فروش فوری خانه تاریخی عهدقجری 700متری دربافت تاریخ یزد
شنبه 21 مرداد 1402 - 09:51:42
تاج

فرصت طلایی مالک شدن خانه تاریخی

بسیاربزرگ وزیبا

دارای حیاط بزرگ

درب ماشین رو

کوچه ماشین رو

دارای 10اتاق زیباوبزرگ

درنخسیتن شهرخشتی دنیا

قابلیت تبدیل به بوم گردی وهتل رستوران ومنزل مسکونی

قابلیت دریافت وام 4تا7میلیاردی جهت مرمت


لطفااگرخریدارواقعی هستید با09196029351   تماس بگیرید


http://tajpress.ir/fa/News/27630/فروش-فوری-خانه-تاریخی-عهدقجری-700متری-دربافت-تاریخ-یزد
بستن   چاپ