آخرین مطالب

برچسب:   "تاج پرس"

داستان غم انگیز رکود صنعت سالخورده زیلوی میبد

تاج پرس /یزد این روزها حال ناخوش زیلوبافان میبد در خانه زیلوبافان این دیار چنان غم انگیز است که بدون حمایت دولت، شاید روزی باید در آلبوم خاطراتمان به دنبال زیلوی میبد باشیم. می‌خواهم برایتان داستانی از این روزهای صنعت زیلو تعریف کنم، داستانی که بیش از شنیدن، نیاز به دیدن دارد و دیدن آن می‌تواند حال و روز این روزهای صنعتی را نشان دهد که بیش از 250 نیرو و خانواده‌های آنها از طریق بافت آن مشغول به کار هستند و مشاغل وابسته به آن نیز کمی از روز و حال بد این هنرصنعت ندارد.

داستان غم انگیز رکود صنعت سالخورده زیلوی میبد

تاج پرس /یزد این روزها حال ناخوش زیلوبافان میبد در خانه زیلوبافان این دیار چنان غم انگیز است که بدون حمایت دولت، شاید روزی باید در آلبوم خاطراتمان به دنبال زیلوی میبد باشیم. می‌خواهم برایتان داستانی از این روزهای صنعت زیلو تعریف کنم، داستانی که بیش از شنیدن، نیاز به دیدن دارد و دیدن آن می‌تواند حال و روز این روزهای صنعتی را نشان دهد که بیش از 250 نیرو و خانواده‌های آنها از طریق بافت آن مشغول به کار هستند و مشاغل وابسته به آن نیز کمی از روز و حال بد این هنرصنعت ندارد.

داستان غم انگیز رکود صنعت سالخورده زیلوی میبد

تاج پرس /یزد این روزها حال ناخوش زیلوبافان میبد در خانه زیلوبافان این دیار چنان غم انگیز است که بدون حمایت دولت، شاید روزی باید در آلبوم خاطراتمان به دنبال زیلوی میبد باشیم. می‌خواهم برایتان داستانی از این روزهای صنعت زیلو تعریف کنم، داستانی که بیش از شنیدن، نیاز به دیدن دارد و دیدن آن می‌تواند حال و روز این روزهای صنعتی را نشان دهد که بیش از 250 نیرو و خانواده‌های آنها از طریق بافت آن مشغول به کار هستند و مشاغل وابسته به آن نیز کمی از روز و حال بد این هنرصنعت ندارد.

داستان غم انگیز رکود صنعت سالخورده زیلوی میبد

تاج پرس /یزد این روزها حال ناخوش زیلوبافان میبد در خانه زیلوبافان این دیار چنان غم انگیز است که بدون حمایت دولت، شاید روزی باید در آلبوم خاطراتمان به دنبال زیلوی میبد باشیم. می‌خواهم برایتان داستانی از این روزهای صنعت زیلو تعریف کنم، داستانی که بیش از شنیدن، نیاز به دیدن دارد و دیدن آن می‌تواند حال و روز این روزهای صنعتی را نشان دهد که بیش از 250 نیرو و خانواده‌های آنها از طریق بافت آن مشغول به کار هستند و مشاغل وابسته به آن نیز کمی از روز و حال بد این هنرصنعت ندارد.

تعطیلی پنج شنبه‌ها جبران خسارت‌ مثلث طلایی گردشگری کرونازده‌ی کشور

تاج پرس/یزد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را فرصتی برای برنامه ریزی سفر به خصوص در مقاصد گردشگری با مسافت‌های کوتاه دانست.

تعطیلی پنج شنبه‌ها جبران خسارت‌ مثلث طلایی گردشگری کرونازده‌ی کشور

تاج پرس/یزد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را فرصتی برای برنامه ریزی سفر به خصوص در مقاصد گردشگری با مسافت‌های کوتاه دانست.

تعطیلی پنج شنبه‌ها جبران خسارت‌ مثلث طلایی گردشگری کرونازده‌ی کشور

تاج پرس/یزد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را فرصتی برای برنامه ریزی سفر به خصوص در مقاصد گردشگری با مسافت‌های کوتاه دانست.

تعطیلی پنج شنبه‌ها جبران خسارت‌ مثلث طلایی گردشگری کرونازده‌ی کشور

تاج پرس/یزد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را فرصتی برای برنامه ریزی سفر به خصوص در مقاصد گردشگری با مسافت‌های کوتاه دانست.

تعطیلی پنج شنبه‌ها جبران خسارت‌ مثلث طلایی گردشگری کرونازده‌ی کشور

تاج پرس/یزد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور تعطیلی پنج‌شنبه‌ها را فرصتی برای برنامه ریزی سفر به خصوص در مقاصد گردشگری با مسافت‌های کوتاه دانست.

پرداخت وام ۲میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی‌ثبات

تاج پرس :تهران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای اعطای وام یک میلیون و 500 هزار تا 2میلیون تومانی به حدود دو میلیون نفر از صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، خبر داد.

پرداخت وام ۲میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی‌ثبات

تاج پرس :تهران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای اعطای وام یک میلیون و 500 هزار تا 2میلیون تومانی به حدود دو میلیون نفر از صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، خبر داد.

پرداخت وام ۲میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی‌ثبات

تاج پرس :تهران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای اعطای وام یک میلیون و 500 هزار تا 2میلیون تومانی به حدود دو میلیون نفر از صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، خبر داد.

پرداخت وام ۲میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی‌ثبات

تاج پرس :تهران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای اعطای وام یک میلیون و 500 هزار تا 2میلیون تومانی به حدود دو میلیون نفر از صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، خبر داد.

پرداخت وام ۲میلیون تومانی به صاحبان مشاغل بی‌ثبات

تاج پرس :تهران وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه این وزارتخانه برای اعطای وام یک میلیون و 500 هزار تا 2میلیون تومانی به حدود دو میلیون نفر از صاحبان مشاغلی مانند دستفروشان و رانندگان موتورسیکلت که دارای شرایط کار ثابت نیستند، خبر داد.

تداوم تبعیض در عدم تعلیق بازپرداخت تسهیلات مسکن؛ دستور العمل بانک مرکزی اصلاح شود

تاج پرس،عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح دستور العمل تعلیق بازپرداخت تسهیلات اقدام کند تا مردم بتوانند با مشکلات کمتری شرایط فعلی را بگذرانند.

تداوم تبعیض در عدم تعلیق بازپرداخت تسهیلات مسکن؛ دستور العمل بانک مرکزی اصلاح شود

تاج پرس،عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح دستور العمل تعلیق بازپرداخت تسهیلات اقدام کند تا مردم بتوانند با مشکلات کمتری شرایط فعلی را بگذرانند.

تداوم تبعیض در عدم تعلیق بازپرداخت تسهیلات مسکن؛ دستور العمل بانک مرکزی اصلاح شود

تاج پرس،عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بانک مرکزی باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح دستور العمل تعلیق بازپرداخت تسهیلات اقدام کند تا مردم بتوانند با مشکلات کمتری شرایط فعلی را بگذرانند.

پشت پرده داروی فاویپیراویر چه می‌گذرد؟

تاج پرس به نقل ازایرنا، اخیرا استفاده از داروی ژاپنی فاویپیراویر(Favipiravir) برای درمان بیماری کرونا بحث‌هایی را در محافل علمی کشور به دنبال داشته، موضوعی که گویا از پشت پرده‌هایی نیز در دنیا برخوردار است.

پشت پرده داروی فاویپیراویر چه می‌گذرد؟

تاج پرس به نقل ازایرنا، اخیرا استفاده از داروی ژاپنی فاویپیراویر(Favipiravir) برای درمان بیماری کرونا بحث‌هایی را در محافل علمی کشور به دنبال داشته، موضوعی که گویا از پشت پرده‌هایی نیز در دنیا برخوردار است.

پشت پرده داروی فاویپیراویر چه می‌گذرد؟

تاج پرس به نقل ازایرنا، اخیرا استفاده از داروی ژاپنی فاویپیراویر(Favipiravir) برای درمان بیماری کرونا بحث‌هایی را در محافل علمی کشور به دنبال داشته، موضوعی که گویا از پشت پرده‌هایی نیز در دنیا برخوردار است.

پشت پرده داروی فاویپیراویر چه می‌گذرد؟

تاج پرس به نقل ازایرنا، اخیرا استفاده از داروی ژاپنی فاویپیراویر(Favipiravir) برای درمان بیماری کرونا بحث‌هایی را در محافل علمی کشور به دنبال داشته، موضوعی که گویا از پشت پرده‌هایی نیز در دنیا برخوردار است.

پشت پرده داروی فاویپیراویر چه می‌گذرد؟

تاج پرس به نقل ازایرنا، اخیرا استفاده از داروی ژاپنی فاویپیراویر(Favipiravir) برای درمان بیماری کرونا بحث‌هایی را در محافل علمی کشور به دنبال داشته، موضوعی که گویا از پشت پرده‌هایی نیز در دنیا برخوردار است.

ارائه سامانه‌ای برای برنامه‌ریزی دانشگاه‌های با نرم‌افزارهای بومی

تاج پرس،محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سامانه‌ای را با کاربردهای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی عرضه کردند که پیاده سازی آن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود

ارائه سامانه‌ای برای برنامه‌ریزی دانشگاه‌های با نرم‌افزارهای بومی

تاج پرس،محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سامانه‌ای را با کاربردهای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی عرضه کردند که پیاده سازی آن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود

ارائه سامانه‌ای برای برنامه‌ریزی دانشگاه‌های با نرم‌افزارهای بومی

تاج پرس،محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سامانه‌ای را با کاربردهای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی عرضه کردند که پیاده سازی آن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود

ارائه سامانه‌ای برای برنامه‌ریزی دانشگاه‌های با نرم‌افزارهای بومی

تاج پرس،محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان سامانه‌ای را با کاربردهای برنامه‌ریزی درسی دانشگاهی عرضه کردند که پیاده سازی آن موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها می‌شود

از این به بعد سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است

تاج پرس،سخنگوی دولت تأکید کرد: بر ترددهای جاده‌ای و ورود و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت‌های بیشتر اعمال می‌شود.

از این به بعد سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است

تاج پرس،سخنگوی دولت تأکید کرد: بر ترددهای جاده‌ای و ورود و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت‌های بیشتر اعمال می‌شود.

از این به بعد سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است

تاج پرس،سخنگوی دولت تأکید کرد: بر ترددهای جاده‌ای و ورود و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت‌های بیشتر اعمال می‌شود.

از این به بعد سفرهای جدید و خروج از شهرها ممنوع است

تاج پرس،سخنگوی دولت تأکید کرد: بر ترددهای جاده‌ای و ورود و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قطعاً محدودیت‌های بیشتر اعمال می‌شود.

سقوط قیمت نفت تا کجا؟

تاج پرس،یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: تا زمانی که مدیریت عرضه در بازار نفت صورت نگیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و اصلاح این امر نیز فقط با مدیریت عرضه و تقاضا ممکن است.

سقوط قیمت نفت تا کجا؟

تاج پرس،یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: تا زمانی که مدیریت عرضه در بازار نفت صورت نگیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و اصلاح این امر نیز فقط با مدیریت عرضه و تقاضا ممکن است.

سقوط قیمت نفت تا کجا؟

تاج پرس،یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: تا زمانی که مدیریت عرضه در بازار نفت صورت نگیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و اصلاح این امر نیز فقط با مدیریت عرضه و تقاضا ممکن است.

سقوط قیمت نفت تا کجا؟

تاج پرس،یک کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: تا زمانی که مدیریت عرضه در بازار نفت صورت نگیرد، شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم و اصلاح این امر نیز فقط با مدیریت عرضه و تقاضا ممکن است.

نمونه بارزفرارازقانون «عدم اجرای ۳ساله اجرای قانون ثبت حقوق و مزایا دستگاهها »

تاج پرس،سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی‌ باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.

نمونه بارزفرارازقانون «عدم اجرای ۳ساله اجرای قانون ثبت حقوق و مزایا دستگاهها »

تاج پرس،سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی‌ باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.

بیکاری ۱۲۰۸۱ راهنمای گردشگری/شغلی که حمایت بیمه ای ندارد!!

تاج پرس،12081 راهنمای گردشگری در ایران با شیوع ویروس کرونا، رسما بیکار شده‌اند. برآورد شده این بیکاری برای جامعیت آن‌ها، دست کم تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد. قانون کار، راهنمای گردشگری را به عنوان «شغل» به رسمیت نمی‌شناسد و «بیمه» شامل حال آن‌ها نمی‌شود. معاون گردشگری می‌گوید پیگیر است تا حداقل، وام کم بهره‌ای به این گروه از شاغلان که معیشت شان به خطر افتاده، تعلق گیرد.

بیکاری ۱۲۰۸۱ راهنمای گردشگری/شغلی که حمایت بیمه ای ندارد!!

تاج پرس،12081 راهنمای گردشگری در ایران با شیوع ویروس کرونا، رسما بیکار شده‌اند. برآورد شده این بیکاری برای جامعیت آن‌ها، دست کم تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد. قانون کار، راهنمای گردشگری را به عنوان «شغل» به رسمیت نمی‌شناسد و «بیمه» شامل حال آن‌ها نمی‌شود. معاون گردشگری می‌گوید پیگیر است تا حداقل، وام کم بهره‌ای به این گروه از شاغلان که معیشت شان به خطر افتاده، تعلق گیرد.

بیکاری ۱۲۰۸۱ راهنمای گردشگری/شغلی که حمایت بیمه ای ندارد!!

تاج پرس،12081 راهنمای گردشگری در ایران با شیوع ویروس کرونا، رسما بیکار شده‌اند. برآورد شده این بیکاری برای جامعیت آن‌ها، دست کم تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد. قانون کار، راهنمای گردشگری را به عنوان «شغل» به رسمیت نمی‌شناسد و «بیمه» شامل حال آن‌ها نمی‌شود. معاون گردشگری می‌گوید پیگیر است تا حداقل، وام کم بهره‌ای به این گروه از شاغلان که معیشت شان به خطر افتاده، تعلق گیرد.

بیکاری ۱۲۰۸۱ راهنمای گردشگری/شغلی که حمایت بیمه ای ندارد!!

تاج پرس،12081 راهنمای گردشگری در ایران با شیوع ویروس کرونا، رسما بیکار شده‌اند. برآورد شده این بیکاری برای جامعیت آن‌ها، دست کم تا شش ماه آینده ادامه داشته باشد. قانون کار، راهنمای گردشگری را به عنوان «شغل» به رسمیت نمی‌شناسد و «بیمه» شامل حال آن‌ها نمی‌شود. معاون گردشگری می‌گوید پیگیر است تا حداقل، وام کم بهره‌ای به این گروه از شاغلان که معیشت شان به خطر افتاده، تعلق گیرد.

پیام نقاش چینی به هنرمندان ایرانی، کمک به مردم در مهار کرونا

تاج پرس، «ما جیان ینگ» نقاش معروف چینی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران به مردم توصیه کرد در خانه بمانید و روابط خود را با یکدیگر کم کنید تا بتوانند بر کرونا غلبه کنید و از هنرمندان ایرانی هم خواست که در این مبارزه به مردم کمک کنند

پیام نقاش چینی به هنرمندان ایرانی، کمک به مردم در مهار کرونا

تاج پرس، «ما جیان ینگ» نقاش معروف چینی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران به مردم توصیه کرد در خانه بمانید و روابط خود را با یکدیگر کم کنید تا بتوانند بر کرونا غلبه کنید و از هنرمندان ایرانی هم خواست که در این مبارزه به مردم کمک کنند

پیام نقاش چینی به هنرمندان ایرانی، کمک به مردم در مهار کرونا

تاج پرس، «ما جیان ینگ» نقاش معروف چینی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران به مردم توصیه کرد در خانه بمانید و روابط خود را با یکدیگر کم کنید تا بتوانند بر کرونا غلبه کنید و از هنرمندان ایرانی هم خواست که در این مبارزه به مردم کمک کنند

پیام نقاش چینی به هنرمندان ایرانی، کمک به مردم در مهار کرونا

تاج پرس، «ما جیان ینگ» نقاش معروف چینی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران به مردم توصیه کرد در خانه بمانید و روابط خود را با یکدیگر کم کنید تا بتوانند بر کرونا غلبه کنید و از هنرمندان ایرانی هم خواست که در این مبارزه به مردم کمک کنند

آیلاند یا آنلاین؟! / به کجاچنین شتابان ؟ تمسخر معلم وظیفه شناس !!

تاج پرس،«اگرمدیران کشورهم که باجان ومال مردم سروکاردارنداشتباه بکننداینطورمسخره میشوند؟» تمسخر معلمی که هیچ تعلق و سابقه‌ای در فضای آنلاین ندارد کار موجهی نیست. به عکس باید علاقه و وظیفه‌شناسی او را ستود. ضمن این‌که در نظر داشته باشیم کلمۀ فارسی را اشتباه تلفظ نکرده و فراوان‌اند افرادی که از عهدۀ تلفظ درست واژه‌های بیگانه برنمی‌آیند. در این روزهای کرونایی برای تحمل روزهای خانه‌نشینی راه‌های بهتری هم هست.

آیلاند یا آنلاین؟! / به کجاچنین شتابان ؟ تمسخر معلم وظیفه شناس !!

تاج پرس،«اگرمدیران کشورهم که باجان ومال مردم سروکاردارنداشتباه بکننداینطورمسخره میشوند؟» تمسخر معلمی که هیچ تعلق و سابقه‌ای در فضای آنلاین ندارد کار موجهی نیست. به عکس باید علاقه و وظیفه‌شناسی او را ستود. ضمن این‌که در نظر داشته باشیم کلمۀ فارسی را اشتباه تلفظ نکرده و فراوان‌اند افرادی که از عهدۀ تلفظ درست واژه‌های بیگانه برنمی‌آیند. در این روزهای کرونایی برای تحمل روزهای خانه‌نشینی راه‌های بهتری هم هست.

اولادقباد: نظام رتبه‌بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل به طور کامل اجرایی شود

تاج پرس، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه و نگاه ویژه دولت به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی‌ترین دستگاه آموزشی و فرهنگی گفت: انتظار جامعه فرهنگیان از دولت اجرای کامل نظام رتبه بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل مثل بقیه کارکنان دولت چه در کادر اداری و آموزشی و چه بازنشستگان است.

اولادقباد: نظام رتبه‌بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل به طور کامل اجرایی شود

تاج پرس، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توجه و نگاه ویژه دولت به آموزش و پرورش به عنوان زیربنایی‌ترین دستگاه آموزشی و فرهنگی گفت: انتظار جامعه فرهنگیان از دولت اجرای کامل نظام رتبه بندی فرهنگیان و اضافه شدن فوق العاده شغل مثل بقیه کارکنان دولت چه در کادر اداری و آموزشی و چه بازنشستگان است.

دستگاه اتوماتیک ضدعفونی اجساد اموات

تاج پرس،این روزها با گسترش بیشتر کرونا ویروس در سطح کشور و افزایش روزانه شمار جانباختگان آن یکی از موضوعات مهم نحوه شستشو و خاک سپاری این افراد است. البته در این میان چگونگی تطهیر جانباختگان این بیماری از آنجایی که سبب می‌شود افراد در غسالخانه در تماس بیشتری با جسد قرار گیرند، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.

دستگاه اتوماتیک ضدعفونی اجساد اموات

تاج پرس،این روزها با گسترش بیشتر کرونا ویروس در سطح کشور و افزایش روزانه شمار جانباختگان آن یکی از موضوعات مهم نحوه شستشو و خاک سپاری این افراد است. البته در این میان چگونگی تطهیر جانباختگان این بیماری از آنجایی که سبب می‌شود افراد در غسالخانه در تماس بیشتری با جسد قرار گیرند، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.

دستگاه اتوماتیک ضدعفونی اجساد اموات

تاج پرس،این روزها با گسترش بیشتر کرونا ویروس در سطح کشور و افزایش روزانه شمار جانباختگان آن یکی از موضوعات مهم نحوه شستشو و خاک سپاری این افراد است. البته در این میان چگونگی تطهیر جانباختگان این بیماری از آنجایی که سبب می‌شود افراد در غسالخانه در تماس بیشتری با جسد قرار گیرند، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.

دستگاه اتوماتیک ضدعفونی اجساد اموات

تاج پرس،این روزها با گسترش بیشتر کرونا ویروس در سطح کشور و افزایش روزانه شمار جانباختگان آن یکی از موضوعات مهم نحوه شستشو و خاک سپاری این افراد است. البته در این میان چگونگی تطهیر جانباختگان این بیماری از آنجایی که سبب می‌شود افراد در غسالخانه در تماس بیشتری با جسد قرار گیرند، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود.

راه‌های ورود و خروج کشور قفل است

تاج پرس،رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران با اشاره به سرگردانی شهروندان ایرانی در خارج از کشور به دلیل تعلیق پروازهای بین‌المللی و بلاتکلیفی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور ساکن و یا شاغل هستند و قصد خروج از ایران را دارند اما با در بسته مرزها مواجه شده‌اند، گفت: تقریبا تمام راه‌های ورودی و خروجی کشور قفل شده و فقط یک پرواز خارجی با قیمتی ناجوانمردانه باقی مانده است.

راه‌های ورود و خروج کشور قفل است

تاج پرس،رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران با اشاره به سرگردانی شهروندان ایرانی در خارج از کشور به دلیل تعلیق پروازهای بین‌المللی و بلاتکلیفی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور ساکن و یا شاغل هستند و قصد خروج از ایران را دارند اما با در بسته مرزها مواجه شده‌اند، گفت: تقریبا تمام راه‌های ورودی و خروجی کشور قفل شده و فقط یک پرواز خارجی با قیمتی ناجوانمردانه باقی مانده است.

راه‌های ورود و خروج کشور قفل است

تاج پرس،رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران با اشاره به سرگردانی شهروندان ایرانی در خارج از کشور به دلیل تعلیق پروازهای بین‌المللی و بلاتکلیفی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور ساکن و یا شاغل هستند و قصد خروج از ایران را دارند اما با در بسته مرزها مواجه شده‌اند، گفت: تقریبا تمام راه‌های ورودی و خروجی کشور قفل شده و فقط یک پرواز خارجی با قیمتی ناجوانمردانه باقی مانده است.

راه‌های ورود و خروج کشور قفل است

تاج پرس،رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران با اشاره به سرگردانی شهروندان ایرانی در خارج از کشور به دلیل تعلیق پروازهای بین‌المللی و بلاتکلیفی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور ساکن و یا شاغل هستند و قصد خروج از ایران را دارند اما با در بسته مرزها مواجه شده‌اند، گفت: تقریبا تمام راه‌های ورودی و خروجی کشور قفل شده و فقط یک پرواز خارجی با قیمتی ناجوانمردانه باقی مانده است.

گلاره ناظمی پس از حضور در جمع ۱۰ داور برتر جهان: بخاطر یک هدف بزرگ ادامه دادم

تاج پرس،داور زن ایران پس از قرار گرفتن در جمع 10 داور برتر فوتسال جهان گفت: تنها چیزی که باعث شد ادامه بدهم دیدن چنین روزی بود. یک هدف بزرگ فقط توانست من را در شرایط سخت نگه دارد.

گلاره ناظمی پس از حضور در جمع ۱۰ داور برتر جهان: بخاطر یک هدف بزرگ ادامه دادم

تاج پرس،داور زن ایران پس از قرار گرفتن در جمع 10 داور برتر فوتسال جهان گفت: تنها چیزی که باعث شد ادامه بدهم دیدن چنین روزی بود. یک هدف بزرگ فقط توانست من را در شرایط سخت نگه دارد.

پیمان نفتی اوپک‌پلاس منحل شد

تاج پرس،برنامه اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت به‌منظور مقابله با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار، با مخالفت روسیه که حاضر نشد از این پیشنهاد حمایت کند، از هم پاشید.

پیمان نفتی اوپک‌پلاس منحل شد

تاج پرس،برنامه اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت به‌منظور مقابله با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار، با مخالفت روسیه که حاضر نشد از این پیشنهاد حمایت کند، از هم پاشید.

پیمان نفتی اوپک‌پلاس منحل شد

تاج پرس،برنامه اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت به‌منظور مقابله با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار، با مخالفت روسیه که حاضر نشد از این پیشنهاد حمایت کند، از هم پاشید.

پیمان نفتی اوپک‌پلاس منحل شد

تاج پرس،برنامه اوپک برای کاهش بیشتر تولید نفت به‌منظور مقابله با تاثیر شیوع ویروس کرونا بر بازار، با مخالفت روسیه که حاضر نشد از این پیشنهاد حمایت کند، از هم پاشید.

بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌ به ایران وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود/ ۷ تن ملزومات ضد کرونا آوردیم

تاج پرس،رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم کشورها یک تصمیم سیاسی است و بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌های خود وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود.

بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌ به ایران وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود/ ۷ تن ملزومات ضد کرونا آوردیم

تاج پرس،رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم کشورها یک تصمیم سیاسی است و بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌های خود وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود.

بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌ به ایران وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود/ ۷ تن ملزومات ضد کرونا آوردیم

تاج پرس،رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم کشورها یک تصمیم سیاسی است و بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌های خود وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود.

بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌ به ایران وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود/ ۷ تن ملزومات ضد کرونا آوردیم

تاج پرس،رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم کشورها یک تصمیم سیاسی است و بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌های خود وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود.

بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌ به ایران وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود/ ۷ تن ملزومات ضد کرونا آوردیم

تاج پرس،رئیس هیئت اعزامی سازمان جهانی بهداشت به جمهوری اسلامی ایران گفت: تحریم کشورها یک تصمیم سیاسی است و بهداشت جهانی در کمک‌رسانی‌های خود وارد بازی سیاسی تحریم نمی‌شود.

هشدار سازمان بهداشت جهانی: کرونا ممکن است در تابستان از بین نرود

تاج پرس،یک مقام سازمان جهانی بهداشت هشدار داد همه کشورها باید ریشه کن کردن ویروس کرونا را در اولویت نخست خود قرار دهند زیرا هیچگونه شواهدی مبنی بر از رفتن این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا در تابستان در دست نیست.

هشدار سازمان بهداشت جهانی: کرونا ممکن است در تابستان از بین نرود

تاج پرس،یک مقام سازمان جهانی بهداشت هشدار داد همه کشورها باید ریشه کن کردن ویروس کرونا را در اولویت نخست خود قرار دهند زیرا هیچگونه شواهدی مبنی بر از رفتن این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا در تابستان در دست نیست.

هشدار سازمان بهداشت جهانی: کرونا ممکن است در تابستان از بین نرود

تاج پرس،یک مقام سازمان جهانی بهداشت هشدار داد همه کشورها باید ریشه کن کردن ویروس کرونا را در اولویت نخست خود قرار دهند زیرا هیچگونه شواهدی مبنی بر از رفتن این ویروس مانند ویروس آنفلوآنزا در تابستان در دست نیست.

سامانه ترجمه علمی تخصصی STRS راه‌اندازی شد

تاج پرس،مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID) سامانه ترجمه علمی تخصصی«STRS» را با هدف ترجمه مقالات و متون علمی- تخصصی راه اندازی کرد.

سامانه ترجمه علمی تخصصی STRS راه‌اندازی شد

تاج پرس،مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی(SID) سامانه ترجمه علمی تخصصی«STRS» را با هدف ترجمه مقالات و متون علمی- تخصصی راه اندازی کرد.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد

تاج پرس،متن بودجه سال 1399 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه 1399 کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد

تاج پرس،متن بودجه سال 1399 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه 1399 کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

متن بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشر شد

تاج پرس،متن بودجه سال 1399 کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان "قانون بودجه 1399 کل کشور" به این شورا ارسال شده، منتشر شد.

نامه های کرونایی احمدی‌نژاد به دبیرکل سازمان ملل ومدیرکل سازمان بهداشت جهانی

تاج پرس،احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره ویروس کرونا نوشته است: سازمان بهداشت جهانی را موظف فرمایید تا قاطعانه آزمایشگاه‌های موصوف را شناسایی و همراه با عاملان به کارگیری ویروس‌هایی مانند کرونا به جامعه جهانی معرفی نماید

نامه های کرونایی احمدی‌نژاد به دبیرکل سازمان ملل ومدیرکل سازمان بهداشت جهانی

تاج پرس،احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره ویروس کرونا نوشته است: سازمان بهداشت جهانی را موظف فرمایید تا قاطعانه آزمایشگاه‌های موصوف را شناسایی و همراه با عاملان به کارگیری ویروس‌هایی مانند کرونا به جامعه جهانی معرفی نماید

نامه های کرونایی احمدی‌نژاد به دبیرکل سازمان ملل ومدیرکل سازمان بهداشت جهانی

تاج پرس،احمدی‌نژاد در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل درباره ویروس کرونا نوشته است: سازمان بهداشت جهانی را موظف فرمایید تا قاطعانه آزمایشگاه‌های موصوف را شناسایی و همراه با عاملان به کارگیری ویروس‌هایی مانند کرونا به جامعه جهانی معرفی نماید

توصیه های برای تقویت سیستم ایمنی بدن

تاج پرس،به طور کلی، سیستم ایمنی بدن کار قابل توجهی در دفاع از ما در برابر میکروارگانیزم های بیماری‌زا انجام می دهد. اما گاهی اوقات ممکن است سیستم ایمنی در انجام وظیفه خود شکست خورده و حمله موفقیت آمیز یک میکروب شما را بیمار کند.

توصیه های برای تقویت سیستم ایمنی بدن

تاج پرس،به طور کلی، سیستم ایمنی بدن کار قابل توجهی در دفاع از ما در برابر میکروارگانیزم های بیماری‌زا انجام می دهد. اما گاهی اوقات ممکن است سیستم ایمنی در انجام وظیفه خود شکست خورده و حمله موفقیت آمیز یک میکروب شما را بیمار کند.

توصیه های برای تقویت سیستم ایمنی بدن

تاج پرس،به طور کلی، سیستم ایمنی بدن کار قابل توجهی در دفاع از ما در برابر میکروارگانیزم های بیماری‌زا انجام می دهد. اما گاهی اوقات ممکن است سیستم ایمنی در انجام وظیفه خود شکست خورده و حمله موفقیت آمیز یک میکروب شما را بیمار کند.

مسکن ملی با کدام پول ساخته می‌شود؟

تاج پرس،با وجود آن‌که سیاست‌گذار طرح اقدام ملی مسکن تلاش کرده با طراحی مدل‌های تامین مالی از طریق تهاتر زمین‌های دولتی به ساخت و ساز در مقیاس دست کم 400 هزار واحد رونق دهد، کارشناسان معتقدند فارغ از هر نوع روش اجرا، آورده متقاضیان جوابگوی تکمیل پروژه نیست؛ هرچند عدم اتکا به پول پرقدرت بانک مرکزی نقطه مثبت طرح ارزیابی می‌شود.

مسکن ملی با کدام پول ساخته می‌شود؟

تاج پرس،با وجود آن‌که سیاست‌گذار طرح اقدام ملی مسکن تلاش کرده با طراحی مدل‌های تامین مالی از طریق تهاتر زمین‌های دولتی به ساخت و ساز در مقیاس دست کم 400 هزار واحد رونق دهد، کارشناسان معتقدند فارغ از هر نوع روش اجرا، آورده متقاضیان جوابگوی تکمیل پروژه نیست؛ هرچند عدم اتکا به پول پرقدرت بانک مرکزی نقطه مثبت طرح ارزیابی می‌شود.

مسکن ملی با کدام پول ساخته می‌شود؟

تاج پرس،با وجود آن‌که سیاست‌گذار طرح اقدام ملی مسکن تلاش کرده با طراحی مدل‌های تامین مالی از طریق تهاتر زمین‌های دولتی به ساخت و ساز در مقیاس دست کم 400 هزار واحد رونق دهد، کارشناسان معتقدند فارغ از هر نوع روش اجرا، آورده متقاضیان جوابگوی تکمیل پروژه نیست؛ هرچند عدم اتکا به پول پرقدرت بانک مرکزی نقطه مثبت طرح ارزیابی می‌شود.

بازار مسکن تکان خورد/ معامله ۷۳۴۰۰ واحد

تاج پرس،آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، رشد داشته که این موضوع می‌تواند حاکی از حرکت بازار مسکن به سمت رونق باشد.

بازار مسکن تکان خورد/ معامله ۷۳۴۰۰ واحد

تاج پرس،آمار بانک مرکزی حاکی از آن است که معاملات مسکن در بهمن امسال نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل، رشد داشته که این موضوع می‌تواند حاکی از حرکت بازار مسکن به سمت رونق باشد.

تازیدن ارز و طلا

تاج پرس،در بازار پنجشنبه، طلا و سکه مجددا مسیرشان را از ارز جدا کردند؛ به گونه‌ای که قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهشی بود اما نرخ ارز مقداری افزایش یافت.

تازیدن ارز و طلا

تاج پرس،در بازار پنجشنبه، طلا و سکه مجددا مسیرشان را از ارز جدا کردند؛ به گونه‌ای که قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهشی بود اما نرخ ارز مقداری افزایش یافت.

تازیدن ارز و طلا

تاج پرس،در بازار پنجشنبه، طلا و سکه مجددا مسیرشان را از ارز جدا کردند؛ به گونه‌ای که قیمت انواع سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهشی بود اما نرخ ارز مقداری افزایش یافت.

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا در مدارس/اختصاص ۱۶۶۵ میلیارد تومان به بیمه سلامت

تاج پرس،رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 100 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش در جهت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا خبر داد.

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا در مدارس/اختصاص ۱۶۶۵ میلیارد تومان به بیمه سلامت

تاج پرس،رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 100 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش در جهت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا خبر داد.

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا در مدارس/اختصاص ۱۶۶۵ میلیارد تومان به بیمه سلامت

تاج پرس،رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 100 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش در جهت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا خبر داد.

تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با کرونا در مدارس/اختصاص ۱۶۶۵ میلیارد تومان به بیمه سلامت

تاج پرس،رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 100 میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش در جهت بهسازی محیط مدارس برای پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا خبر داد.

رکورد۷ساله طلا

تاج پرس،قیمت طلا در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر اقدامات محرک اقتصادی چین برای تعدیل پیامدهای منفی اپیدمی کرونا اندکی کاهش پیدا کرد اما همچنان نزدیک به بالاترین رکورد خود در هفت سال اخیر قرار دارد.

رکورد۷ساله طلا

تاج پرس،قیمت طلا در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر اقدامات محرک اقتصادی چین برای تعدیل پیامدهای منفی اپیدمی کرونا اندکی کاهش پیدا کرد اما همچنان نزدیک به بالاترین رکورد خود در هفت سال اخیر قرار دارد.

رکورد۷ساله طلا

تاج پرس،قیمت طلا در معاملات روز پنج شنبه بازار جهانی تحت تاثیر اقدامات محرک اقتصادی چین برای تعدیل پیامدهای منفی اپیدمی کرونا اندکی کاهش پیدا کرد اما همچنان نزدیک به بالاترین رکورد خود در هفت سال اخیر قرار دارد.

بحران آب یا«سوءمدیریت آب »

تاج پرس ، زمستان امسال وضعیت بارش‌ها مطلوب بود و حتی در برخی نقاط شاهد بارش برف نیز بودیم اما با این وجود همچنان در برخی استان‌ها میزان بارنگی‌ها منفی اعلام شده است.

بحران آب یا«سوءمدیریت آب »

تاج پرس ، زمستان امسال وضعیت بارش‌ها مطلوب بود و حتی در برخی نقاط شاهد بارش برف نیز بودیم اما با این وجود همچنان در برخی استان‌ها میزان بارنگی‌ها منفی اعلام شده است.

بحران آب یا«سوءمدیریت آب »

تاج پرس ، زمستان امسال وضعیت بارش‌ها مطلوب بود و حتی در برخی نقاط شاهد بارش برف نیز بودیم اما با این وجود همچنان در برخی استان‌ها میزان بارنگی‌ها منفی اعلام شده است.

آمار نهایی داوطلبان دکتری وزارت بهداشت اعلام شد/ظرفیت پذیرش هفته آینده مشخص می‌شود

تاج پرس،رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از ثبت نام حدود 12 هزار داوطلب در آزمون دکتری خبر داد و گفت: این آزمون روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23 خرداد 99 برگزار خواهد شد.

آمار نهایی داوطلبان دکتری وزارت بهداشت اعلام شد/ظرفیت پذیرش هفته آینده مشخص می‌شود

تاج پرس،رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از ثبت نام حدود 12 هزار داوطلب در آزمون دکتری خبر داد و گفت: این آزمون روزهای پنجشنبه و جمعه 22 و 23 خرداد 99 برگزار خواهد شد.

حذف صفرهای پول ملی تا ۲ سال دیگر

تاج پرس،در پی تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی موظف شده که ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.

حذف صفرهای پول ملی تا ۲ سال دیگر

تاج پرس،در پی تصویب لایحه حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی موظف شده که ظرف مدت دو سال مقدمات اجرایی این قانون را با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم کند.

مبارزه با فساد از طریق سوت‌زنی!

تاج پرس،از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

مبارزه با فساد از طریق سوت‌زنی!

تاج پرس،از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

مبارزه با فساد از طریق سوت‌زنی!

تاج پرس،از افشاگران حمایت قضایی کنید تا اقتصاد بیمه شود طرح «سوت‌زنی» یکی از طرح‌های وزیر اقتصاد در راستای شفاف‌سازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاه‌های اجرایی منجر به صدور حکم شود، آن‌ها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا می‌کند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونه‌ای باشد که هم رسانه‌ها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود.

به اشتباه دانشجو را به زیست مجردی عادت داده‌ایم

تاج پرس،رییس دانشگاه آزاداسلامی فراهم نبودن زیرساخت ها برای ازدواج دانشجویان در حین تحصیل را غفلتی تاریخی دانست و گفت: سن جوانی و ازدواج دانشجو در دانشگاه می گذرد در حالی که بستری برای تاهلش در این محیط فراهم نیست و او را به زیست مجردی عادت داده‌ایم؛ ما مسولین آموزش عالی اشتباه کردیم. طهرانچی، فراهم نبودن زیرساخت ها برای ازدواج دانشجویان در حین تحصیل را غفلتی تاریخی دانست و گفت: سن جوانی و ازدواج دانشجو در دانشگاه می گذرد در حالی که بستری برای تاهلش در این محیط فراهم نیست و او را به زیست مجردی عادت داده‌ایم؛ ما مسولین آموزش عالی اشتباه کردیم.

به اشتباه دانشجو را به زیست مجردی عادت داده‌ایم

تاج پرس،رییس دانشگاه آزاداسلامی فراهم نبودن زیرساخت ها برای ازدواج دانشجویان در حین تحصیل را غفلتی تاریخی دانست و گفت: سن جوانی و ازدواج دانشجو در دانشگاه می گذرد در حالی که بستری برای تاهلش در این محیط فراهم نیست و او را به زیست مجردی عادت داده‌ایم؛ ما مسولین آموزش عالی اشتباه کردیم. طهرانچی، فراهم نبودن زیرساخت ها برای ازدواج دانشجویان در حین تحصیل را غفلتی تاریخی دانست و گفت: سن جوانی و ازدواج دانشجو در دانشگاه می گذرد در حالی که بستری برای تاهلش در این محیط فراهم نیست و او را به زیست مجردی عادت داده‌ایم؛ ما مسولین آموزش عالی اشتباه کردیم.

ردپای سلطنت‌طلبان در شایعه واگذاری جزیره کیش به چین

تاج پرس،آنطور که مدیرعامل منطقه آزاد کیش می‌گوید اخبار مربوط به واگذاری این جزیره به چینی‌ها از اساس کذب است و ردیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که احتمالا منشا انتشار آن به سلطنت‌طلبان وصل باشد.

ردپای سلطنت‌طلبان در شایعه واگذاری جزیره کیش به چین

تاج پرس،آنطور که مدیرعامل منطقه آزاد کیش می‌گوید اخبار مربوط به واگذاری این جزیره به چینی‌ها از اساس کذب است و ردیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که احتمالا منشا انتشار آن به سلطنت‌طلبان وصل باشد.

ردپای سلطنت‌طلبان در شایعه واگذاری جزیره کیش به چین

تاج پرس،آنطور که مدیرعامل منطقه آزاد کیش می‌گوید اخبار مربوط به واگذاری این جزیره به چینی‌ها از اساس کذب است و ردیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که احتمالا منشا انتشار آن به سلطنت‌طلبان وصل باشد.

چرا خودرو در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود؟

تاج پرس،در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می‌شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نارست را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما خودروسازان و انجمن آن‌ها با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد می‌کنند گزارش زیر به این موضوع از چند منظر می‌پردازد.

چرا خودرو در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود؟

تاج پرس،در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می‌شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نارست را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما خودروسازان و انجمن آن‌ها با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد می‌کنند گزارش زیر به این موضوع از چند منظر می‌پردازد.

چرا خودرو در بازار روز به روز گران‌تر می‌شود؟

تاج پرس،در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می‌شود، برخی کارشناسان این صنعت عرضه کم و نارست را علت افزایش قیمت‌ها می‌دانند اما خودروسازان و انجمن آن‌ها با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد می‌کنند گزارش زیر به این موضوع از چند منظر می‌پردازد.

قدردانی رئیس جمهور از حضور پرشور و آگاهانه مردم در مراسم یوم‌الله ۲۲ بهمن

تاج پرس،رئیس جمهور در پیامی خطاب به "مردم هوشیار و همیشه در صحنه ایران اسلامی"، تاکید کرد که حضور پرشور و آگاهانه شما ملت غیور و انقلابی ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، بار دیگر با درخششی متفاوت و چشمگیر، ماندگارترین صحنه های وحدت، یکدلی و میثاق ملی را در مقابل دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت.

اسکار ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت

تاج پرس،مراسم پایانی نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در دالبی تئاتر هالیوود برگزار شد

اسکار ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت

تاج پرس،مراسم پایانی نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در دالبی تئاتر هالیوود برگزار شد

اسکار ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت

تاج پرس،مراسم پایانی نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در دالبی تئاتر هالیوود برگزار شد

اسکار ۲۰۲۰ برندگانش را شناخت

تاج پرس،مراسم پایانی نود و دومین دوره جوایز سینمایی اسکار در دالبی تئاتر هالیوود برگزار شد

ادامه صعود دلار

تاج پرس،دلار در آخرین دور از معاملات هفتگی نیز پیشروی کرد.

ادامه صعود دلار

تاج پرس،دلار در آخرین دور از معاملات هفتگی نیز پیشروی کرد.

از امروز جاده‌ها دوباره برفی می‌شود

تاج پرس،معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: بارش برف از شب گذشته در جاده‌های کشور از مناطق شمال‌غربی آغاز شده و این سامانه بارشی که احتمال کولاک را نیز در برخی نقاط دارد تا دو روز آینده به استان البرز و جاده چالوس نیز خواهد رسید.

نکات مهم برای رفع بوی بد دهان

تاج پرس ،بوی بد دهان از دردسرهایی است که فرد را خجالت‌زده کرده، اعتماد به نفس او را پایین آورده و حتی ممکن است به انزوای اجتماعی فرد بیانجامد.

نکات مهم برای رفع بوی بد دهان

تاج پرس ،بوی بد دهان از دردسرهایی است که فرد را خجالت‌زده کرده، اعتماد به نفس او را پایین آورده و حتی ممکن است به انزوای اجتماعی فرد بیانجامد.

بن خواربار کارگران معادل پول چیپس و پفک است!

تاج پرس،یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بن خواربار کارگران معادل پول خرید چیپس و پفک است و حذف آن تاثیری در مزد کارگران نمی‌گذارد، بر لزوم بازنگری دستمزد در طول سال تاکید کرد و گفت: شورای عالی کار باید در طول سال فعال باشد و کارگروههای تخصصی آن مباحثی نظیر نرخ دستمزد و تغییر قیمتها را بررسی کنند.

بن خواربار کارگران معادل پول چیپس و پفک است!

تاج پرس،یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بن خواربار کارگران معادل پول خرید چیپس و پفک است و حذف آن تاثیری در مزد کارگران نمی‌گذارد، بر لزوم بازنگری دستمزد در طول سال تاکید کرد و گفت: شورای عالی کار باید در طول سال فعال باشد و کارگروههای تخصصی آن مباحثی نظیر نرخ دستمزد و تغییر قیمتها را بررسی کنند.

تامین اعتبار بیش از ۶۰۰ میلیارد ریالی واحدهای تولیدی از امروز

تاج پرس،رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اجرای طرح گام اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود 50 هزار میلیارد تومان در مرحله‌ی اول از این طریق برای واحدهای تولیدی تامین اعتبار کنیم و امروز بیش از 600 میلیارد ریال در این راستا تامین صورت گرفته است.

باشگاه پرسپولیس: بازیکنان و کادرفنی خارجی ۲۶ میلیارد تومان از فصل قبل طلب دارند

تاج پرس،درپی انتشار ریز مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته، باشگاه پرسپولیس در سومین بیانیه تاکید کرده است که بازیکنان و کادرفنی خارجی 26 میلیارد تومان طلبکار هستند.

باشگاه پرسپولیس: بازیکنان و کادرفنی خارجی ۲۶ میلیارد تومان از فصل قبل طلب دارند

تاج پرس،درپی انتشار ریز مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته، باشگاه پرسپولیس در سومین بیانیه تاکید کرده است که بازیکنان و کادرفنی خارجی 26 میلیارد تومان طلبکار هستند.

باشگاه پرسپولیس: بازیکنان و کادرفنی خارجی ۲۶ میلیارد تومان از فصل قبل طلب دارند

تاج پرس،درپی انتشار ریز مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس در فصل گذشته، باشگاه پرسپولیس در سومین بیانیه تاکید کرده است که بازیکنان و کادرفنی خارجی 26 میلیارد تومان طلبکار هستند.

شیوه پیش فروش خودرو تغییر می‌کند

تاج پرس،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برنامه خودروسازان برای تغییر در نحوه پیش فروش خودرو خبر داد.

استقبال سازمان ملل و اظهارنظر آمریکا درباره محمد علاوی/ قول‌های نخست‌وزیر مکلف به تظاهرکنندگان

تاج پرس،هیئت سازمان ملل در عراق از مکلف شدن محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت جدید این کشور استقبال کرده و از او خواست برای اصلاحات لازم تلاش کند. این واکنش در حالی است که نخست وزیر مکلف عراق آغاز مذاکرات مستقیم با تظاهرکنندگان را مطرح کرد و گفت،‌ تیمی مشورتی در دفتر خود در این باره تشکیل می‌دهد. او در عین حال درباره انحصار سلاح متعهد شد.

استقبال سازمان ملل و اظهارنظر آمریکا درباره محمد علاوی/ قول‌های نخست‌وزیر مکلف به تظاهرکنندگان

تاج پرس،هیئت سازمان ملل در عراق از مکلف شدن محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت جدید این کشور استقبال کرده و از او خواست برای اصلاحات لازم تلاش کند. این واکنش در حالی است که نخست وزیر مکلف عراق آغاز مذاکرات مستقیم با تظاهرکنندگان را مطرح کرد و گفت،‌ تیمی مشورتی در دفتر خود در این باره تشکیل می‌دهد. او در عین حال درباره انحصار سلاح متعهد شد.

استقبال سازمان ملل و اظهارنظر آمریکا درباره محمد علاوی/ قول‌های نخست‌وزیر مکلف به تظاهرکنندگان

تاج پرس،هیئت سازمان ملل در عراق از مکلف شدن محمد توفیق علاوی برای تشکیل دولت جدید این کشور استقبال کرده و از او خواست برای اصلاحات لازم تلاش کند. این واکنش در حالی است که نخست وزیر مکلف عراق آغاز مذاکرات مستقیم با تظاهرکنندگان را مطرح کرد و گفت،‌ تیمی مشورتی در دفتر خود در این باره تشکیل می‌دهد. او در عین حال درباره انحصار سلاح متعهد شد.

نمی‌توانم از عهده این خسارت‌ها که بر ملت وارد شد برآیم

تاج پرس،هیچ جمله‌ای نمی‌توانست بار مصیبت و اندوهِ پدران و مادرانِ جوان از دست داده را سبک کند؛ همان‌هایی که بعد از 14سال مبارزه انقلاب‌شان در 12 بهمن 57 به ثمر رسید، اما همدردی و تسلیت پدرِ دلسوخته و جوان از دست دادهِ؛ رهبری عارف و وارسته که توانست غم ملتش را درک کند، مرحمی بر دل این خانواده‌ها گذاشت.

نمی‌توانم از عهده این خسارت‌ها که بر ملت وارد شد برآیم

تاج پرس،هیچ جمله‌ای نمی‌توانست بار مصیبت و اندوهِ پدران و مادرانِ جوان از دست داده را سبک کند؛ همان‌هایی که بعد از 14سال مبارزه انقلاب‌شان در 12 بهمن 57 به ثمر رسید، اما همدردی و تسلیت پدرِ دلسوخته و جوان از دست دادهِ؛ رهبری عارف و وارسته که توانست غم ملتش را درک کند، مرحمی بر دل این خانواده‌ها گذاشت.

نمی‌توانم از عهده این خسارت‌ها که بر ملت وارد شد برآیم

تاج پرس،هیچ جمله‌ای نمی‌توانست بار مصیبت و اندوهِ پدران و مادرانِ جوان از دست داده را سبک کند؛ همان‌هایی که بعد از 14سال مبارزه انقلاب‌شان در 12 بهمن 57 به ثمر رسید، اما همدردی و تسلیت پدرِ دلسوخته و جوان از دست دادهِ؛ رهبری عارف و وارسته که توانست غم ملتش را درک کند، مرحمی بر دل این خانواده‌ها گذاشت.

هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند! فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!

تاج پرس،درحالیکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای مهر ماه امسال، فعالان حوزه درمان به نصب و استفاده از سامانه فروش ملزم شدند و جریمه دو درصدی درآمد در صورت تمرد از این قانون برایشان درنظر گرفته شد، گویا چندان این جریمه کارساز نبوده که پزشکان نسبت به متصل شدن به این سامانه ترغیب نشده‌اند، چرا که طبق آخرین اعلام سازمان مالیاتی، طی چهار ماه اخیر و تاکنون فقط 43 درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند و 57 درصد باقی مانده فقط تا 21 روز دیگر فرصت دارند که متصل یا جریمه شوند!

هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند! فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!

تاج پرس،درحالیکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای مهر ماه امسال، فعالان حوزه درمان به نصب و استفاده از سامانه فروش ملزم شدند و جریمه دو درصدی درآمد در صورت تمرد از این قانون برایشان درنظر گرفته شد، گویا چندان این جریمه کارساز نبوده که پزشکان نسبت به متصل شدن به این سامانه ترغیب نشده‌اند، چرا که طبق آخرین اعلام سازمان مالیاتی، طی چهار ماه اخیر و تاکنون فقط 43 درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند و 57 درصد باقی مانده فقط تا 21 روز دیگر فرصت دارند که متصل یا جریمه شوند!

هنوز ۵۷ درصد پزشکان کارتخوان ندارند! فرار ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان از مالیات!

تاج پرس،درحالیکه طبق قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای مهر ماه امسال، فعالان حوزه درمان به نصب و استفاده از سامانه فروش ملزم شدند و جریمه دو درصدی درآمد در صورت تمرد از این قانون برایشان درنظر گرفته شد، گویا چندان این جریمه کارساز نبوده که پزشکان نسبت به متصل شدن به این سامانه ترغیب نشده‌اند، چرا که طبق آخرین اعلام سازمان مالیاتی، طی چهار ماه اخیر و تاکنون فقط 43 درصد پزشکان در سامانه پایانه فروشگاهی ثبت‌نام کرده‌اند و 57 درصد باقی مانده فقط تا 21 روز دیگر فرصت دارند که متصل یا جریمه شوند!

آخرین مطالب

تمجید دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور از ترجمه کتاب ساجی در دانشگاه یزد

برگزاری نشست معرفی ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی با مراکز دانشگاهی روسیه

تسریع در نتایج استعلام از پزشکی قانونی ضروری است

اهدا بخشی از هزینه دیه پدر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا بخشی از هزینه دیه پدر به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

دستگاه قضایی آماده و پذیرای پیشنهادات نخبگان و فرهیختگان جامعه است

اقتصاد ایران بعد از ترامپ کجا میرود؟

ثبت نام بیش از 138 هزار و 800 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان متقاضی کارورزی

دستگیری 6 نفر گنج یاب در مروست

بیکاری عمده‌ترین مسئله در تکرار چرخه جرم است

افزایش 53 درصدی فوت ناشی ازحوادث کار

دعوت از 5 رکابزن تیم پیشگامان به اردوی تیم ملی

تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی یزد فراتر از 3میلیون مگاوات

واحد‌های صنعتی وخدماتی زیرذره بین محیط زیست

خریدسهام شرکت‌های تامین سرمایه ازسوی بانکهابلامانع است

انتصاب رییس جدید سازمان خصوصی سازی

ارزش واقعی سهام عدالت چقدر است؟

طرح آموزش مجازی به جای کنکور

تمدید مهلت ثبت‌نام در پنجمین فراخوان نوپاهای فناوری‌های همگرا

لغو رجیستری 3400 دستگاه موبایل

موانع صادرات سنگ‌آهن را لغو شد

حقوق کارگران کفاف 10 روز زندگی آنها را می دهد

تخصیص 10 میلیارد دلار ارز برای حمایت از تولید

اصلاح مصوبه مربوط به حق عضویت ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی

صدور مجوز موافقتنامه تجارت ترجیحی با دولت مالزی

همکاری مشترک ایران -روسیه در زمینه تولید خودرو،هواپیما، بالگرد و کشتی‌سازی

باکیفیت‌ترین سواری‌های داخلی کدامند؟

بودجه 1400 اصناف چقدر است؟

دستور حذف برای ثبت «دانش سنتی دریانوردی ایرانی‌ها»

بررسی لایحه «اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در دولت

شرایط جدید ترخیص کالاهای اساسی از ابتدای بهمن 99