولت و 30 درصد مابقی توسط فرد بیمه‌ پرداخت می‌شود

پیشرفت 75 درصدی پروژه ملی آبرسانی به 58 روستا بخش آسفیچ/ بهرمندی 44 روستا بخش آسفیچ از نعمت آب

دیدار استاندار یزد با پروفسور افلاطونیان و قدردانی از سعی بلیغ و دلسوزانه ایشان در درمان زوج های نابارور

امضای تفاهم نامه همکاری بین اداره کل صنعت، معدن وتجارت ، اداره کل آموزش و پرورش و شرکت فولاد یزد در زمینه ایجاد هنرستان جوار صنعتی

میزان عمومی ولادت استان در دهه نود بالاتر از میانگین کشوری است

یک میلیون و 825 هزار و 330 شماره تلفن همراه در استان یزد با ضریب نفوذ 120 درصد مشغول به کار است

آزادی 23 محکوم مالی یزدی از ابتدای سال جاری تا کنون

نام گذاری سه خیابان در یزد به نام پروفسور افلاطونیان، شهدای روابط عمومی و ارتباطات

توجه به رشد جمعیت امروزه امری ضروری است

جابجایی تأسیسات معضلی برای اجرای طرح های شهرداری

جزئیات سقوط دو کودک از «ترن کودک» پارک شادی؛ دستگاه، استاندارد اجباری سازمان استاندارد را داشت